Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

juni 2021
M T O T F L S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Något om ”palestinsk” och europeisk genealogi

Som du vet brukar ”palestinska” ”flyktingar” ofta visa fram nycklar vilka uppges höra till hus i nuvarande Israel, som de tvingats lämna på grund av de onda judarnas framfart i ”deras” land och som de nu kräver att få återvända till. Se bild nere t.v. (Den arabiska texten ska på engelska lyda enligt följande: ”International day for indigenous people”. Källa).

Som du kanske också vet är ”palestinska” ”flyktingar” unika i världen såtillvida att deras flyktingskap ärvs på manssidan i all evighet. Inga andra flyktingar blir flyktingar på förfädernas ”meriter” utan enbart på grund av att de själva tvingats fly. Du tror mig inte? Nå läs då detta:

Persons who meet UNRWA’s Palestine Refugee criteria.
These are persons whose normal place of residence was Palestine during the
period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of
livelihood as a result of the 1948 conflict. Palestine Refugees, and descen-
dants of Palestine refugee males, including legally adopted children, are
eligible to register for UNRWA services. The Agency accepts new applica-
tions from persons who wish to be registered as Palestine Refugees.

Källa (pdf), sid. 457.

Det ”palestinska” flyktingbegreppet har därefter utvidgats till att avse även de som tvingats fly på grund av ”1967 and subsequent hostilities” (ibid., s. 460), vilket är gott och väl vad beträffar dem som verkligen tvingats fly, men knappast beträffande deras manliga ättlingar. Du ser också att kvinnor är tydligt diskriminerade. Kvinnor kan inte ärva flyktingskap, bara män.

Från början, dvs. år 1948, fanns ca 750 000 ”palestinska” flyktingar från nuvarande Israel (och ungefär lika många judar från arabstaterna, märk väl!). De nuvarande ”palestinska” ”flyktingarnas” antal anges till cirka fem miljoner (se UNRWAs hemsidas framsida). Samtidigt måste de ursprungliga och verkliga ”palestinska” flyktingarnas antal rimligen vid detta laget ha decimerats radikalt på grund av naturlig avgång. De flesta nu levande ”flyktingar” har alltså ärvt sitt flyktingskap, vilket är direkt motsatt vad som annars gäller för alla andra normala och verkliga flyktingar. Om man skulle använda normala principer för att bestämma vem som är flykting, skulle sannolikt bara en liten minoritet av dessa ”palestinska” ”flyktingar” vara att anse som verkliga flyktingar. Det ”palestinska” ”flyktingskapet” följer alltså definitivt inte normen; jag skulle tom. beskriva det som abnormt.

Nå, alla dessa abnorma ”flyktingar” kan inte rimligen var och en ha en nyckel till varsitt hus i nuvarande Israel. Antalet hus måste rimligen vara avsevärt färre än 750 000. Låt oss säga att husen ändå är en fjärdedel av antalet personer, dvs. 187 500, vilket nog är högt räknat. Om alla dessa fem miljoner ”flyktingar” ska inhysas i dessa 187 500 hus, blir det 26,66 personer per hus. Nåja det kanske går. Om husen alls finns kvar. Och om de alls har rätt till detta, givetvis.

Men låt oss då anta att de har denna rätt, och att motsvarande rätt även föreligger för alla européer att ovillkorligen återvända dit där deras förfäder en gång bott. Det finns då många indikationer på att alla nuvarande européer, dvs. mer än sjuhundra miljoner människor, är ättlingar i rakt nedstigande led till Karl den Store (bild ovan t.h.). Bland annat kan du läsa lite här om det.

Och mycket riktigt anges på geni.com att även jag själv har Karl den Store som direkt förfader, låt vara inte i agnatisk succession.

Karl den Store han bodde bland annat i Aachen i nuvarande Tyskland, där han hade sitt palats.

Palatset är tyvärr förstört nu, och jag har ingen nyckel, ej heller har jag flytt därifrån, men jag kräver härmed att ovillkorligen få omedelbar och fullständig tillgång till mitt arv, att få flytta dit och att få bo där tillsammans med alla mina andra släktingar, dvs. minst 700 miljoner européer. Sjuhundra miljoner människor i ett visserligen ganska stort palats blir kanske ändå ganska trångt, trots allt. Men jag kräver det likväl! Tyskland och Aachen tillhör oss!

Och om jag inte får det är det givetvis judarnas fel.

Eller är det möjligen ”palestinierna” som har fel? Nja, inte många tycker så …

Här nedan är förresten ett foto på det nuvarande rådhuset i Aachen, byggt där Karl den Stores palats en gång stod. Svårt att få in mer än 700 miljoner människor där, tror jag. Men ”palestinierna” kanske kan förklara hur. De tycks ju ha en ”slutgiltig lösning” …

Man kan förvisso också konstatera att alla nu levande judars förfäder ursprungligen bott i nuvarande Israel och ”Palestina”, och dessutom före alla dem som nu kallar sig ”palestinier”. De bör därigenom, och med användande av ”palestiniernas” egen logik, uppenbarligen ha bättre rätt till Israel och ”Palestina” än vad ”palestinierna” har!

(Jag vet att det finns många ”palestinier” som inte avser att utplåna Israel och judarna, tack och lov. De ”palestinier” jag här talar om har en helt annan abnorm och antisemitisk agenda. Det finns sådana också nämligen, och de förefaller tyvärr vara i majoritet.)

Obama kallar Hamas, förlåt ISIS, för en ”cancer”

Jag läser en utskrift av ett uttalande av den amerikanske presidenten Obama, apropå ISIS’ (ISIL, IS) illgärningar i Syrien och Irak. Så här karaktäriserar han ISIS:

They have murdered Muslims, both Sunni and Shi’a, by the thousands. They target Christians and religious minorities, driving them from their homes, murdering them when they can, for no other reason than they practice a different religion.

