Lennart Eriksson

Denna blogg drivs av Lennart Eriksson, som också har skrivit nästan alla hittills över 1400 inlägg. Läs mer under rubriken "Om Sapere Aude!" ovan - och observera även följande:

Nemo me impune lacessit

Sagt om Sapere Aude!

"Sapere Aude är en av Sveriges bästa bloggar!" - Läst på Facebook 2014-01-26

"Modigt. Provocerande. Intressant." - E-post 2014-08-27

"Lennart Eriksson … hjälten på Migrationsverket" - E-post 2015-08-15

Arkiv

Kategorier

Kalender

oktober 2021
M T O T F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Barbaren väljer vapen, du välja må som han!

Känner mig lite patriotisk just nu. Antagligen så som Merle Haggard gjorde när han skrev ”The Fightin’ Side Of Me”. Han sjöng om USA men jag skriver här och nu om Sverige.
Ett utdrag ur ”låt”texten:

They love our milk and honey
But they preach about some other way of livin’
When they’re runnin’ down my country, hoss
They’re walkin’ on the fightin’ side of me.

Kunde gälla även Sverige, och de islamister som just nu är i färd med att ”runnin’ down my country”, Sverige alltså. Detta med benäget bistånd från Sveriges nuvarande antisemitiska regering, som ännu så sent som för bara några dagar sedan medverkat till att ännu fler islamister, nämligen s.k. ”IS-kvinnor” och deras barn, kunnat resa in från Syrien. Sådana människor passar klockrent in i Merles text. Dels gillar de säkert vår ”mjölk och honung”. Dels predikar de om ett annorlunda – mycket annorlunda! – sätt att leva – och döda. Dels medverkar de till att förstöra mitt och svenskarnas land.

Islamister befinner sig ju, som du säkert vet vid det här laget, enligt egen utsaga i ett permanent krig mot ”dar al-harb”, dvs. kriget hus. Det ”huset” består av alla folk och länder som ännu inte underkastat sig den islamiska lagen sharia. Såsom den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen i Sverige och Israel för att ta två exempel.
Sverige befinner sig således nu, precis som Israel tex, i krig mot islamisterna och deras ”stater”. IS tex. Det är ju kontentan av det som islamisterna själva säger. Det är inte Sverige, Israel och Västerlandet som har förklarat krig. Det har islamisterna själva gjort. De har utropat ett angreppskrig vilket, till skillnad från Sveriges och Västerlandets försvarskrig, är förbjudet enligt folkrätten.

Om islamisterna således enligt vad de själva säger befinner sig i ett permanent krig mot alla som inte är islamister, borde Sveriges regering nu placera de från Syrien återvändande islamistiska IS-kvinnorna i krigsfångeläger, där de kan sitta tills kriget är vunnet av endera parten. Det är tillåtet enligt folkrätten och är ju så man normalt gör med fientliga trupper som tillfångatas.

Ett svenskt Guantanamo borde alltså inrättas!

Naturligtvis borde Sveriges regering aldrig någonsin inbjuda eller ta emot fiendens soldater eller sympatisörer till Sverige. Men när Sveriges nuvarande antisemitiska statledning ändå gjort det, så får man ta ansvar. Fienden ska aldrig tillåtas röra sig fritt i Sverige. Fienden ska i första hand bekämpas, såväl i Sverige som i Israel, för att ta två exempel. I andra hand ska de placeras i krigsfångeläger.

Krigsfångarna kan frisläppas först när fienden kapitulerat och Västerlandets försvarskrig vunnits. Men enligt islamisternas synsätt inträder fred först när islamisterna behärskar hela världen. Eftersom detta aldrig kommer att ske, lär då de fångna islamisterna få sitta som krigsfångar i evighet – eller i alla fall till dess döden inträder. – Rätt åt dem skulle jag säga! De får stå sitt kast!

Men några krigsfångeläger tycks inte vara aktuellt för Sveriges nuvarande antisemitiska regering att inrätta. Tvärtom! Dels får ”IS-kvinnorna” hjälp av regeringen att lämna Syrien. Dels släpps de sedan fria att fortsätta sitt förstörelseverk här i Sverige.

