Det är inte jag som har skrivit följande text, men den förtjänar att spridas eftersom innehållet är intressant. Författaren vill vara anonym. Personen har bett mig sprida texten, och jag gör nu ett försök. Jag tar inget ansvar för att innehållet är korrekt. /Lennart

—–

En sammanställning på svenska, från följande YouTube-filmer:

The Truth Behind the Emergence of Islam – Jay Smith; https://www.youtube.com/watch?v=4EaopH_EPfc&t=99s
Allah & Muhammad had nothing to do with the Quran or Islam – Islam is founded on Lies & Deception; https://www.youtube.com/watch?v=og4l6SO8f20
Different Arabic Qurans: Explained and Unpacked (Hatun Tash and Jay Smith); https://www.youtube.com/watch?v=dcoMB8nJWmw&feature=youtu.be
Jay Smith : Historical Problems with the Qur’an. Hong Kong, Oct 2017; https://www.youtube.com/watch?v=0sJz2sXb2Nk&t=2564s
What is the Manuscript Basis for the Qur’an – Jay Smith (11:42 min); https://www.youtube.com/watch?v=52PEVUpJBtk&t=4s

Det påstår en kristen debattör och apologet vid namn Jay Smith, som lärt sig både Bibelns (hebreiska och koinë-grekiska) och Koranens grundtext (arabiska). I mer än 30 år har han debatterat islam och i mer än 20 år varit verksam i London, där han debatterar muslimer på Speakers Corner. Han är även verksam på ett institut, som lär upp folk att debattera med muslimer om samma tema – att Koranen inte är ett äkta dokument. Han räknar Koranen att vara ett medeltida dokument. Inte ett antikt.
Till en början stod han på gatuplan och debatterade på Speakers Corner. När han blev misshandlad av uppretade muslimer, ville brittisk polis att han står på piedestal, så man kan se vem som gör vad i samlingen. Man kan kalla detta för ett liv med ”drag under galoscherna”. Skall vi titta lite närmare på vad Jay Smith då säger, och om det finns grund till hans påståenden?

Jay Smith sätter upp som första axiom att, ifall man upptäcker att Koranen inte är sann och Muhammed ingen profet, så faller islam samman. Stämmer det han påstår, ser det inte bättre ut för islam, än att islam just – faller ihop. Jay Smith säger sig tycka om muslimer och inte alls bekämpa dem. Han bekämpar Koranen, bilden av Muhammed och islam som sådan. Det märks tydligt när han debatterar, ifall man synar ett 10-tal filmer från YouTube med honom. Att han alls inte är aggressiv mot muslimer som först kan tyckas. Men att han inte håller med dem.

Vem är då denne Muhammed och hur kom Koranen till?
Enligt Jay Smith påstår muslimer att Muhammed är den siste profeten. Alla övrigas budskap till världen innan Muhammed, påstår de med tiden har förfalskats och man kan inte följa någon av de andra därför. Och muslimer påstår att Koranen skulle ha sänts ned till bara Muhammed först. Koranen påstås vara:
• evig
• nedsänd från Gud/Allah
• komplett
• oförändrad från 630 e.Kr.

Muhammed skulle alltså vara född 570 e.Kr
Och han skulle ha fått uppenbarelserna mellan 610-622 e.Kr. Jay Smith säger, att man kan dela upp Koranen på mitten ungefär. Den ena delen kan kallas Mecka- delen och den andra, Medina-delen. Medina-delen är våldsam och Mecka-delen den snällare. Problemet som Jay Smith hela tiden lyfter fram, är att muslimer inte kan hävda att Koranen är en ”fredens religion”. Då plockar han fram sin Koran, räcker muslimen denna och ber muhammedanen ”Visa mig var du ser det där.”. Det ändar med att han inte får några svar. För muslimer läser inte sin Koran, säger Jay Smith. Många muslimer vet sällan vad som egentligen står där. Lika lite som de många, som kallar sig för kristna, vet vad Jesus egentligen undervisade om eller vad Bibeln egentligen lär ut.