They declared their ambition to commit genocide against an ancient people. So ISIL speaks for no religion. Their victims are overwhelmingly Muslim, and no faith teaches people to massacre innocents. No just god would stand for what they … do every single day. ISIL has no ideology of any value to human beings. Their ideology is bankrupt. They may claim out of expediency that they are at war with the United States or the West, but the fact is they terrorize their neighbors and offer them nothing but an endless slavery to their empty vision and the collapse of any definition of civilized behavior.

People like this ultimately fail. They fail because the future is won by those who build and not destroy.

One thing we can all agree on is that a group like ISIL has no place in the 21st century. … And we will continue to confront this hateful terrorism and replace it with a sense of hope and civility.

Byt ut ”ISIL” i citatet mot ”Hamas” och du får en ganska rättvisande bild av vad Hamas håller på med i Gaza. Men jag vet inte om Obama (t.v., foto Pete Souza) någonsin har kallat Hamas för en cancer. Inte heller har USA vare sig konfronterat Hamas eller försökt ersätta den med en känsla av hopp och anständighet. Tvärtom understöder USA Hamas med mångmiljonbelopp, bland annat till UNRWA (300 miljoner dollar år 2013 enligt första länken nedan), den FN-organisation som syftar till att hålla miljoner manliga ättlingar till i de flesta fall numera döda flyktingar från nuvarande Israel som flyktingar i all evighet, ända tills de kan ”återvända” till ett Israel som icke längre existerar. En fåfäng, men direkt antisemitisk, dröm.

ISIS (foto på flagga och rekryt t.v.) har för sin del som syfte att bland annat utplåna även Israel. Precis som Hamas alltså. Båda organisationerna är således lika mycket antisemiter, och för den delen lika mycket islamonazister. Men Hamas (flagga t.h.) får stöd, tydligen bland annat för att kunna bygga ”skolor” att användas som vapenlager. Detta tycks vara helt OK.

Hamas anses således av allt att döma, som jag tidigare påpekat, av många och tydligen även i USA, företräda ett slags finare sortens nazism än den som praktiseras på andra håll. Vad som skulle vara bättre med Hamas verksamhet än med ISIS’ har jag svårt att se. Vi kan dock konstatera att Hamas är mera fokuserat på att utrota judar, under det att ISIS för närvarande främst riktar in sig på kristna och jezidier. Fast att då stödja Hamas men bekämpa ISIS förefaller mig också vara ett utslag av antisemitism, eftersom det innebär att man menar att kristna och jezidier är bättre folk än judar. USA stödjer visserligen Israel också ekonomiskt, men det ursäktar inte att de även stödjer nazisterna.

Den vidriga logiken blir då i slutändan att kristna och jezidier de ska försvaras men judarna i Israel de ska angripas och utplånas.

Länkar: En intressant artikel om UNRWA. Tobias Goldman kommer till liknande slutsatser i en utmärkt artikel i dagens SvD. Alan M. Dershowitz kommenterar (Gatestone Institute).

Några islamonazistiska och antisemitiska bilder i tiden

De kommer här:

Islamonazismen, inte minst den i Gaza, möter såvitt jag kan finna nästan inget motstånd någonstans, utom då från Israels Försvarsmakt. Denna ondska ignoreras, som sägs ovan. Den ondska som avser att utplåna såväl judarna som den judisk-kristna civilisationen. FN ignorerar den också:

Som fotot antyder så verkar FN knappast för fred i Mellanöstern. FN-organisationen UNRWA tyckte ju till exempel att det var OK att förvara Hamas-raketer i sina skolor i Gaza och även att överlämna dessa raketer till Hamas i Gaza, allt i enlighet med den första bilden. Raketerna är till för att avskjutas mot Israel och judarna i syfte att utplåna såväl den judiska staten Israel som alla judar, inget annat. Läs här. UNRWA förefaller därmed vara en antisemitisk organisation.

Ja, vad ska man då säga om denna bild. Om det endast var juice som islamonazisterna ville utplåna så kanske man till nöds kunde acceptera det. Fast vad har egentligen apelsinerna gjort oss för ont? Möjligen är problemet att de i vissa fall kommer från ”Jaffa”. Illa nog i antisemitiska kretsar. Titta bara här:


Källa.

Nå, detta är väl endast att se som ett kåseri. Men det bakomliggande allvaret är hugget i sten!

Not: Vid närmare betraktande av den översta bilden förefaller det mig som att jihadisten håller handflatan uppåt. Nåja, bilder på heilande Hamas- och Fatahanhängare mm. på nätet är legio.

Antisemitismen vid Sveriges universitet och högskolor

Den tycks vara ganska omfattande, åtminstone att döma av det debattinlägg som publicerades i Svenska Dagbladet på nätet idag.

Det är fyrtiotvå (42) ”akademiker” från några av Sveriges hittills mest framstående lärosäten (och vissa andra lärosäten) som i en artikel betitlad ”Sverige bör ställa högre krav på Israel”, ondgör sig över ”den israeliska ockupationspolitiken” och ”blockaden av Gaza”:

Vi är … övertygade om att den grundläggande orsaken för denna situation är den israeliska ockupationspolitiken vilken inbegriper de växande bosättningarna, separationen mellan Västbanken och Gaza samt blockaden av Gaza. Det är denna fundamentala problematik som måste adresseras för att nå en varaktig fred.

Vilken situation som egentligen avses framgår inte klart av texten – märkligt nog eftersom en av undertecknarna anges vara ”professor i retorik”. Men man kan ju tänka sig. (Heter det inte ”orsaken till denna situation”, förresten?)

