Hard TimesRussian Losses Jag har lyssnat på SR:s nyheter i radio under tisdagsmorgonen. Det talas mycket om att Ryssland önskar en vapenvila, och mycket om flyktingar och om utrymningskorridorer. Men jag har under morgonen knappt hört någonting om krigsutvecklingen och om Ukrainas bekämpning av angriparen

Civilbefolkningens lidanden i krig är givetvis ofta avsevärda, och civilbefolkningen är värd allt stöd. Men det största stödet och det största intresset från media borde väl riktas mot att hjälpa Ukraina att just bekämpa angriparen? Det är först när denna bekämpning lyckas, som civilbefolkningens lidanden lär upphöra.

Vad som borde vara första nyhet i varje nyhetssändning nu borde vara att upplysa oss om hur det går för Ukraina i kriget. Ingenting annat.

Jag noterar för övrigt att det är Ryssland som begärt vapenvila vid två eller flera tillfällen, inte Ukraina. Jag tolkar det som ett tecken på svaghet från Rysslands sida. Bara se bilden till höger avseende ryssens hittillsvarande förluster.

Vapenvilor är ofta en taktik från den som begär det att vinna tid för kraftsamling. Det är dessutom, kan man notera, ett uttryckligt medel för kraftsamling enligt islamistisk taktik. Islamistiska vapenvilor, ”hudna”, syftar ENBART till kraftsamling. Jag misstänker att Ryssland just nu använder sig av just denna taktik. Du kan läsa vad jag skrivit om detta i länken nedan.

Apropå civilbefolkningens lidanden så bedömer jag att om USA och Västerlandet från början och för länge sedan klart sagt ifrån att en rysk invasion i Ukraina inte skulle tolereras, och lagt kraft bakom orden genom att gruppera trupper från NATO (och varför inte Sverige också) inne i Ukraina, så hade Ryssland överhuvudtaget inte invaderat Ukraina. Därmed hade det inte blivit något krig och civilbefolkningen hade inte behövt lida alls.

Men, som det heter i bilden till vänster: ”weak men create hard times”. Inte minst för civilbefolkningen …

Om islamistisk (och rysk?) vapenvila.