Archive for 'Polen' Category

Ukrainas sak är vår! För: ”Den som griper till svärd, skall med svärd förgås”

By Lennart Eriksson - Last updated: torsdag, februari 24, 2022

Så skedde idag det som de flesta förutsagt. Nämligen en rysk invasion av Ukraina. På marken, till sjöss och i luften. Helt oprovocerat och i strid med folkrätten enligt vilken angreppskrig är förbjudet. Att, som USAs president Biden från början gjort, utesluta militär hjälp till Ukraina, tror jag är det avgörande skälet till att Putin […]

Vad rör oss Polens affärer? – En hel del skulle jag tro …

By Lennart Eriksson - Last updated: måndag, oktober 18, 2021

Det gnälls en hel del nu i svenska statskontrollerade media på hur Polen anses ha politiserat sitt rättsväsende. Hör bara vad som sägs i Sveriges Radio. Det verkar som att EU har synpunkter framför allt på – att tillsättningar av domare i Polens konstitutionsdomstol inte kan överklagas, – att tillsättningarna sker på politiska grunder, – […]