De skriver nämligen också följande:

Vi efterlyser att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot det våld som den israeliska militären använder även mot oskyldiga palestinier. Likaså efterlyser vi att Sveriges regering ställer krav på långvarig vapenvila samt på att blockaden mot Gaza hävs.

Regeringen ska ta ställning mot den israeliska militärens våld alltså. Allt våld, märk väl, även men alltså inte bara det våld som används ”mot oskyldiga palestinier”. Allt våld var det.

Kort sagt menar man att Israel inte får tillgripa våld överhuvudtaget! Alltså inte ens när landet, som nu, angrips av en islamonazistisk och antisemitisk terrororganisation – Hamas – vars enda syfte är att genom detta, genom tidigare och genom kommande angrepp utplåna Israel och alla judar.

Undertecknarna menar således att judarna i Israel inte alls får försvara sig med våld mot detta folkrättsvidriga angrepps- och utplåningskrig.

En sådan uppfattning är rakt av antisemitisk, inget snack om saken.

Man efterlyser också en ”långvarig vapenvila”. Fred är således ingenting som dessa ”akademiker” önskar. Detta ligger helt i linje med Hamas’ islamistiska strävan där vapenvilor, som islamisterna kallar ”hudna”, visserligen kan godtas men då bara som ett medel att vinna tid för att samla ny kraft för ytterligare angrepp på, i detta fall Israel och judarna. Hamas eftersträvar, tydligen lika lite som dessa ”akademiker”, någon fred. De kan alltså ta varandra i hand på det, i den mån de inte redan gjort det.

Blockaden mot Nai-Gaa finns där för att förhindra att vapen införs dit och av ingen annan orsak. Om denna vapenblockad hävs, som ”akademikerna” vill, lär nog dock vapenvilan som man till synes önskar, tyvärr inte bli så ”långvarig”. Än mindre blir det någon fred.

Sedan skriver man att ”den grundläggande orsaken” till situationen är ockupationspolitiken, ”bosättningarna” samt ”blockaden av Gaza”.

Att orsaken istället möjligen kunde vara att Hamas med flera organisationer och stater inte ens erkänner staten Israels rätt att existera, utan tvärtom vill utplåna denna stat och hela tiden verkar i detta syfte, det har tydligen inte föresvävat dessa ”akademiker”.

Hamas, al-Fatah, PFLP, Hisbollah och Iran samt – att döma av deras ”stadga om mänskliga rättigheter” – alla stater i Arabförbundet delar uppenbarligen detta syfte.

Inget konstigt med det tycker antagligen dessa ”akademiker”. I vart fall inte värt att kritisera.

Hamas’ anfalls- och utplåningskrig mot Israel och judarna kritiseras inte alls. I stället förnekar man Israels och judarnas rätt att försvara sig.

Detta är avskyvärt.

Det verkar nästan som om denna debattartikel har föregåtts av ännu ett ”bollhusmöte” i Uppsala.

När man läser vilka som är undertecknare av denna djupt antisemitiska anklagelseakt, hittar man namn på flera personer som på motsvarande sätt tidigare förnedrat sig och sina lärosäten.

Ann Ighe är ”ordförande i styrgruppen samt talesperson för Ship to Gaza Sverige”. Ship to Gaa är lierad med den turkiska antisemitiska organisationen IHH vilken i sin tur är nära förbunden med det turkiska regeringspartiet AKP.

Ingmar Karlsson, en tidigare diplomat som redan genom publiceringen av sin bok Bruden är vacker men har redan en man, sällat sig till antisemiternas skara.

Mattias Gardell, också drivande (utan roder) i Ship to Gaa. Han menar att man måste enas i motståndet mot bland annat ”zionism”. Han förnekar alltså judarna rätten till en stat.

Pia Laskar, som på 1970-talet dömdes för inblandning i försöket att kidnappa Anna-Greta Leijon, en kidnappning som syftade till att förmå Västtysklands regering att frige medlemmar ur Baader-Meinhof-ligan.

Stellan Vinthagen är också en av ”skeppsråttorna” ombord Ship to Gaa. Tydligen nybliven professor i ”fredligt motstånd” enligt Sveriges Radio. Just det, judarna får ju inte försvara sig med våld var det. Frågan är om de ens får göra ”fredligt” motstånd.

Ulf Bjereld, känd socialdemokrat, som tycker att Israels regering hotar demokratin men att Hamas är en del av lösningen.

Jag noterar också att en av undertecknarna är Håkan Thörn. Han har tidigare undertecknat ett debattinlägg i DN till stöd för det vänsterextremistiska våldet i Kärrtorp härförleden. Inte att undra på. Antisemitism och vänsterextremism går hand i hand. Hand i hand med islamonazismen i Gaa.

Jag återger härnedan samtliga undertecknares namn. Lägg dem på minnet. Antisemiterna i Sverige ger sig till känna. Know thy enemy.

Anders Neergaard, Ann Ighe, Catharina Thörn, Catrin Lundström, Diana Mulinari, Enrique Perez, Eva Hellman, Fataneh Farahani, Felipe Estrada, Hanna Cinthio, Hanna Wikström, Håkan Thörn, Ingmar Karlsson, Janne Flyghed, Jenny Björklund, Jonas Otterbeck, Laid Bouakaz, Leif Stenberg, Lena Halldenius, Lena Martinsson, Malena Gustavson, Magnus Dahlstedt, Mark Levine, Mats Morell, Mathias Mossberg, Mats Rosengren, Mattias Gardell, Mikela Lundahl, Mohammad Fazlhashemi, Nils Billing, Paulina De Los Reyes, Per-Erik Nilsson, Pia Laskar, Rehan Taha, Rene Molina, Rouzbeh Parsi, Simon Sorgenfrei, Sofie Tornhill, Stefan Jonsson, Stellan Vinthagen, Ulf Bjereld, Vanja Mosbach.

