Archives by Tag 'Koranen'

Den islamistiska kolonialismen och åtföljande slaveri har bekämpats förr med gott resultat. Den måste fortfarande bekämpas, idag och i framtiden

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, juni 22, 2018

Som bekant lyder ju ayah/vers 51 i Koranens femte sura (Den himmelska måltiden) som följer: ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga”. (Källa.) Nej, i historien har […]

Böckerna på min hylla …

By Lennart Eriksson - Last updated: onsdag, september 24, 2014

I avvaktan på att jag ska samla mig till ytterligare ett mera spetsfundigt inlägg än detta, kan du här till vänster betrakta de böcker som jag under senare tid har staplat upp. För närvarande rekommenderar jag först och främst läsning av Sennertegs ”Hakkorset & Halvmånen”, som ligger överst i högen. En mycket bra redovisning av […]

Jimmie Åkesson, Mohammed, Svenska kyrkan, islamismen och rasismen

By Lennart Eriksson - Last updated: måndag, augusti 4, 2014

Per Ahlmark refererar i sin bok ”Det är demokratin, dumbom” från år 2004 på sid. 105 till professor Yehuda Bauer. Ahlmark skriver följande: Bauers slutsats, som han ständigt återkommer till, är att 1900-talet så tre väldiga, totalitära idésystem födas: Sovjetkommunismen, nationalsocialismen och islamismen. Mellan dem finns stora skillnader men också viktiga likheter. Alla tre har […]

Kan man torka sig i röven med Torah och Nya Testamentet?

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, oktober 18, 2010

Jag beklagar det delvis grova språkbruket, men jag är i grund och botten en enkel man. Och onekligen har rubriken väckt ditt intresse, eller hur! En märklig fråga kanske någon tycker, men, ska det visa sig, helt relevant. Nämligen om man intresserar sig för den logiska följdfrågan: Kan man torka sig i röven med Koranen? […]

Fort Hood-mördarens PowerPoint-presentation

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, november 18, 2009

Major Hasan föreläste en gång år 2007 om möjligheten att förena den muslimska tron med tjänstgöring i USA:s försvar. Washington Post återger hans PowerPoint-bilder här. Även om allt tyder på att Hasan drevs av islamistiska föreställningar när han dödade tretton soldater, så har Barry Rubin fel när han citerar Koranen: And here is the crux […]

Dagens citat: Om innebörden av islamistisk vapenvila

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, oktober 5, 2009

I den av muslimerna som helig ansedda skriften Koranen finner man följande ayah (dvs. vers i Koranen, eller ”tecken från Allah”): De, som äro otrogna, må ej tänka, att det anstånd, vi giva dem, är gagneligt för dem själva: vi giva dem blott anstånd, för att de skola tillväxa i synd. Ja, dem väntar ett […]

Nya böcker, ny TV-sändning

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, september 23, 2009

Islamistkritikern Robert Spencer har utkommit med boken The Complete Infidel’s Guide to the Koran på förlaget Regnery: Boken handlar om Koranen och, enligt baksidestexten, närmare bestämt om följande: Robert Spencer unveils the mysteries lying behind this powerful book, guiding readers through the controversies surrounding the Koran’s origins and its motst contentious passages. Stripping out the […]