Jag har inte ord för att beskriva vad jag anser om denna vederstygglighet! Nej, såväl islamisterna som ”IS-kvinnorna” och Sveriges nuvarande antisemitiska regering ”are definitely” ”walkin’ on the fightin’ side of me”!

Här kan du se och höra vad Merle Haggard sjunger, tillsammans med Toby Keith:

Vilket också påminner mig om vad Pär Lagerkvist en gång diktade;

Stryk grubblet från din panna
och gå i striden ut
att våldet övermanna
din tankes strid är slut
I andens vapenlekar
ej någon seger vinns
mot den som blint förnekar
att någon ande finns

Barbaren väljer vapen
du välja må som han
När vilddjur öppnar gapen
ej tanken tala kan

Res mäktigt andens fäste
i denna värld av hot
och krossa ormars näste
med människodjurets fot

Blott dåren tror det goda
ej fötts att bära svärd
om ondskan än må bloda
och söla ner en värld
Var viss! Om du ej värna
nu vill din tro i strid
skall ingen morgonstjärna
inviga en ny tid.

Kalla fakta om den globala avkylningen?

Jag sitter här och funderar över årets nobelpristagare i fysik. Läser då Kungl. Vetenskapsakademiens (KVA) populärvetenskapliga information om dessa pristagare och deras forskning. Den informationen finns tillgänglig för nedladdning här (Pdf).

Jag finner då att de fått pris för forskning som genomförts på respektive 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet. Att de fått pris just i år motsvarar därför inte på långa vägar Nobels vilja att priset skulle ges till den/dem som ”under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”. Det är ovanligt länge sedan som årets nobelpristagare – eventuellt – gjort nytta. Men någon nyare forskning till stöd för detta kanske inte finns?

Mot bakgrund av denna äldre forskning – KVA hänvisar även till diverse andra ännu äldre storheter som Svante Arrhenius och Nils Ekholm vilka verkade kring sekelskiftet 1900 – anser sig Vetenskapsakademien ändå definitivt och oåterkalleligen kunna fastslå följande:

Håller jorden på att värmas upp? Ja. Är det ökad mängd växthusgaser i atmosfären som är orsaken? Ja. Kan detta förklaras med bara naturliga faktorer? Nej. Är det människans utsläpp som är anledningen till den allt högre temperaturen? Ja.

Människans utsläpp är således enligt Vetenskapsakademien den ENDA orsaken till uppvärmningen. Utan att vara naturvetare så tror jag att den slutsatsen bör starkt ifrågasättas. Till exempel så ger studier av borrkärnor från inlandsisen på Grönland vid handen att jordens temperatur sjunker, inte höjs!

Men visst, nobelpristagarnas gamla forskning är ju helt politiskt korrekt och i linje med den agenda som det politiskt tillsatta FN-organet IPCC driver, och som Naturskyddsföreningen alldeles okritiskt återger här.

Nja, jag är skeptisk. Det finns annan forskning – tex. om Grönlandsisen – som pekar mot att det visserligen sker en viss uppvärmning just nu, men att den i det långa perspektivet över tusentals år helt äts upp av den pågående avkylningen. Tvärtemot vad Vetenskapsakademien så tvärsäkert anser sig veta!

När det gäller människans inverkan på klimatet så finns det annan forskning som pekar på att den är helt försumbar. Och när det gäller just Sveriges befolknings påverkan så bör den vara så löjligt liten att det Naturskyddsföreningen skriver framstår som närmast skrattretande. Tvärtemot vad Vetenskapsakademien så tvärsäkert anser sig veta!

Nej, enligt min ringa mening är den nuvarande klimatskräcken enbart ett politiskt påhitt för att förmå eljest fria människor att underkasta sig politiska påbud. Politiker söker i allmänhet makt och att skrämma människor till underkastelse har länge visat sig vara ett verksamt medel. Det fungerar ännu i denna dag. Greta ville ju också att vi ska få panik t. ex. …

Vetenskapsakademien och Naturskyddsföreningen tycks alltså ha underkastat sig denna politiskt korrekta klimatofobiska agenda.