Märk väl att alla dessa tydligen ansett att det för närvarande är viktigare att klargöra för Svenska Dagbladets läsare att judarna inte får försvara sig mot islamisterna i Gaa än att ta klar ställning mot att islamisterna i Irak och Syrien mördar och skändar kristna och jezidier i hundratals om inte tusentals.

Entydigt antisemitism, som sagt.


Antisemitismen i Lunchekot lördagen den 16 augusti 2014

I Lunchekot idag kunde man lyssna på en fullkomligt vidrig och antisemitisk rapportering från Israel. Rapportören heter Christer Fridén. Den är i skrivande stund förstanyhet på Sveriges Radios hemsida. Rubriken lyder: ”Starkt hat mot araber bland judiska israeler”. Här är länken till utskriften av vad Fridén har mage att uttala. Här nedan kan du läsa hela ”reportaget”:

Nu i helgen väntas demonstrationer mot ett bröllopspar, en judisk flicka och en arabisk muslimsk pojke. Död åt araberna, död åt araberna, skanderar deltagarna i en rasistisk demonstration i Jerusalem.

Nya demonstrationer av samma slag kommer det att bli. Bland annat mot en bröllopsfest under veckoslutet. Det är en judisk flicka och en muslimsk arabisk pojke från Jaffa som vill bilda familj. Men motståndet är hårt mot giftermålet.

Paret, i synnerhet den judiska flickan, har utsatts för en intensiv övertalningskampanj att lämna sin vän. Alla som motsätter sig bröllopet uppmanas att komma till den demonstration som planeras där festandet skall äga rum.

Protesterna leds av en organisation som kallar sig Lehava som är en förkortning av det hebreiska uttrycket ”förhindra sammansmältning i det Heliga Landet”. Sammansmältning är att judar umgås och gifter sig med araber, som utgör ungefär 20 procent av landets befolkning.

Men det här är bara ett fall av anti-arabisk rasism i Israel. Araber trakasseras regelmässigt vid alla vägspärrar på Västbanken. Fotbollslag som rekryterar arabiska spelare uppmanas sparka dem för att bli rena igen. Och en grupp rabbiner har uppmanat judar att inte hyra ut till andra än just judar.

Det finns en allmän misstänksamhet mot allt arabiskt som Israels utrikesminister Avigdor Lieberman satte ord på när han föreslog att även alla araber i landet måste svära på att vara lojala med det judiska Israel. Annars riskerar de sitt medborgarskap.

Araber angrips och får glåpord kastade efter sig på öppen gata. En judisk man skriker åt några araber i Jerusalem: Hur många har du dödat i Syrien i dag. Skäms, ditt djur!

Så rapporterar Christer Fridén.

Inslaget alldeles dessförinnan handlade om IS’ (den Islamiska Statens) agerande mot jezidierna i Irak. Det var Johan Mathias Sommarström som rapporterade från Erbil. Så här ser utskriften av detta reportage ut:

Igår eftermiddag kom en konvoj med bilar tillhörande Isis, eller Is som de nu kallar sig, till det lilla yazidiska samhället Koscho, ungefär fyra mil utanför Shingal. Många familjer hade redan flytt från samhället medan andra var kvar.

Extremisterna samlade ihop de kvarvarande invånarna i samhällets enda skola och gav dem två alternativ, konvertera eller dö. Ett 80-tal människor sköts sedan ihjäl. Resten, de flesta kvinnor och barn, sattes på bussar och fördes bort.

Det finns inga uppgifter om deras öde, tidigare bortförda har förts till städer som kontrolleras av de mestadels utländska extremisterna i Isis, där vissa utnyttjas som sexslavar, andra säljs och många tvingas ingå äktenskap med extremister.

Isis har under hela sin offensiv i Syrien och kurdiska Irak satt i system att föra bort kvinnor och barn, ingen vet exakt hur många som tagits och de flestas öden förblir okända.

Flera yazidiska flyktingar som Ekots utsände pratat med bekräftar att familjemedlemmar eller bekanta förts bort och de är förtvivlade över att varken omvärlden eller de kurdiska styrkorna kunnat ingripa för att förhindra bortförandena eller rädda dem som redan förts iväg.

I samma område genomförde USA igår också en ny serie luftanfall mot Isis styrkor. Enligt USA upptäckte man hur extremister attackerade civila och tog beslutet att ingripa.

Extremisternas offensiv i kurdiska norra Irak har hittills tvingat 1,2 miljoner människor att fly, en del till flyktingläger andra till skolor, parker, byggarbetsplatser och till och med under broar.

Låt oss då notera följande: Enligt den islamiska lagen, sharia, blir varje kvinna som gifter sig med en muslimsk man själv muslim ”automatiskt”, bara genom att ingå själva äktenskapet. Inte konstigt att en del troende judar har åsikter om det, och det kan de väl få ha, utan att bli kallade för rasister, eller? Märkligt (eller kanske inte) att Sveriges Radio inte förmedlar dessa uppenbara fakta, eller hur!

I Sveriges Radio idag har man alltså inga problem med att kalla judar som protesterar mot ett äktenskap varigenom bruden, enligt islamisk lag, övergår från att vara judisk trosbekännare till att bli muslim, för ”rasister”.

Märk väl då att det starkaste ordet som Sveriges Radios rapportör från folkmordet i Irak kunde hitta mot slaktarna och våldtäktsmännen i IS var ”extremister”.

Så hur ska vi nu sammanfattningsvis se på detta. De som inte tycker att det är OK att en judisk flicka/kvinna övergår till islam kallas rasister i Sveriges Radio. De som tycker att det är OK att mörda icke-muslimska män och röva deras kvinnor och barn, kallas extremister i Sveriges Radio.