Inget i Koranen ligger i kronologisk ordning.
En enda berättelse om en Josef har kronologi i sig. De längsta surorna (kapitlen) kommer först. De kortare sist. Detta är gjort för att man skall memorera texterna. Muslimer försöker, när de skall förklara texterna, att använda sig av sina Hadid (kommentarer). Fast dom tidigaste Hadiderna är skrivna först, ca 200 år efter att Muhammed förmodas ha levt. Med lite komik poängterar Jay Smith vid sina debatter, att Koranen fick sin officiella kanon 1924. Dvs att deras skrifter fastställdes, vilka som skulle vara med och vilka inte. Vilket gör Prins Philip i Storbritannien äldre än Koranen (yttrat år 2012).

Våldsamt budskap
Sedan säger Jay Smith, att den påstådde profeten hade egenheten att sätta vad han sagt, ur spel. Genom att hänvisa till nyare uppenbarelser han skulle fått. Alltså att tidigare budskap (arabiska: mansuk) ändrades. I slutet av sin levnad beskrivs Muhammed som mer och mer våldsam. Det senaste budskapet (arabiska: nasik) borde följaktligen vara, vad som egentligen gäller.

630 e.Kr berättas att han skulle intagit Mecka. Sedan börjar den arabiska expansionen, där Basra, Bagdad, Damaskus, Jerusalem och Kairo ockuperades. Och Jay Smith kallar detta för den ”arabiska” expansionen. Inte den ”muslimska”. För Jay påstår att det inte finns något arkeologiskt belägg eller manuskript som stödjer påståendet, att folket som expanderade kallat sig själva eller av andra för – muslimer.

Kalifen Osman, Ali och den klassiska versionen
Den 3:e kalifen Osman sägs ha tagit över efter Muhammed själv 632 e.Kr. Och det är han som hävdas ha sammanställt Koranen. Av alla texter som cirkulerade innan.
Från den tiden påstår muslimer själva, att Koranen fått sin kanon. Sitt fastställda innehåll, under det muslimerna anser vara deras guldålder. Alltså 18 år efter denne förmodade Muhammeds död, år 650 e.Kr. Någon slog ihjäl Osman och en Ali skulle ha kommit till makten, som i sin tur togs av dager. Den Ali som shia-muslimerna (i Iran då) anser rättmätig arvtagare till Muhammed. Sedan dess har sunni- och shia- muslimerna varit i luven på varandra. Sunnis skall inte ha Ali. Shia, skall ha honom. Såhär gick det till, har muslimerna hävdat i 1.200 år. Detta är den klassiska versionen man fått lära sig i skolan.

Istället börjar Jay Smith sin räkning med från 800-talet. Inte sedan 600-talet, som muslimer hävdar. Jay Smith påpekar, att manuskript och arkeologiska fynd gör att det är ytterst tveksamt, att man kan fastställa något om islam, innan 800-talet.

Muhammeds liv inte beskrivet i Koranen
Vad man påstår om Muhammed, hur han levde och vad han gjorde finns inte beskrivet i Koranen. Jay Smith säger att Muhammeds namn endast är nämnt 4 ggr. Jesu namn, däremot 19 gånger och dessutom i klart bättre dager, än Muhammed själv. På övriga ställen nämns att ”profeten” sade det eller det. Vilket lämnar plats för, att det kunde vara någon helt annan profet än Muhammed. Muhammeds uppenbarelser skulle ha skrivits ned på bark, trä, löv, sten och en Zaid bin Thabit RA (610-660 e.Kr) säges ha varit den som samlat ihop alla citaten. Muhammeds liv berättas i en biografi som kom år 765 e.Kr. Alltså 130 år efter Muhammeds egen, påstådda död 632 e.Kr. Och då levde Ibn Ishaq, som snarare ser ut att ha skrivit. Inte Osman, som påståtts skrivit ned Koranen.

Inte heller har Jay Smith eller någon annan kunnat uppbringa några som helst manuskript av Ibn Ishaqs skrifter. Allt är borta. Ibn Ishaqs lärling Ibn Hisham dog 834 e.Kr och sorterade bort vad han inte gillade av sin lärofader Ibn Ishaq. Nu är man alltså 200 år bort, från då Muhammed påstås ha sett sin sista dager.

Imamen Muhammad al-Bukhari levde 810-870 e.Kr. Han satt och sorterade i hadider (kommentarerna). Han sparade endast 2% av allt och slängde 97%. Från 600,000 kapitel/kommentarer, decimerade han ned dem till 7.397. Detta sker alltså 240 år efter Muhammeds död. Detta är den äldsta bevarade text, där man kan läsa om hur Koranen sammanställdes. Allt Muhammad al-Bukhari ogillade, slängdes.