Och företagen och forskningen ser ju naturligtvis också en möjlighet att få inkomster/”forsknings”medel genom att underkasta sig den politiska agendan. Inte för att producera verkligen nyttiga ting eller verkligt oberoende forskning, utan enbart sådant som den politiska makten efterfrågar i syfte att behålla och utöka sin makt.

Men vad vi behöver är inte mer politik, mera politiskt skapade rädslor för inbillade faror. Vad människorna behöver är tvärtom mindre politik, mer frihet, mer Don’t worry, be happy!

Vad rör oss Polens affärer? – En hel del skulle jag tro …

Det gnälls en hel del nu i svenska statskontrollerade media på hur Polen anses ha politiserat sitt rättsväsende. Hör bara vad som sägs i Sveriges Radio.

Det verkar som att EU har synpunkter framför allt på
– att tillsättningar av domare i Polens konstitutionsdomstol inte kan överklagas,
– att tillsättningarna sker på politiska grunder,
– det som i Sverige ungefär tycks motsvaras av Statens Ansvarsnämnd, vilken enligt EU bör avskaffas.

Jag tillåter mig att jämföra förhållandena i Polen med motsvarande i Sverige. Jag konstaterar då att
– Sverige inte ens har någon konstitutionsdomstol …
– Tillsättningar av ordinarie domare sker av den svenska politiskt tillsatta REGERINGEN, visserligen efter förslag av Domarnämnden, vars ledamöter dock i sin tur till största delen är tillsatta av – REGERINGEN. REGERINGEN är dessutom, enligt 11 § lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare, inte bunden av Domarnämndens förslag.
– Tillsättningar av ordinarie domare inte kan överklagas.
– Sverige inte har fått några propåer från EU att avskaffa Statens Ansvarsnämnd, vars ledamöter för övrigt åtminstone delvis också tillsätts av – REGERINGEN.

Sverige har vad jag vet överhuvudtaget inte alls fått några som helst propåer i övrigt från EU om att vid vite exempelvis inrätta en konstitutionsdomstol, att avskaffa möjligheten för REGERINGEN att efter eget skön tillsätta ordinarie domare eller att göra det möjligt att överklaga sådana tillsättningar.

Så varför måste EU och svenska statskontrollerade media hacka så mycket på Polen? Sverige tycks ju rent juridiskt spela i samma, om inte ännu lägre, division än Polen, åtminstone enligt EUs kriterier? Alla eller i vart fall ett betydande antal av ledamöterna i Domarnämnden, Statens Ansvarsnämnd och – inte minst – REGERINGEN, är ju politiskt tillsatta!

Men det är bara Polens politisering som det klagas på, inte Sveriges. Varför?

Snart är jag på banan här igen hoppas jag!

Jag har ju inte gjort så mycket väsen av mig här på länge nu. För det mesta har jag sysslat med ”bildtrålning” på Facebook istället. Men jag hoppas på bättring. Som alltid och överallt i syfte att försvara den judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen. Hoppas vi kan ses här på nytt snart igen!

Hälsningar /Lennart

Här är vårens föredrag arrangerade av Vänskapsförbundet Sverige-Israel i Väst. Alla välkomna!

Alla är välkomna till vårens föredrag i år Även du som inte är medlem. (Årsmötet är bara för medlemmar dock.) Hur du anmäler dig framgår nedan. Innan varje möte börjar kommer du att få en länk till din epostadress. Klicka på länken så ansluts du till mötet.

Våren 2021

Alla är välkomna till höstens möten i Vänskapsförbundet Sverige-Israel i Väst!

Antingen kan ni komma personligen, eller också via Zoom. Läs mer i bilden nedan.

Om du vill delta i något möte måste du anmäla dig via denna epostadress: info@sverigeisraelvast.se.

Om du vill bli medlem kan du anmäla dig här.

Bara att anmäla sig alltså!

Notera också följande: Länkarna i bilden nedan funkar inte, eftersom det är en bild. Zoom innebär att du får en länk till din epost som du kan klicka på när mötet startar. Då kan du höra och se och kommentera mötet även om du inte är på plats rent fysiskt.