Vilket som är värst kan då diskuteras. Att bli muslim – som flickan blir genom att gifta sig med en muslim, eller att som icke-muslim slaktas av just muslimer. Vilket är mest rasistiskt eller extremistiskt?

Det kan då slutligen noteras att jag aldrig hört någon ”reporter” i Sveriges Radio kalla dem som ingår i den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, vars enda syfte är att utplåna Israel och alla judar, för ”rasister”. (Om du har hört det får du gärna berätta.)

Det tycks alltså vara mera näraliggande för Sveriges Radios reportrar att kalla dem som protesterar mot att en judisk flicka övergår till islam för rasister, än dem som avser att utplåna Israel och alla judar. Rätta mig om jag har fel.

Men om jag har rätt, så kan jag inte finna annat än att Sveriges Radio är en antisemitisk ”entitet”.

Uppdatering 2014-08-19: Paul Widén ger en bakgrund från sin israeliska horisont. Han sammanfattar så här:

Det finns ett ord för den här sortens ”rapportering” från Israel: uppvigling. Det här är inte ett ärligt försök att förmedla en intressant och oroväckande händelse i Israel (protester mot ett bröllop mellan en muslim och en jude) utan ett medvetet försök att utmåla hela Israel till ett rasistiskt land.

Not: På Migrationsverket, där jag för närvarande är anställd, har vi kallat den folkgrupp som IS för närvarande håller på med att utplåna för jezidier så länge jag kan minnas, vilket är drygt två decennier. Hamas håller för sin del på med att utplåna judarna. Men vare sig IS eller Hamas kallas rasister, i alla fall inte av Sveriges Radio. Bara vissa judar …

Från Nai-Tyskland till Nai-Gaa: Det andra världskriget pågår fortfarande

Nai-Gaa företer som du säkert noterat en mängd likheter med Nai-Tyskland.

På båda ställena finns/fanns en regim som avser/avsåg att utrota judarna.

På båda ställena finns/fanns en regim som bedriver/bedrev anfallskrig.

På båda ställena finns/fanns en civilbefolkning som regimen använder/använde som kanonmat.

På båda ställena finns/fanns säkerligen många bland civilbefolkningen som inte delar/delade regimens åsikter. Men det bryr/brydde sig regimen inte om. De blir/blev kanonmat likafullt.

Nai-Tyskland förlorade sitt angreppskrig efter bara fem-sex år. Men Nai-Gaas angreppskrig det får fortgå i decennier. Det enda omvärlden kan förmå sig till att ”kräva”, är ”vapenvila” – ”hudna”. Måhända på senare tid dock åtföljt av ett krav på demilitarisering av Nai-Gaa.

Men att slutgiltigt och oåterkalleligen besegra islamonaisterna i Gaza, har det aldrig varit frågan om. Detta då till skillnad från naisterna i Nai-Tyskland, som slutgiltigt och oåterkalleligen besegrades år 1945.

På sätt och vis pågår därför det andra världskriget fortfarande. Så här skrev jag för några år sedan, nämligen år 2009:

Den totalitära naziststaten Tyskland förlorade det andra världskriget. Många nazister flydde till arabvärlden och lierade sig med islamisterna där, varav många såsom palestiniernas ledare stormuftin av Jerusalem Hajj Amin al-Husseini stått på Nazitysklands sida. Därifrån fortsatte de sina attacker mot den fria världen, nu främst representerad av den självständiga staten Israel, som skulle utplånas.

Islamismen är en totalitär ideologi som i sista hand genom anfallskrig vill erövra hela världen och där införa den islamiska lagen under ett islamistiskt kalifat.

Sovjetunionen fortsatte med sina attacker mot den fria världen och stödde de palestinsk-arabiska frontorganisationerna PFLP och Fatah, vars syften var och är att konfrontera den fria världen och att utplåna den självständiga staten Israel.

Den totalitära kommuniststaten Sovjetunionen upplöstes år 1991. Den totalitära nazistaten i Tyskland hade besegrats långt dessförinnan, men båda dessa totalitära rörelsers avläggare i Mellanöstern fortsätter alltjämt att verka tillsammans med de islamistiska totalitära rörelserna.

Hamas är en tydligt antisemitisk och islamistisk, dvs. islamonazistisk organisation, vars syfte är att genom anfallskrig utplåna Israel. PFLP och Fatah har fortfarande som syfte att utplåna Israel. (Senast igår kunde man läsa i tidningarna, att Hamas förnekar förintelsen. Den är, säger man, ”en av sionisterna påhittad lögn”.)

På sätt och vis pågår alltså det andra världskriget fortfarande, med samma förtecken och med samma parter. Den fria världen måste fortfarande försvara sig mot dem som genom anfallskrig vill utplåna alla uttryck för demokrati och frihet och förmå världen att underkasta sig deras vilja.

Israel står i främsta frontlinjen i denna alltjämt pågående försvarskamp.

Var står du?

Ja, det är alltjämt min fråga till dig, käre/a läsare …

Inlägget redigerat 2014-08-16.

Länkar: Mitt eget inlägg från år 2009; Arutz7 om att många tyska nazister konverterade till islam; Unionleader; Gatestone Institute.

Kommentarer om Israels försvarskrig i Gaza

En del hävdar ju att Israels försvarsinsatser mot den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, som genom angreppskrig vill utplåna den judiska staten Israel, är oproportionerligt och urskillningslöst, detta emedan alltför många oskyldiga civilpersoner i Gaza fått sätta livet till. Lite ungefär som om det skulle ha varit oproportionerligt av de allierade att så många i den tyska civilbefolkningen fick sätta livet till under det andra världskriget, jämfört med civilbefolkningen i t. ex. USA eller Storbritannien. Ungefär som att den sida, som har de flesta dödsoffren bland civilbefolkningen, ja det är den sida som vi bör ”hålla på” och tycka mest synd om.