Jay Smith frågar sig, om det inte skulle varit intressant att läsa lite ur det som ratades. Kristna bevarar även de texter som inte anses renläriga. Alltså de nytestamentliga apokryferna. Enligt princip, att är det ett falsifikat, så bör det märkas när man läser. Vad är man rädd för, om nu man tror på något som är sant? frågar sig Jay Smith.

Efter Muhammad al-Bukhari kom Al Tabari, som levde 839–923 e.Kr. Nu först finns manuskript man skulle kunna kalla, för de första kommentarerna – Hadidh, som skulle förklara Koranen.

Såhär tycks kronologin enligt Jay Smith se ut:
• Muhammed påstås ha levt 570-632 e.Kr
• Zaid bin Thabit RA levde 610-660 e.Kr och skulle ha samlat alla citat till Koranen
• Osman som sägs ha sammanställt Koranen, sägs ha bränt alla icke önskvärda manuskript och skickat ut 9 kopior av vad han erkände, till sina regioner. Skrivna på pergament. Bara för 1.400 år sedan
• Ali skulle ta över, men blev mördad och shia-muslimsk inriktning skapas
• Ibn Ishaq kom år 765 e.Kr och en biografi finns bevarad
• Ibn Hisham, sorterade bort vad han inte gillade och dog 834 e.Kr
• Muhammad al-Bukhari levde 810-870 e.Kr som sorterade ut hadiderna.
• Al Tabari levde 839-923 e.Kr och sorterade upp hadiderna.

Vad har muslimerna kvar av sina äldsta manuskript? Man har följande, som alla anses kompletta och icke förändrade:
• Topkapi-manuskriptet i Istanbul, som skall vara det äldsta. Som påstås ha en fläck av Osmans blod på.
• Samarkand-manuskriptet, i Tashkent i Uzbekistan
• Huseini-manuskriptet i Kairo
• Codex Parisino-Petropolitanus har bara 26% av Koranen i Paris
• Sana-manuskriptet i Yemen

Ingen av dessa visar sig vara kompletta eller oförändrade. Något som muslimska forskare själva kommit fram till år 2007. Muslimska forskares egna slutsats är, att inget av dessa manuskript härrör från 600-talet, då Muhammed skulle levt. Och inte heller att dessa kunde varit några av Osmans omtalade 9 kopior.

Topkapi-manuskriptet skall vara den bästa av alla manuskripten, som innehåller 99% av Koranen. Men bara 78% är läsbar då muslimerna inte skött sina manuskript så väl. Men det förekommer 2.270 varianter i den läsbara texten. Alltså helt olika ord och fraser än i den Koran man använder idag. Texten skall vara daterbar till mitten av 700-talet. 100 år efter att Osman skulle levt. Texten är inte komplett och skiljer sig på avgörande ställen från den officiella Koranen från 1924. Ett därför icke användbart dokument.

Samarkand-manuskriptet uppnår endast 43 suror. Och det skall finnas 114 suror i en Koran. Den är full med grammatiska fel, skriven av olika personer och anses av de muslimska forskarna i så pinsamt uselt skick, att man inte kan använda den. Texten är från tidigt 700-tal. Alltså 60-70 år efter den text Osman skulle skickat ut. Ett icke användbart dokument.

Huseini-manuskriptet från Kairo är från 800-talet. 150 år efter de kopior Osman skulle skickat ut och har många manuskriptvarianter och är inte komplett. Ett icke användbart dokument, det heller.

Sana-manuskriptet går också bara till sura 43. Den har alla möjliga varianter som inte stämmer överens med dagens Koran från Kairo anno 1924. Mycket av Koranen saknas här. Tidigt 700-tal.

Codex Parisino-Petropolitanus i Paris innehåller endast 26% av Koranen. Det mesta av Koranen är borta. Och då har den 93 manuskriptvarianter. Tidigt 700-tal.

Och en av det tidigaste Koranen-varianterna är från 705 e.Kr. Och den har två olika texter i sig. En del skrevs 60 år efter den första och belyser man manuskriptet med UV-ljus, ser man annan text under den som syns med blotta ögat. Och ingen av texterna stämmer överens med varandra. Den överskrivna texten är från 600-talet och den man skrev över den första med, är från 700-talet. Man har alltså ändrat i texten avsevärt. Och även nu rör vi oss 60-70 år efter att Osman skulle levt. 70-80 år efter att Muhammed skulle ha levt. Här återfinns 1.000-tals varianter i texten.

