Sverige-UkrainaHitlerPutinMånga muslimer och företrädare för muslimska stater rapporteras vara mer eller mindre upprörda över den senaste koranbränningen i Stockholm den 29 juni i år. Denna gången var det dock inte Rasmus Paludan, utan en herre vid namn Salwan Momika som stod för bedriften. För detta har han nu anmälts som misstänkt för brottet ”hets mot folkgrupp”. Men även för överträdelse av eldningsförbud. Detta framgår bland annat här.

Om syftet var att reta upp muslimer, eller visa på hur lättretade de tydligen ofta är, så har han alltså lyckats. Liksom även Paludan. Men om syftet var att utöva religionskritik, så menar jag att det finns bättre sätt att göra det än att bränna Koranen.

Så låt mig då använda mig av det ”bättre sättet”. I Koranen uttalas, apropå judarna och de kristna, följande tänkvärda ord: ”Må Gud förgöra dem!”! Se även fotot bredvid för ytterligare bevis. (Zetterstéens översättning av nionde suran, vers 30.) I föregående vers/ayah förekommer också, som framgår av fotot och som jag förstår sammanhanget, uppmaningen att strida mot just judarna och de kristna. Till dess de är förgjorda, dvs. tillintetgjorda.

Eftersom jag och många med mig anser sig vara i någon mening kristna, så känner jag mig ganska illa berörd av att i en förment helig skrift behöva läsa att det finns en religion som anser att jag och alla kristna – och och alla judar! – urskillningslöst ska stridas emot och förgöras/tillintetgöras! Det är som jag ser det en uppmaning till folkmord.

Inte undra på att den tidigare stormuftin av Jerusalem Hajj Amin al-Husseini som under Andra Världskriget var ”palestiniernas” ledare och som slöt upp på nazisternas sida, inför imamerna i den muslimska 13. SS-bergsjägardivisionen (”Handschar”) uttalade följande tänkvärda ord: ”I bekämpandet av judendomen står islam nationalsocialismen mycket nära” (Källa: Höpp, Gerhard (utg.): Mufti-Papiere : Briefe, Memoranden, Reden und Aufrufe Amin al-Husainis aus dem Exil, 1940-1945, Berlin : Klaus Schwarz Verlag, 2004, s. 221, min övers. från tyska). – Han visste tydligen vad som stod i Koranen.

Men nu gäller det inte ”bara” judarna. Det gäller även de kristna.

Jag har inget emot att muslimerna tillber sin gud – som mot bakgrund av ovanstående knappast kan vara samma Gud som judarna och de kristna tillber. Snarare motsatsen. Men när de övergår till att agera utifrån föreskrifterna i nionde suran, ja då är de inte längre enbart muslimer, då är de också islamister. Anhängare inte bara av en religion, utan av en politisk ideologi som bland annat avser att strida mot och förgöra judarna och de kristna. Detta i syfte att behärska hela världen. En politisk triumfalistisk och totalitär ideologi som till och med överträffar nationalsocialismen i sin ondska.

Islamisterna skiljer mellan krigets hus (dar al-harb), där de ännu inte segrat i sin angreppsstrid, och ”underkastelsens hus” (dar al-islam), där den islamiska lagen shari’a segrat.

”Livet är en strid” brukar det heta. Och ja, sammanfattningsvis så lär väl framgå att vi judar och kristna tillsammans och var och en för sig måste föra en försvarsstrid mot de islamister som agerar i enlighet med den nionde surans föreskrifter, i syfte att förgöra dig och mig, judar och kristna. Urskillningslöst! För om vi inte gör det kommer vi att dö! Urskillningslöst!

Den nu manifesterade muslimska intoleransen visavi koranbränningar kan, tror jag, alltså delvis förklaras med att vissa av dem är anhängare av denna triumfalistiska och totalitära ideologi som önskar och eftersträvar allas vår judiska och kristna död.

Vi måste nu som alltid stå detta onda emot. Det gör vi inte i första hand genom att ta avstånd från koranbränningar. Inte heller genom att gilla dem. Inte heller genom att utföra dem. Utan genom att bekämpa de muslimer som är islamister, som anammat den nionde surans påbud och som alltså avser att med våld förgöra hela den judisk-kristna demokratiska och liberala västerländska civilisationen. Och alla oss som tillhör den!

– Merle Haggard ger oss här en hoppingivande sång på vägen i denna vår försvarsstrid …

Ett svar på ”Koranen om judarna och de kristna: ”Må Gud förgöra dem!””
  1. Men det gäller väl alla ”otrogna”, inte enbart judar och kristna. De står bara först i kön.
    otrogen = ickemuslim typ . . .

Kommentarer är stängda.