Med användande av den bisarra logiken borde vi ha låtit Nazi-Tyskland vinna det andra världskriget i Västeuropa och därigenom utplåna såväl Storbritannien, Frankrike, Polen, Danmark som Norge – för att ta några exempel. För de flesta döda i Västeuropa under det andra världskriget var ju tyskar. Med användande av samma bisarra logik, vilken tyvärr förfaller användas av mångahanda svenska partier och organisationer, bör vi rimligen också låta Hamas utplåna Israel!

Nåja, här är i alla fall vad Israels regering säger om dödsoffren i Gaza. Det är långt och på engelska, men jag uppmanar dig likväl att läsa uthålligt, sine ira et studio:

Evidence collected so far about casualties in the Gaza Strip during Operation Protective Edge contradicts claims that the IDF attacks were ”indiscriminate” and that the vast majority of those killed were innocent civilians.
(Communicated by the Prime Minister’s Office)

1. Discrimination: The evidence collected so far about casualties in the Gaza Strip during Operation Protective Edge contradicts claims made by Hamas and various human rights organizations that the IDF attacks were ”indiscriminate” and that the vast majority of those killed were innocent civilians.

2. Age and sex of dead: Findings published in Israel and abroad show that a large number of those killed were armed militants or males of fighting age. They also show that the proportion of young men among those killed is much higher than their relative number in the population.

a. A breakdown of the casualties published by the New York Times, based on figures from the Palestinian Ministry of Health, reveals that of the 1,431 killed during the operation that were examined, the most prominent group consisted of men aged 20-29. The names in this group constitute 34% of those killed, although their proportion of the population is only 9%.

b. Another finding is that women, children under 15 and men over 60, who together constitute 71% of the general population, made up about 33% of those killed.

c. The BBC conducted its own analysis based on the figures of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), which counted 1,948 dead. According to their analysis, three times as many men civilians (709) as women (237) were killed. The BBC counted an additional 226 terror activists who were not included in the number of male civilians. The BBC raised doubts about the accuracy of the claim that the shooting was ”indiscriminate”, mainly in light of the enormous gap between male and female dead.

d. An analysis performed by CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America) of those killed between 8 and 26 July reveals a similar picture. The breakdown of the dead shows that, while the proportion in the population of males aged 17-30 is about 10%, their proportion among the dead was 44%. This population is clearly identified with Gaza’s armed militants.

3. To these analyses must be added the examinations and analyses of the Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), which has so far done a breakdown of 300 of the dead. An examination of the names reveals that about 50% of them are known to be terrorists.

Some additional important facts:

• The Hamas-controlled Ministry of the Interior in the Gaza Strip issued an announcement warning the Palestinians not to divulge information about terrorist operatives (”resistance” casualties) killed during Operation Protective Edge and to refer to them as ”innocent civilians.”

• The numbers of dead come from statistics published by the Hamas-controlled Ministry of Health in the Gaza Strip.

• Various accounts indicate that the Hamas count of the dead includes people who died during this period of natural causes or through domestic violence or who were executed by Hamas as collaborators.

• The IDF estimates that the number of militants among the dead stands at 900 or more.

• IDF figures have in the past proven to be reliable: in Operation Cast Lead, the IDF estimated that 700 of the dead were Hamas members, while Hamas claimed to have only 50 dead. A few years later Hamas admitted that 600-700 of its members were killed in the operation.

References:

New York Times: ”Civilian or Not? New Fight in Tallying the Dead from the Gaza Conflict”

BBC: ”Caution needed with Gaza casualty figures”

Time: ”How Hamas wields Gaza’s casualties as propaganda”

Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America

ITIC: Preliminary, partial examination of the names of Palestinians killed in Operation Protective Edge and analysis of the ratio between terrorist operatives and non-involved civilians killed in error:

ITIC: Examination of the names of Palestinians killed in Operation Protective Edge – Part Two

Jag tror inte att det som Israels regering har att säga kommer att få så stort genomslag i svensk gammelmedia. Men eftersom även den försvarande sidan i detta krig, nämligen den israeliska sidans företrädare, rimligen är väl värda att lyssna på, oavsett vad svensk gammelmedia tycker, har jag återgivit ovanstående budskap i dess helhet.

I ett annat budskap idag från Israels regering förmedlade man följande bilder, som också är väl värda att titta på och begrunda:

Vi ser ovan att de antisemitiska terroristerna i Gaza allteftersom har fått allt slagkraftigare raketer, vars räckvidd in i Israel har ökat alltmer allt eftersom. Allt eftersom har alltså hotet mot Israels civilbefolkning ökat. Det ökar alltjämt. Som du ser på följande bild hotas numera majoriteten av civilbefolkningen i Israel av Hamas’ urskillningslösa angrepps- och utplåningskrig.

Här ser du också en del av de antisemitiska terroristernas vapenarsenal. Det är inte bara enkla hemmasnickrade raketer gjorda av avloppsrör, som en del tror. Nej, så här är det:

Grad är ett ursprungligen ryskt-sovjetiskt raketartillerisystem där många raketer ursprungligen var avsedda att avskjutas samtidigt från så kallade ”salvpjäser”. Hamas avskjuter dem dock vad jag förstår oftast en och en och var för sig. Som du kan läsa i länken är dessa raketer ofta tillverkade i Iran och ibland i Kina.