Trump, Tegnell och de dubbla måttstockarna

Donald TrumpAnders TegnellHar ni tänkt på att media verkligen lågsniffar för att hitta minsta anledning att anmärka på allt vad president Donald Trump säger? Stor kalabalik utbryter så fort man hittar minsta gnutta av anledning. Har ni tänkt på att allt vad statsepidemiolog Anders Tegnell säger tvärtom knappast möter någon mediakritik alls oavsett hur motsägelsefullt det är? Tystnaden breder ut sig. Frågan är varför man använder dubbla måttstockar?

Det senaste exemplet rörande Trump som jag hittat har att göra med Coronaviruset. På en presskonferens nyligen (i torsdags den 23 april) uttalade han enligt Vita Husets utskrift följande apropå diskussionen kring medel mot Covid-19:

THE PRESIDENT: Right. And then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute. One minute. And is there a way we can do something like that, by injection inside or almost a cleaning. Because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it would be interesting to check that. So, that, you’re going to have to use medical doctors with. But it sounds — it sounds interesting to me.

Vidare uttalade presidenten följande:

THE PRESIDENT: It wouldn’t be through injection. We’re talking about through almost a cleaning, sterilization of an area. Maybe it works, maybe it doesn’t work. But it certainly has a big effect if it’s on a stationary object.

Media, inte minst CNN, gick då i taket (kanske mest beroende på att Trump inte alls vill svara på frågor från CNN, och man kan förstå varför) och publicerade denna drapa. Man fokuserar då på att uttalandet från presidenten som jag citerade överst inte alls var ”sarkastiskt” trots att presidenten senare påstått detta. Sedan får Trump utstå kritik för att han som president påstås närmast ha uppmanat folk att injicera desinfektionsmedel i kroppen!

Det är möjligt att sarkasm inte är det som man först kommer att tänka på när man läser vad presidenten sagt. Men att gå från att våldsamt kritisera nyansskillnader i språket till att lögnaktigt påstå att Trump vill att vi ska injicera desinfektionsmedel är uppenbart att gå för långt – i båda fallen. För presidenten sade ju uttryckligen att ”It wouldn’t be through injection”! Om man ändå påstår detta, då har hatet mot Trump fått övertrumfa sunt förnuft. I stället för en balanserad rapportering skrämmer man folk att tro att Trump vill folket illa. Vilket naturligtvis är lögn.

Dagens Nyheters ledarsida sprider dock, genom skribenten Gunnar Jonsson, lögnen vidare till sina antagligen rätt fåtaliga svenska läsare: ”På torsdagen lanserade han [Trump] solstrålar och ultraviolett ljus som virusdödare – och injektioner av desinfektionsmedel (min kursivering). Fantastisk grej att titta på, OK?”. Men det gjorde han alltså inte alls, i vart fall inte när det gäller injektioner. DN ljuger också.

Trump har nu i alla fall ställt in vidare pressträffar, och ska i samband därmed enligt Omni uttalat följande: ”Vad är syftet med att ha presskonferenser från Vita huset när ’lamestream-medierna’ inte ställer annat än fientliga frågor, och sedan vägrar att rapportera sanningen och fakta korrekt”.

Jag kan inte annat än hålla med.

Tegnell for presidentI Sverige pågår dock oförtrutet pressträffar dagligen, nämligen med statsepidemiolog Tegnell som kronan på verket. Tegnell och hans Folkhälsomyndighet har såvitt jag kunnat finna inte utsatts för någon allvarligare mediekritik, detta trots att han erkänt en mängd felbedömningar. Kritiken finns visserligen, som du kan läsa om bland annat i Ny Teknik och i en debattartikel i – Dagens Nyheter! I debattartikeln skriver tjugotvå forskare bland annat följande: ”Vid minst fyra tillfällen har man från Folkhälsomyndighetens sida hävdat att smittspridningen har planat ut eller kommer att avta. Det har den inte gjort”. Ingen mediastorm har dock uppstått mot vare sig Tegnell eller Folkhälsomyndigheten på grund av dessa felbedömningar, som verkligen inte enbart avser nyansskillnader i språket.