Allt detta konstaterat av muslimska forskare själva.

Dr.Daniel Brubaker tittade närmare på varianterna i Koranens, mycket bristfälliga och äldsta grundtexter. Muslimer själva känner sig tydligen obekväma, med att med sådan utgångspunkt undersöka sin Koran. Koranen skall ju vara evig och nedsänd av Gud. Dessa 6 manuskript undersökte han och 4 till, av de tidigaste manuskripten.

Han hittade följande:
• man hade tejpat över text, på själva originalet. För att dölja något gissningsvis.
• tillägg i texten. Ca 100 ord och fraser
• utsuddad text på ca 100 ställen
• text var utsuddad och annan text skriven över. Texten har fullständigt förändrats på sina ställen. Ogenerat gjort till och med, med annat bläck
• ogenerat har man skrivit över hela stycken, där den gamla texten fortfarande syntes
• man hade täckt över ord och fraser man uppenbarligen inte ville folk skulle läsa
• vissa sidor hade fullt med övertäckta stycken, där annan text ersatt den första
• 800 sådana här egenheter hittades i dessa manuskript. Där man ändrat i själva de muslimska doktrinerna
• sådana här förändringar i islamska skrifter fortsatte, upp till sent 800-tal. I 200 år rättades alltså Koranens texter. Förändrades, suddades, kastades och skrevs över med annat.

Detta debatterar och tar Jay Smith upp, med muslimska opponenter. Och han frågar dem ”Vem skrev Koranen? Och kom den från Muhammed?”. Och han påstår, att inget som man kan hitta i dessa äldsta manuskript av Koranen, kan bindas till att Muhammed skulle skapat texten. För muslimerna av idag använder inget av dessa manuskript alls. Dom använder en Koran som har kanoniserats 1924. Och öppet frågar han ”Vem är Muhammed och vad var hans syfte?”. Jay Smith uppmanar muslimerna att sortera upp i sina dokument.

Jay Smith jämför Koranens manuskript med Nya Testamentet
Och han säger, att vad man vet om denne förmodade Muhammed, skrevs alltså ned 200 år efter dennes bortgång. Och han frågar sig varför det tog 240 år för muslimerna att skriva ned Muhammeds tal. Man var visst det skrivkunnig på den tiden och hade bibliotek i Bagdad, Kairo och andra stora muslimska städer. Och Jay Smith jämför och säger, att detta är jättestor skillnad emot vad kristna skrev ned om Jesus Kristus.

300 år innan Muhammed påstås ha levt, finns Codex Sinaitikus att tillgå. För påseende idag i London. Ett komplett Nya Testamente. Och 200 år innan Muhammed fanns, har vi redan en full-bibel Codex Alexandrinus, med både Gamla och Nya Testamentet. Det finns likaså 265 kompletta eller till del kompletta manuskript innan 500-talet av Nya Testamentet. Jay Smith frågar sig, varför inte muslimer kan få fram ett enda manuskript av dessa 9 kopior som påstås ha skickats ut av Osman?

Redan innan år 68 e.Kr har man fragment(1) av sex olika böcker från Nya Testamentet(2). I grottorna kring Döda Havet gömdes dessa kring år 68 e.Kr, då Rom ödelade Jerusalem år 70 e.Kr. Kristendomen ser snarare ut att vara den religion, som vilar på de ögonvittnens grund, som levde och såg Jesus Kristus vandra på jorden. Mycket mer tyder på, att inom 40 år efter att korsfästelsen ägt rum kring år 33 e.Kr, så skrevs Nya Testamentets alla texter ned. Detaljrikedomen för stor i Evangelierna, som dessutom kan fås att stämma i jämförelse med varandra, för att man skall kunna anse att de skrevs ned efter, låt säga år 70 e.Kr. Man glömmer med åren ganska kvickt, vad man inte skriver ned av vad man sett.

Evangelierna är fulla av hintar till
• lantbruk
• arkitektur
• botanik
• kultur
• ekonomi
• geografi
• språk
• juridik
• personnamn
• politik
• religion
• sociala strukturer
• topografi
• väderleksförhållanden.