När det gäller M-75 så är det av allt att döma en hemmasnickrad variant av Irans Fajr 5-raket. Man ser dock i länken att även själva det iranska originalet tycks ha används i Hamas’ angrepps- och utplåningskrig mot Israel. Så det har alltså av allt att döma lyckats för Iran att föra in angreppsvapen i Gaza, trots Israels vapenblockad. (Vi vet ju att den antisemitiska organisationen Ship to Gaza försöker att bryta Israels legala blockad mot Gaza helt och hållet. – I syfte att underlätta för Irans regim att föra in än mer anfallsvapen i Gaza då eller?)

Så är det då fråga om M-302, den raket/missil i Hamas vapenarsenal som har längst räckvidd hittills. Bortom Haifa till och med. Här skriver JPost om dess verkan.

Denna missil är av allt att döma tillverkad i Syrien under namnet Khaybar-1, men är till synes också av kinesiskt ursprung.

Khaybar är ju då, kan man notera, den ort i den Arabiska öknen där judarna försökte försvara sig mot den islamistiska övermakten, men som de till slut blev fördrivna ifrån …

Kassam-raketerna, slutligen, må vara gjorda av avloppsrör och ha kort räckvidd. Men deras förmåga att, som det heter i den svenska lagen mot terroristbrott, ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp” i Israel, ska inte underskattas.

Varifrån avskjuts då alla dessa missiler? Här är en bild som förmedlar den israeliska synen på saken:

Jag har inte anledning tro något annat än att denna bild är ganska rättvisande. Vad bilden dock inte förmedlar är, hur många raketer som avskjutits från bostäder och bostadsområden i Gaza. De är nog inte så få heller, antar jag.

Så varför anklagas Israel? Israel och judarna där försvarar sig, på samma sätt som jag antar att Sverige och svenskarna här skulle försvara sig om Sverige blev angripet på motsvarande sätt av någon som avser att utplåna Sverige och svenskarna. Israel och judarna står inför hotet att utplånas. Det gör inte Sverige och svenskarna – inte ännu i alla fall …

(Och om du inte har kommit på det än, så kan jag till slut upplysa om att titeln på detta inlägg travesterar Julius Caesars skrift Commentarii de bello gallico.)

Bör vi, som Radiohjälpen ber oss, skänka pengar till islamonazisterna i Gaza?

Mitt svar är entydigt nej, men Radiohjälpen har en annan syn på saken. De genomför just nu en kampanj, som du säkert inte undgått, där vi uppmanas skänka etthundra kronor var eftersom ”den humanitära situationen i Gaza förvärras dagligen”.

Det var ju tråkigt att höra. Jag hade varit beredd att hjälpa till a) om det vore så att befolkningen i Gaza inte hade haft någon skuld till att deras situation är som den är, och b) först sedan befolkningen i Gaza avslutat sitt anfalls- och utplåningskrig mot Israel. Men tyvärr bär befolkningen i Gaza (inte alla av dem men tillräckligt många) till etthundra procent skulden till sitt eget elände. Orsaken till deras lidande är nämligen att de börjat skjuta raketer från Gaza. Att de gjorde det måste de själva ta ansvaret för, ingen annan. Om de inte hade börjat skjuta hade de inte behövt lida nu.

Ett ekonomiskt stöd till befolkningen i Gaza, som då Radiohjälpen förespråkar, lär inte leda till att befolkningen kommer på andra tankar och slutar skjuta raketer mot Israel. Tvärtom kommer varje krona som skänks till Gaza att stärka Hamas förmåga att bedriva sitt anfalls- och utplåningskrig mot Israel genom att skjuta raketer mot Israel, detta oavsett var just dina pengar används. Därmed kommer befolkningen i Gaza att på nytt och på nytt dra på sig nytt elände. Det finns ingen rimlig anledning att stödja något sådant.

Det enda som i detta sammanhang kan stödjas är att kraftfullt och beslutsamt slå ut det islamonazistiska Hamas en gång för alla. Men det är det tyvärr ingen som tänker göra, inte ens Israel. Fast Israel har ju sin dödsfiende mer eller mindre i knäet; du och jag behöver inte göra de existentiella överväganden som Israel måste göra, för det är ingen som ovillkorligen ”no matter what” tänker döda dig och mig och utplåna Sverige. Inte än i alla fall …

Radiohjälpen säger att de inte idag kan

säga exakt vilka organisationer som får medel men organisationer som redan idag arbetar i området är t ex Diakonia, IM, Röda Korset, Rädda Barnen, Islamic Relief och Svenska kyrkan. … Vi arbetar bara med organisationer som vi känner till sedan tidigare och som har erfarenhet av humanitärt bistånd i regionen. Organisationerna är helt transparenta och arbetar inte i det fördolda. De har alla nödvändiga tillstånd av israeliska och palestinska myndigheter och samarbetar nära med FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA.

Källa (pdf).

Man skriver vidare följande:

Till grunderna för det humanitära arbetet hör, att det skall vara behovsbaserat samt att aktörerna skall präglas av humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende. Med humanitet avses att mänskligt lidande bör avhjälpas varhelst det uppstår. Med opartiskhet avses att det humanitära biståndet skall utgå från nödlidande människors behov, och utan åtskillnad pga. andra faktorer såsom kön, folkgruppstillhörighet, religion eller politisk åskådning. Med neutralitet avses i detta sammanhang att det humanitära biståndet och humanitära aktörer inte får ta ställning i väpnad konflikt eller politiskt betonade meningsmotsättningar där en humanitär biståndsinsats genomförs. Med oberoende avses oavhängighet från de icke-humanitära hänsyn som givande, mottagande eller andra parter kan ha i förhållande till den kris där humanitärt bistånd genomförs.

Op cit.

För det första: Påståendet att samarbetspartnern Svenska kyrkan skulle vara opartisk faller på sin egen uppenbara orimlighet. Jag tänker inte ens ge några bevis för att så är fallet. Saken är notorisk!

