Sverige-UkrainaHitlerPutinSå skedde idag det som de flesta förutsagt. Nämligen en rysk invasion av Ukraina. På marken, till sjöss och i luften. Helt oprovocerat och i strid med folkrätten enligt vilken angreppskrig är förbjudet.

Att, som USAs president Biden från början gjort, utesluta militär hjälp till Ukraina, tror jag är det avgörande skälet till att Putin vågat genomföra detta angrepp. Västerlandet har istället svarat med hot om mer eller mindre ingripande sanktioner mot Ryssland. Sanktioner som också genomförts och i vissa fall varit gällande ända sedan Ryssland i strid mot folkrätten invaderade Luhansk och Donetsk och Krim.

Ryssland och Putin har uppenbarligen inte brytt sig om dessa sanktioner ett enda dyft!

Att nu, efter att invasionen har påbörjats, fortsätta prata om ytterligare sanktioner och muntliga fördömanden har enbart en löjeväckande effekt.

Nej, vad som behövs är ”hårt mot hårt”. Som jag tidigare skrivit gällande Israel:

”Ur ett humanistiskt perspektiv är ödmjukhet ett gott begrepp för att beskriva ett förhållningssätt som är baserat på respekt för andra människor.

Ur ett politiskt perspektiv är demokrati ”grundordet” (jfr. Martin Buber). Även om demokrati inte är en nödvändig förutsättning vare sig för frihet, för gemenskap, framsteg eller välstånd så medför ändå dess motsats diktaturen, att såväl frihet som gemenskap, framsteg och välstånd förbyts i underkastelse, hat, tillbakagång och fattigdom. Diktaturens förutsättning är tvång. Den respekterar inte individers liv, frihet och egendom, utan kräver underkastelse.

Friheten är en nödvändig förutsättning för demokrati. Demokratin använder tvånget för att försvara friheten; diktaturen för att undertrycka den. När vi försvarar demokratin, försvarar vi också friheten.

Ur ett juridiskt perspektiv är ”grundordet” rättvisa, men det är då inte fråga om en distributiv eller kommutativ rättvisa, vilken syftar till omfördelning, utan om en juridisk rättvisa som använder demokratins tvångsmakt för att bestraffa dem som inte är ödmjuka.

Den demokratiska statens företrädare är således både ödmjuka och rättvisa när de använder tvånget.

Den demokratiska staten är den enda stat som kan försvara friheten. Men det krävs också en vilja och en förmåga att försvara den hos alla oss som är demokrater.

Inga demokratiska stater har någonsin gått i krig mot varandra. Demokrati är således en god förutsättning för fred. När man försvarar en demokratisk stat, och när stater som styrts av diktatorer befrias och blir demokratier, försvarar och utvidgar man fredens domäner.

När en demokratisk stat angrips kräver ödmjukheten att man står upp till dess försvar.”

Alltså måste vi nu i all ödmjukhet stå upp till Ukrainas försvar! Inte bara genom att skicka pengar att eventuellt kunna köpa vapen för. Sådana vapen lär nämligen inte vara operativa förrän det är försent. Inte bara genom vackra ord och sanktioner som inte lär göra något som helst intryck på den som närmast till varje pris som helst tycks ha satt sig i sinnet att erövra Ukraina. Till varje pris …

Nej, nu gäller för alla oss som i all ödmjukhet vill försvara demokrati och frihet att genast ingripa med all möjlig militärmakt för att bistå Ukraina i sitt MILITÄRA försvar! Även USA! Även NATO! Även Sverige!

Enklast vore väl kanske att låta galningen Putin dö i akut blyförgiftning mellan ögonen. Men lär väl vara svårt att komma till skott. Åtminstone just för tillfället …

Den som griper till svärd, skall med svärd förgås …

Man noterar ju också att det modus som Putin valt är närmast identiskt med det som Nazi-Tyskland valde inför VKII. Först invaderade man Sudetlandet år 1938. Västerlandet knorrade men lät det ske. Precis som Västerlandet knorrade efter Rysslands invasion år 2014 av delar av Luhansk och Donetsk samt hela Krim. Men man lät det också ske.

Då tyckte Hitler att, jamen jag kunde ju lägga under mig Sudetlandet utan någon större reaktion, så då kan jag väl också anfalla och lägga under mig Polen. Vilket han verkligen också gjorde år 1939. Ungefär samma tänkesätt som Putin tycks omfatta nu.

Problemet för Hitler var då att Churchill stod bakom Polen på ett helt annat sätt än USA och Västerlandet nu står bakom Ukraina. Nämligen på så sätt att Churchill sade att ett tyskt angrepp på Polen skulle medföra att Nazi-Tyskland därmed var i krig inte bara med Polen utan också Storbritannien.

Men samma solidaritet som Storbritannien visade Polen år 1939, den solidariteten är Biden – och knappast resten av Västerlandet – alltså inte beredd att visa Ukraina nu.

Skamligt! Och farligt! – Hitler sköt sig slutligen. Det borde Putin göra redan nu. Annars hoppas jag vi kan hjälpa honom. Akut blyförgiftning är ofta ett verksamt medel att eliminera mången mänsklighetens skadegörare …

Frågan är då hur många oskyldiga ukrainare och andra som ska behöva dö innan vi äntligen kommer till skott …