Inte heller är det enorma trauma judarna utsattes för år 70 e.Kr antytt i ens i Bibelns sista bok Uppenbarelseboken, då Roms 10:e Legion förintade Jerusalem och dödade kring 1 miljon judar. En händelse aposteln Johannes borde kunnat nämnt, även om i förbigående, ifall han skrev sin uppenbarelsebok efter år 70.

Dessutom stämmer på ett fascinerande sätt personnamn(3) i Evangelierna, i proportioner till hur folk i Juda land kallade varandra under 1:a århundradet. Skulle Evangelierna skrivits i Rom, Aten, Alexandria eller någon annanstans, skulle texten haft namn, sådan som Secundus, Ptolemaios, Karastopolos och liknande. Texten ser verkligen ut att ha skrivits i Juda land, under just angiven tid.

—–

1 Qumaran Döda Havsrullarna, grotta nr 7. https://www.ministrymagazine.org/archive/1973/01/are-there-new-testament-documents-among-the-dead-sea-scrolls>
2 http://www.forananswer.org/Top_Ath/GreekQumranFrag.htm>
3 https://www.youtube.com/watch?v=r5Ylt1pBMm8&list=PLMXYWl2o35j-H06TvUU-fhe5R9Ph1C6kO Lecture – Dr Peter Williams – ”New Evidences the Gospels were Based on Eyewitness Accounts”. En film 53 min 45 sek lång. Baserat på forskning gjord av Tal Ilan (Lexicon of Jewish names in late antiquity part 1) och Richard Bauckham (Jesus and the Eyewitnesses).

—–

Mycket mer antyder snarare, att Nya Testamentet skrevs ned under 1:a århundradet. År 180 e.Kr citerade Irenæus av Lyon så gott som från alla Nya Testamentets böcker i sin skrift Adversus Haereses(4). Irenæus var lärjunge till Polykarpus, som var lärjunge till en av de tolv apostlarna – Johannes, som personligen mötte Jesus medan Han vandra på jorden. Allt pekar snarare på att Nya Testamentets innehåll(5) inte fastställdes på kyrkomötet i Nicaea 325 e.Kr, utan bara konstaterades. Så gott som fullt bevarade romarbrev finns att tillgå från innan år 125 e.Kr(6). Även ett av de två korintierbreven(7), som är ännu äldre. I snitt är Nya Testamentets antika manuskript, 450-sidiga dokument(8). Inte fragment. Och de varianter som förekommer i texten, uppträder på vart 6:e sida, med sådana fel som ”en bord” och ”ett stol”. Grammatik alltså. Snarare är Nya Testamentet en förvånansvärt, mycket exakt skrift för att vara antik. Medan Koranen har sin kanon från 1924(9).

Staden Mecka återfinns inte heller på antika kartor, hävdar Jay Smith. Inte heller pekar de äldsta moskéerna mot Mecka med sin anvisning om riktningen för bönen. Denna heter på arabiska – Qibla. De första moskéerna pekar istället mot ruinstaden Petra, söder om Jerusalem södra Jordanien. Detta går att fastställa med satellitbilder. Bara på 800-talet började moskéerna peka mot Mecka. Inte heller beskrivningarna av den stad Koranen hävdar vara Mecka, stämmer över ens med dagens Mecka. Snarare liknar den staden Petra.

Retoriska frågor i debatten
Jay Smith ställer under sina debatter den retoriska frågan, om någon av dem som skrev 200-240 år efter Muhammeds död, kände denne Muhammed. De som skrev bodde i Iran och Irak, långt, långt bort från Mecka. Vad var dessa beroende av, om inte annat än muntlig tradition?

Jay Smith påminner om att det inte fanns anledning till muntlig tradition, då alla kunde skriva och läsa i de städer där den arabiska expansionen inträffade. Basra, Bagdad, Damaskus, Jerusalem och Kairo. Om nu något var så viktigt för muslimerna, så verkar det för Jay Smith underligt, att man i så fall skriver ned det. Jay påminner om hur det är med muntlig tradition. Viskleken är ett praktexempel på hur förvridet det blir, när man skickar ett meddelande viskat runt i en ring. Vad som kommer fram, är inte vad som skickades iväg. Potatis blir ofta, istället spade.