Nu är visserligen inte Anders Tegnell Sveriges president – än i alla fall, men vem vet? Så Donald Trump kanske får finna sig i att bli granskad på ett helt annat sätt mot bakgrund av sin upphöjda position. Men när den massiva kritiken mot Trump i första hand och åtminstone senast enbart gått ut på att ”märka ord”, så kanske det även vore dags att detaljgranska Tegnell och Folkhälsomyndigheten åtminstone i någon mån. Det har jag dock inte sett att ”lamestream-medierna” i Sverige gjort alls nästan. Inte än i alla fall.

Förtroendet för Tegnell och Löfven tycks detta till trots öka. Kanske inte konstigt i dessa tider, för i orostider brukar man sluta upp kring ”ledaren”. Konstigt dock att ”lamestream-medierna” i Sverige inte då gör allt för att krossa förtroendet för Tegnell och Löfven. På samma sätt som ”lamestream-medierna” i USA, och i synnerhet CNN, gör allt för det med avseende på Trump. Om det finns en skillnad här, vilket det tydligen gör, så är den i vart fall inte rättfärdig.

Men kanske är det i USA viktigare att bekämpa Trump än Coronaviruset. CNN tycks anse det i alla fall. På samma sätt som det i Sverige ofta anses viktigare att bekämpa Sverigedemokraterna än att driva egen politik – fast kanske inte just nu. Att svenska gammelmedia skulle bekämpa Löfven-regimen och dess statepidemiolog på samma sätt som CNN gör i förhållande till Trump förefaller dock vara helt uteslutet. Kanske lika bra det, för Löfven-regimen faller ju ändå till slut på sin egen orimlighet. Detta öde lär måhända även drabba statsepidemiologen.

Den som (över)lever får se …

Vilken är världens mest rasistiska och/eller dödliga influensa? Vem tar ansvar för att försvara oss mot detta: staten eller du och jag?

Många flunsor blir det. Jag har inte hört talas om att någon hittills påstått att namnet Spanska sjukan skulle vara rasistiskt mot spanjorer. Ej heller att namnet Asiaten skulle vara rasistiskt i förhållande till asiater. Eller att namnet Hongkonginfluensan skulle vara rasistiskt gentemot Hongkongbor. Men när president Trump kallar Coronaviruset för det Kinesiska viruset, ja då är denna och endast denna benämning plötsligt att anse som rasistisk – tillsammans med Trump själv så klart, alltid och överallt.

Jag trodde i det längsta att alla dessa benämningar avsåg respektive flunsas geografiska ursprung, men jag hade tydligen fel. Det är enligt senare rön enligt Trumps belackare av allt att döma respektive folkslag som har skulden under förutsättning att respektive flunsa kallas vid dessa namn. Spanjorer, asiater och Hongkongbor alltså – och kineser i allmänhet. Det håller jag inte med om, men Trumps belackare har ju naturligtvis alltid rätt oavsett vilka galna åsikter de ger uttryck för. Så vi får väl då börja kalla Spanska sjukan, Asiaten och Hongkonginfluensan för något annat icke-rasistiskt.

Nästa fråga blir vilken av dessa fyra-fem flunsor som är/var mest dödlig. Jag vänder mig då till Wikipedia för svar.

När det gäller Spanska sjukan, så ”dog 37 573 personer i [Sverige] under åren 1918–1920 enligt den officiella statistiken”. Vidare: ”Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid”. (Apropå rasism så kan man läsa att sjukan nog inte hade sitt ursprung bland spanjorer utan snarare härstammade från USA eller Frankrike.)

Såvitt avser Asiaten (som också tycks ha haft sitt ursprung i Kina) anges att en miljon människor dog åren 1956-1958. I USA dog 69 800 personer. (Se även här där högre dödssiffror anges. Mellan 70 000 och 116 000 människor anges ha dött i USA.)

Om vi därefter vänder blicken mot Hongkonginfluensan, som florerade åren 1968-1970, finner vi att ungefär en miljon människor dog i hela världen. (Samt att den rasistiskt och märkvärdigt nog inte tycks ha haft sitt egentliga ursprung just i Hongkong utan i Kina ”proper”.) Jag kan dock inte hitta något svenskt dödstal.

Dagens Coronavirus har emellertid, enligt uppgift idag den 11 april 2020, lett till att 887 personer i Sverige hittills avlidit.