Vidare: UNRWA samarbetar mycket nära med Hamas. UNRWA har till exempel tillåtit Hamas att lagra vapen i sina skolor i åtminstone tre kända fall, och i åtminstone ett fall har man överlämnat vapnen till Hamas! Någon opartiskhet eller oberoende från Hamas är det därmed inte alls tal om vad UNRWA beträffar.

En hundralapp till Radiohjälpen riskerar alltså att hamna i den allt annat än opartiska och oberoende organisationen UNRWAs händer.

Att Diakonia skulle vara opartiskt, motsägs bland annat av att deras generalsekreterare Bo Forsberg är en av undertecknarna av en debattartikel i DN som jag tidigare skrivit om och som är en enda lång anklagelseakt mot – Israel. Inte någonstans i artikeln (utom möjligen mot slutet och i mycket korta och förtäckta ordalag) anser man att den anfallande parten, Hamas, bär någon som helst skuld till sin egen civilbefolknings lidande.

En hundralapp till Radiohjälpen riskerar alltså att hamna i den allt annat än opartiska organisationen Diakonias händer. Den riskerar också att hamna i alla de andra nyssnämnda organisationers händer, som genom att verka i Gaza fördröjer den avgörande slutstriden, och som därigenom kommer att tillfoga civilbefolkningen i Gaza ett än större lidande. De tror visserligen att de gör gott, men som Nietzsche sade: ”Den skada de goda gör, är den skadligaste skadan”. – Samtidigt menar Radiohjälpen, väl att märka, att de inte kan ”säga exakt vilka organisationer som får medel”. Inga garantier för att dina pengar hamnar ens hos de ovan angivna organisationerna, alltså!

Tecknaren ”Dry Bones” har också genomskådat allt detta. Hans teckning från idag ser ut så här:


Källa.

”Be good now!” Javisst, men var inte dumsnäll. Skänk inga pengar till de islamonazistiska terroristerna i Gaza, vare sig direkt eller indirekt. Låt dem själva reda ut den situation som de försatt sin civilbefolkning i.

Länk: Uppmaning att inte ge pengar till UNRWA i New Republic.

Vad Israelen gör när han får en fluga i kaffekoppen

Jag återger härnedan en ganska rolig historia, som man kan läsa på många andra ställen på internet, men hittills ingenstans ännu på svenska vad jag vet. Så här kommer mitt försök till översättning:

Alltså: Vad händer när man får en fluga i sin kaffekopp? Det finns olika sätt att agera:

Italienaren kastar bort koppen och gör sönder den, samt går förbannad därifrån.

Tysken diskar koppen omsorgsfullt, steriliserar den, och kokar en ny kopp kaffe.

Fransmannen tar bort flugan och dricker upp kaffet.

Kinesen äter upp flugan och kastar bort kaffet.

Ryssen dricker upp kaffet tillsammans med flugan, eftersom den var gratis.

Israelen säljer kaffet till Fransmannen, säljer flugan till Kinesen, säljer koppen till Italienaren, dricker en kopp te och använder resten av pengarna till att uppfinna en anordning som förhindrar flugor från att falla ned i kaffekoppar.

Palestiniern ger Israelen skulden för att flugan hamnade i kaffekoppen, protesterar hos FN och kallar det en aggressiv handling, får ett lån från EU för att köpa en ny kaffekopp, använder pengarna till att köpa sprängmedel och spränger sedan kaféet där Italienaren, Fransmannen, Kinesen, Tysken och Ryssen alla försöker att förklara för Israelen att han borde ge bort sin tekopp till Palestiniern.

Detta är som sagt bara en rolig historia, inget annat.

Undrar vad ”Svensken” skulle ha gjort. För att inte tala om ”Bellman” …

Välkomna med förslag 🙂

Hamas-”minister”: Hälften av ”palestinierna” kommer från Egypten, hälften från Saudi-Arabien

Det är Hamas ”inrikes- och säkerhetsminister” Fathi Hammad som uttalar sig så. Året är 2012. Han talar också om att befolkningen i ”Palestina” även består av jemeniter. Men han tycks inte anse att denna befolkning i någon mån skulle bestå av ”palestinier”. Nej, alla är de från Egypten, Jemen och Saudi-Arabien. Se och hör:

Men vad då med det så vittberömda så kallade ”palestinska folket”? Hammad berör detta eventuella folk närmast i förbigående. Vad han fokuserar på är att ”araber” från olika håll församlat sig i ”Palestina”. Precis som judar gjort, förresten. Judarna har dock kommit tillbaka dit skulle jag tro; araberna har till största delen bara kommit.

En tidigare PLO-potentat Zahir Muhsein uttalade sig på 1970-talet på följande sätt:

Det palestinska folket existerar inte.

Skapandet av en palestinsk stat är bara ett sätt att fortsätta vår kamp mot staten Israel för arabisk enighet. I verkligheten finns det ingen skillnad mellan jordanier, palestinier, syrier och libaneser. Det är bara av politiska och taktiska skäl vi talar om existensen av ett palestinskt folk, eftersom det arabiska nationella intresset kräver att vi hävdar existensen av ett särskilt palestinskt folk mot sionismen. Jordanien, som en suverän stat med definierade gränser, kan av taktiska skäl inte ställa krav på Haifa eller Jaffa, medan jag som palestinier tveklöst kan kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem. Men i det ögonblick vi återtar hela Palestina, kommer vi inte att vänta en minut med att återförena Palestina och Jordanien.

Hamas-”ministerns” uttalande ligger väl i linje med detta.

Talet om att det existerar ett reellt palestinskt folk förefaller således ganska grundlöst. Åtminstone om man frågar PLO och Hamas. Och de om några borde väl veta?