—–

4 http://www.ntcanon.org/Irenaeus.shtml
5 http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/nicaea.htm. Vad togs bort ur bibeln?
6 https://www.youtube.com/watch?v=QYSvN0BdPKA&t=17s ”Was He a lunatic” med Josh McDowell, film 47 min 30 sek.
7 https://www.youtube.com/watch?v=QYSvN0BdPKA&t=3s
8 —
9 https://www.quora.com/How-was-the-Cairo-Quran-1924-compiled-and-canonized

—–

Flera forskare började gräva i problemet
Man började på olika universitet gå igenom Koranens historiska tillförlitlighet. Professor John Wansbrough skrev på 79-talet Sectarian Milieu (ISBN 13: 978-1591023784) och Quranic Studie – Sources and Methods of Scriptural Interpretation (ISBN 13: 978-1591022015). Detta blev starten till ingående undersökning. Prof. Andrew Rippin nu verksam på University of Victoria i Kananda och Prof. Patricia Crone från Danmark fortsatte arbetet. Robert G. Hoyland, som också deltar i forskningen är prof. på Late Antique and Early Islamic Middle Eastern History på New York University’s Institute for the Study of the Ancient World. Patricia Crone kunde läsa och skriva på 15 antika språk. Robert G. Hoyland kan läsa och skriva på 18 språk. Sådana personligheters rön kring islams arla begynnelse, ligger till grund för Jay Smiths argument.

Jay Smith rekommenderar boken In the Shadow of the Sword: The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire, av Tom Holland. ISBN 13: 978-0307473653. Den finns på YouTube under söknamnet ”In the Shadow of the Sword – Tom Holland [AUDIOBOOK]. I fyra delar á 4 timmar var. Likaså som video som sändes på brittisk TV, gjord av BBC. Den är mer kortfattad och enklare att gå igenom än ljudboken och finns under sökord ”Tom Holland: ’Islam: The Untold Story’ Channel 4 UK Documentary”. På 1 timma 11 min, 27 sek. Boken tog sex år för Tom Holland att skriv, på direkt anmodan av Jay Smith.

Det finns många bra böcker och tidskrifter som professorerna Andrew Rippin, Patricia Crone, Robert G. Hoyland med flera givit ut. Bokläsning tar ofta både ögon och öron i anspråk. Enklast är kanske att slå igång YouTube och lyssna av något 10- tal YouTube-klipp med Jay Smith, medan man gör annat. Jay Smith är en klart produktiv person och enkel att lyssna till. Debatterna på Speakers Corner är lite svårare att ta del av då det är mycket hojtande och brus.

Jay Smith presenterar teorin om att en viss Abd Al Malik snarare konstruerade Muhammed år 685-705 e.Kr och därmed skapade för sitt folk dess identitet. Mynt i Brittish Museum finns att se, som bestyrker misstankarna, där bysantinska kors lämnats präglade kvar på muslimska mynt. År 691 skrivs den islamska trosbekännelsen i Klippmoskén (som renoverats 8 ggr). Det är första gången ”muslim” och ”islam” nämns i skrift. Även Klippmoskén pekar med sin Qibla, mot Petra istället för Mecka. Inskriptioner i taket på Klippmoskén berättar inget om Muhammeds så kallade, ”himmelsfärd”. Det som av muslimer beskrivs som Miraz. Istället angrips Jesus och Muhammed introduceras. Stor kyrka finns mitt emot Klippmoskén. Den Heliga Gravens Kyrka. Antagligen byggdes Klippmoskén för att bräcka de kristnas kyrka.

Jay Smith berättar vidare att denne Abd Al Malik härstammade från hijaz-folket, som i sin tur bodde i just, klippstaden Petra. Därför riktades alla moskéer mot Petra till en början. Då nu Petra går under år 713 e.Kr, lade man om riktningen för bönen – Qibla, mot ett nytt centra, som hette Mecka. Då 98% av Koranens texter slängdes och brändes år 850-870 e.Kr, så kunde man skriva in att Mecka nu istället skulle vara platsen bönen skulle riktas mot. Även om Mecka inte existerade år 713 e.Kr. Mecka nämns för första gången i skrift år 741 e.Kr. Nu befinner vi oss 200, nästan 300 år efter denne förmodade Muhammeds dag.