Det framkommer på Wikipedia vidare att influensa vanligtvis leder till att 300 000 människor avlider varje år i världen. ”Ett vanligt år dör cirka 200-300 personer i Sverige”, heter det också. Något som måhända motsägs av i länken angivna statistikuppgifter enligt vilka 652 personer dog i (antagligen alla slags) influensa år 2018.

I skrivande stund anges att totalt 104 800 avlidit i hela världen till följd av Coronaviruset. Vi har alltså en bra bit kvar till dess att normalfallet 300 000 avlidna uppnåtts. Vilket kanske kan ge Världen anledning till visst hopp.

Jag kan dock inte hitta någon motsvarande statistik för just Sverige, utom just den att det redan nu i april 2020 har avlidit 887 personer i Sverige, mot bara 652 hela året 2018. Vilket tyvärr kanske kan ge svenskarna viss anledning till misströstan. Något som jag för övrigt angav i mitt närmast föregående blogginlägg.

Frågan om politiskt ansvarstagande och ansvarsutkrävande aktualiseras alltså inför dessa tråkiga siffror. Men om dagens svenska politiker till den allra mest överväldigande delen inte visar sig kunna ta ansvar, då återstår endast för envar av oss att ta eget ansvar. För våra liv och vår hälsa. När staten lider ett moraliskt sammanbrott (som jag skrev om i föregående inlägg) och inte längre förmår stå upp för försvaret av medborgarnas liv, frihet och egendom, då måste medborgarna anses fria att med alla medel själva försvara sina liv, sin frihet och sin egendom. Såväl mot Coronaviruset som mot annat elände. Tillsammans eller var och en för sig.

Jag hoppas och tror att detta sammanbrott ännu inte har inträffat. Men jag kan ha fel …

Tillägg 2020-04-25: Enligt vad som rapporteras av svt igår, så motsvarar antalet coronadödsfall hittills ”bara” det som en normal influensa orsakar varje normalt år. – Så bra, för då skiljer sig kanske årets corona-influensa egentligen inte från de flesta andra årliga flunsor? Frågan blir då varför just denna flunsa fått så stor uppmärksamhet?

Om man väljer mellan pest och kolera – så får man Corona COVID-19

Jag noterar att Stefan Löfven nyligen uttalat sig angående Sveriges bristande beredskap inför Corona-viruset. Så här skriver TT/Omni: ”Stefan Löfven har suttit som statsminister sedan 2014, men han säger själv att ansvaret för den nedmonterade beredskapen faller på flera.
– Alla partier har ett ansvar i den delen. Det här är något som avvecklades successivt efter kalla kriget, det är tre decennier vi pratar om. Här är vi många regeringskonstellationer som har medverkat till det, säger han”.

Nå, men om Löfven verkligen menar ”alla partier” så ljuger han. Sverigedemokraterna har nämligen aldrig ingått i någon regeringskonstellation och har därmed ingen skuld. Att däremot alla andra partier utom Sverigedemokraterna verkligen har ett ansvar och är skyldiga, det kan ingen bestrida dock.

Löfven är ju dessutom ökänd för sina uttalanden om terrorismen och om det så kallade gängvåldet: ”Vi har varit naiva” respektive ”Vi såg det inte komma”, sade han. När det gäller förekomsten av grovt våld säger Löfven att vi inte var tillräckligt förberedda och – apropå integrationen – att ”vi har för många misslyckanden”. – Ja, det är inte utan än att man är benägen att hålla med.

Reinfeldt var inte sämre han – han var lika bottenlöst dålig som Löfven nämligen – när han tyckte att Sveriges försvar var ”ett särintresse”. Han ville också att vi skulle ”öppna våra hjärtan” inför alla dem som utan rimlig anledning tilläts inströmma till Sverige, trots att de mycket väl kunnat ansöka om asyl i länder fjärran från Sverige.

Nu sitter vi här, med en myckenhet onödiga asylsökande som ska försörjas av skattebetalarna, inklusive en del ofrånkomligen medföljande potentiella (och verkliga) terrorister och islamister (Akilov tex.). Nästan utan fältsjukhus, utan beredskapslager – och med ett Coronavirus som dag efter dag dödar dussintals svenskar.

