Vad betyder Sapere aude!?

Våga vara vis!

Sapere aude betyder ”Våga vara vis”. Om jag är vis och modig eller ovis och feg får andra bedöma. Mod är dock viktigt när det gäller att försvara demokrati och frihet. Visheten består i att förstå just vikten av att försvara just demokrati och frihet. Så enkelt är det.

Läs även denna bloggning om begreppets mera specifika proveniens.

/Lennart

Vem använder sig av uttrycket Sapere Aude!?

Ja, frånsett mig själv har jag hittat ytterligare några svenska användare:

Karlstads universitet har det som sitt valspråk. (Bra jobbat – där tog jag min första f.k.-examen, fast då var det bara högskola.)
Socialdemokratiska studentklubben på Södertörns högskola
En annan bloggare.

Dessutom finns en del anonyma kommentatorer på internet som använder Sapere Aude. Ibland tror man eller vill man göra gällande att det är jag som författat dessa inlägg:
1. Bloggen Arbetarperspektiv spekulerar (2009-09-21).
2. Det påstås att artiklar i Göteborgs-Posten på internet ofta får ”främlingsfientliga” kommentarer från någon som kallar sig Sapere Aude! Här är ett exempel. (2009-11-03).
3. Ytterligare ett – mera beskedligt – exempel (2010-04-01).
4. Några direkt avskyvärda kommentarer finns här (2010-04-08).

– Fyi (”For your information”): Jag kommenterar ytterst sällan artiklar i tidningar eller inlägg på andra bloggar, och aldrig under namnet Sapere Aude!