Jay Smith frågar sig mot detta, om Koranen nu är:
1. Evig
2. Nedsänd
3. Komplett
4. Oförändrad

Muslimerna ger inte tillträde till de äldsta Koranen-versionerna. År 2002-2007 fick muslimska turkiska professor Dr. Ekmeleddin Ihsanoģlu och Dr. Tayyar Altikulaç det. De, rättrogna muslimer som de är, hävdar att dessa manuskript skevar väldigt mot den Koran som finns tillgänglig idag. Inget i de äldsta islams manuskript är från Usmans tid. Alla är från 700-talet. 100 år efter Usman. Och markanta manuskript- varianter förekommer. Dessa manuskript är vad som på engelska kallas polemsyst- dokument. Då djurhudar (pergament) är mycket dyrbara att framställa, så kan man sudda och skriva över med ny text, ovanpå. Hela 200 år efter att Usman förmodats leva, fortsatte muslimer ändra i texterna.

Jay Smith berättar att de äldsta koranerna har många fel i sig. Och att de snarare ser ut att vara Judiska apokryfer, av syriakiskt ursprung. Sekteristiska skrifter som lånades för att skapa Koranen med. Kristna hymner från 400-500-talet återfinnes i Koranen.

Jay Smith brukar sammanfatta sig såhär:
Jay Smith har lärt sig både Bibelns och Koranens språk. Han debatterar på Spekers Corner i London med muslimer om dessa teman. Och visar på väldigt mod, stor vänlighet och stort kunnande i debatt.

Jay Smith påstår att:
• Koranen inte är ett sant dokument och att deras Muhammed förmodligen inte funnits egentligen och påstår, att det borde finnas mycket mer om en så i manuskript, för islam betydelsefull person.
• islam inte är någon ”fredens religion” och säger till varje muslim som påstår det, att ”bevisa det utifrån texterna i Koranen”. Smith säger, att Koranen är indelad i två delar. Mecka-delen, som beskriver Muhammeds tidigare verksamhetsår och Medina-delen, som är ur senare del av hans levnad. I slutet av sin levnad radikaliserades han och satte tidigare delar sin lära (mansuk) ur spel. Alltså borde de senaste delarna (nasik) vara de, som muslimer borde beakta, där han blev mer och mer våldsam.
• Koranens suror (verser) inte ligger i kronologisk ordning. Därför använder muslimer Hadiderna – förklaringarna. Jay Smith säger att de äldsta Hadiderna är från 200 år efter Muhammeds påstådda levnad. Och att dom som skrev dessa, inte mött den Muhammed de talar om.
• Jay Smith säger, att det snarare rör sig om en ”arabisk expansion” och inte en ”muslimsk” då det inte går att hitta, att detta folk kallade sig muslimer.
• Jay Smith har med sina studenter letat rätt på mer än 25 olika versioner av Koranen på arabiska, som alla påstås vara från originalet. Men som skiljer sig markant från varandra. Och originalen för dessa >25 versioner säger han, står inte att finna. Koranens officiella version är från 1924 – Karioversionen.
• Smith säger att det inte finns några dokument eller arkeologiska fynd innan 800-talet, trots att muslimer hävdar att Koranen är oförändrad från år 630 e.Kr.
• Smith säger, att läser man Koranen innantill, så finner man att Muhammeds liv inte är beskrivet i Koranen. En Ibn Hisham som dog år 834 e.Kr skrev och är de tidigaste manuskript man kan hitta om Muhammeds liv. 200 år efter att denne Muhammed påståtts levt. Och Jay Smith lägger till, att det är som om vi idag skulle skriva en biografi om general Grant från Amerikanska Inbördeskriget. 200–300 år efter Muhammeds påstådda levnad kan man se det islam man känner igen av idag. Inte innan.
• Smith har hittat en herre Muhammad al-Bukhari, som levde 810-870 e.Kr och som kastade bort 98% av Koranens texter. Idag säger Smith, finns fem manuskript kvar, som är trasiga, ofullständiga, rättade med överstrykningar och skiljer sig markant i innehållet från varandra.
• Smith pekar på att de äldsta moskéerna har den riktning muslimerna skall vända sig mot, när de ber riktad mot ruinstaden Petra, istället för Mecka. Kring år 713 förstörs Petra i jordbävning och böne-riktningen ändrades mot Mecka, som inte existerade som stad på Muhammeds tid.