Svenskarna fortsätter trots detta alltjämt att i hög utsträckning lägga sina röster/sympatier på partier som alla bär ansvar för allt detta onda och, som Löfven riktigt påpekar, har gjort det i decennier, detta oavsett om statsministern hetat Reinfeldt eller Löfven eller något annat.

Något som inte minst den senaste SIFO-mätningen indikerar. (S) ökar väldigt mycket. (M) ökar också fast inte så mycket. De två partier som bär huvudansvaret för nuvarande läge ökar alltså i opinionen! Medan (SD), som alltså inte alls kan lastas för den nuvarande situationen, minskar något …

Besynnerligt eller hur! Toivo Sjörén på SIFO har nog till en del rätt när han säger att väljare ofta sluter upp bakom stora regeringspartier i svåra tider. Man kan ju som exempel jämföra med det starka stödet för Winston Churchill under det andra världskriget. Men när freden kom förlorade han och hans parti stort det första valet.

Hursomhelst så fortsätter svenskar att dö efter att ha blivit drabbade av viruset.

Som liberal kan man då finna anledning att återkomma till det som verkliga liberaler anser utgöra statens enda uppgifter. Dessa är att försvara medborgarnas liv, frihet och egendom. Några anser också att försvaret av medborgarnas hälsa också ingår i statens enda uppgifter.

Man får väl då konstatera att den svenska staten för närvarande misslyckas åtminstone i vad avser försvaret av liv och hälsa. Coronaviruset gör oss sjuka; många dör.

I stället för att behålla och uppdatera beredskapslager, så som Finland gjort, har Sveriges regeringar sedan decennier bestämt sig för att avskaffa dem och låta dem vara avskaffade! Detta uppenbarligen med stöd av större delen av svenska folket! Visserligen hade det varit kostsamt att behålla lagren, men Sveriges regeringar har tydligen funnit det viktigare att prioritera andra saker. Saker som enligt liberal uppfattning definitivt inte ingår i statens enda uppgifter.

Till exempel har följande prioriterats framför statens enda uppgifter: I decennier har olika regeringar lämnat ekonomiskt stöd inte minst till den antisemitiska entiteten ”Palestina”, vars enda syfte är att utplåna judarna och den demokratiska och liberala staten Israel. Stöd har också länge lämnats till diverse fördärvbringande rörelser och statsledningar i Afrika. Samt till den likaledes fördärvbringande kubanska staten. För att ta några exempel.

I stället för att sörja för svenska folkets rätt till liv, (hälsa), frihet och egendom, har man närmast prioriterat att stödja stater och organisationer som definitivt motverkar sina folks motsvarande rätt till liv, frihet och egendom. Svenska staten ger till och med alltjämt stöd till en ”stat” – ”Palestina” – som i strid med folkrätten och mot FN-stadgan avser att utplåna en annan stat – Israel. Och håller sitt ”folk” som en gisslan i denna strävan.

Den svenska moraliska statsbankrutten framstår mot bakgrund av detta som nära förestående i den mån den inte redan har inträffat. Frågan ”Vem kan man lita på?” aktualiseras också. För egen del litar jag inte på något enda av de partier som bär skulden till nuvarande krisläge.

Det enda parti som inte bär någon skuld – ännu, kanske man försiktigtvis bör tillägga – är Sverigedemokraterna. Det är möjligen för mycket sagt att man kan börja lita på det partiet. Men det kanske ändå snart är dags att ge dem en chans. För om man bara väljer mellan sossar och moderater och deras ”hangarounds”, ja då tycks det åtminstone för dagen endast vara COVID-19 som segrar – och antisemiterna i ”Palestina”. Inte svenska folket.

Samhällsvetenskapens spontana konstruktivism

Detta är en sammanfattning av innehållet i min vid Göteborgs universitets sociologiska institution underkända avhandling i just sociologi. Men jag är inte bitter! Snarare är det väl så att jag var naiv när jag trodde att denna stabilt konstruktivistiska sociologiska institution skulle anse att dessa mina rön vore värda att uppmärksamma. Men rönen står fast, oavsett vad Göteborgs universitet kan tycka.

Trevlig läsning! Kommentera gärna!