Det gnälls en hel del nu i svenska statskontrollerade media på hur Polen anses ha politiserat sitt rättsväsende. Hör bara vad som sägs i Sveriges Radio.

Det verkar som att EU har synpunkter framför allt på
– att tillsättningar av domare i Polens konstitutionsdomstol inte kan överklagas,
– att tillsättningarna sker på politiska grunder,
– det som i Sverige ungefär tycks motsvaras av Statens Ansvarsnämnd, vilken enligt EU bör avskaffas.

Jag tillåter mig att jämföra förhållandena i Polen med motsvarande i Sverige. Jag konstaterar då att
– Sverige inte ens har någon konstitutionsdomstol …
– Tillsättningar av ordinarie domare sker av den svenska politiskt tillsatta REGERINGEN, visserligen efter förslag av Domarnämnden, vars ledamöter dock i sin tur till största delen är tillsatta av – REGERINGEN. REGERINGEN är dessutom, enligt 11 § lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare, inte bunden av Domarnämndens förslag.
– Tillsättningar av ordinarie domare inte kan överklagas.
– Sverige inte har fått några propåer från EU att avskaffa Statens Ansvarsnämnd, vars ledamöter för övrigt åtminstone delvis också tillsätts av – REGERINGEN.

Sverige har vad jag vet överhuvudtaget inte alls fått några som helst propåer i övrigt från EU om att vid vite exempelvis inrätta en konstitutionsdomstol, att avskaffa möjligheten för REGERINGEN att efter eget skön tillsätta ordinarie domare eller att göra det möjligt att överklaga sådana tillsättningar.

Så varför måste EU och svenska statskontrollerade media hacka så mycket på Polen? Sverige tycks ju rent juridiskt spela i samma, om inte ännu lägre, division än Polen, åtminstone enligt EUs kriterier? Alla eller i vart fall ett betydande antal av ledamöterna i Domarnämnden, Statens Ansvarsnämnd och – inte minst – REGERINGEN, är ju politiskt tillsatta!

Men det är bara Polens politisering som det klagas på, inte Sveriges. Varför?