Jag beklagar det delvis grova språkbruket, men jag är i grund och botten en enkel man. Och onekligen har rubriken väckt ditt intresse, eller hur! En märklig fråga kanske någon tycker, men, ska det visa sig, helt relevant. Nämligen om man intresserar sig för den logiska följdfrågan: Kan man torka sig i röven med Koranen?

Daniel Pipes refererar en fatwa enligt vilken det enligt islam – eller måhända enbart enligt vissa strömningar inom islam – är fullt tillåtet att använda dessa heliga skrifter – Torah och Nya Testamentet alltså – som toalettpapper, en manöver som enligt islam tycks kallas istinja.

Svaret på den rubricerade frågan är alltså, enligt fatwan, obetingat ja!

För, you see, ”icke-respektabla böcker som filosofi, Torah och Nya testamentet, vilka är kända för att vara förvrängningar och som inte innehåller upphöjda namn, kan användas för att torka bort avföring från stjärten”. Detta enligt fatwan. (En fatwa har enligt Wikipedia ”inom den islamiska rätten samma betydelse som ett prejudikat inom till exempel svenskt rättsväsende”).

Nu läste jag visserligen idag på Arutz7 att en Torah-rulle enligt en algerisk källa påträffats i Jerusalem och att denna påstods innehålla namnet ”Mohammed”. Arutz7 är visserligen skeptisk med avseende på sanningshalten i detta påstående. Å andra sidan kanske Mohammed inte är ett så upphöjt namn ändå. Alltså …

Men som du kan läsa på Daniel Pipes-länken blev det en ryslig palaver när

en tysk kvinna, lade upp fatwan i engelsk översättning [av] det arabiska originalet och gick sedan ut på Facebook med en efterlysning av ”koran toalettpapper” komplett med grafisk utformning av en sådan. Muslimer krävde att denna sida skulle tas bort och upphetsningen nådde Egypten där Sheikh Ali Abu’l-Hasan, tidigare president för Al-Azhar universitetets fatwa kommitté, publicerade en fatwa (rapporterat i den egyptiska dagstidningen Al-Yawm as-Sabi’ den 27 september 2009) i vilken han beordrade ”utgjutelsen av (hennes) blod”.

OK, men om man enligt de muslimske lärde har rätt att torka sig i röven med Torah och Nya Testamentet så måste man väl i jämlikhetens och den religiösa toleransens namn också kunna torka sig i röven med den heliga skriften Koranen? Om icke ska väl alla dö i jämlikhetens och den religiösa intoleransens namn?

Men den stolle som utfärdade fatwan om Torahn och Nya Testamentet, hur många har begärt utgjutelsen av hans blod? Ingen, såvitt framkommer.

Detta säger oss en del om (in)toleransen inom olika religioner, eller hur.

Härmed slut på skitsnacket för idag.

7 svar på ”Kan man torka sig i röven med Torah och Nya Testamentet?”
 1. Jävla idiot.. Innan du skirer och snackar skit borde du kolla upp källorna… I islam respekteras Toran & evangelierna så som Koranen respekteras eftersom de anses vara föregångaren till koranen. Man måste tro på toran och evangelierna för att full tro på Koranen…

  Nu är jag inte troende utan en vetande person som inte tillhör någon religion. Men jag kan mycket om alla religioner för att jag hatar de så jävla mycket, men jag hatar inte de som tror på de, för dessa människor är ovetande och lider av okunskapens sjukdom , fortfarande är alla de människor och våran systrar och bröder. Om ni vill hjälpa de går det itne så bra att förnedra och snacka skit om dessa då personerna håller i religonen ännu hårdare…

  Här komemr ett litet utdrag från koranen Där tora och evangelierna näms…

  [3:3] Steg för steg uppenbarar Han för dig denna Skrift och med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser]; det är Han som uppenbarade Tora och Evangeliet

  [3:4] i äldre tid, till vägledning för människorna och det är Han som har uppenbarat den måttstock med vars hjälp rätt kan mätas och skiljas från orätt. Ett strängt straff väntar dem som förnekar [sanningen i] Guds budskap – ja, Gud är allsmäktig och hämnden är Hans.

  Ovan ser vi tydligt att för mig den gud de talar om är självaste Abraham och han är ingen gud och har aldirg varit och ingen kommer att vara förutom vi som lever idag, där alla är egna gudar i en mänskiga kroppar och gudomliga hjärnor.

  [5:46] Efter [dessa profeter] sände Vi Jesus, Marias son, med bekräftelse av allt det som ännu bestod av Tora och Vi skänkte honom Evangeliet, som gav vägledning och ljus och bekräftade det som ännu bestod av Tora – där fanns vägledning och förmaningar till de gudfruktiga.

  [5:68] Säg: ”Ni står inte på [fast] grund, efterföljare av äldre tiders uppenbarelser, så länge ni inte [i allt] följer Tora och Evangeliet liksom det som er Herre [nu] har uppenbarat för er.” Men det som din Herre [nu] har uppenbarat för dig [Muhammad] gör helt säkert många av dem ännu övermodigare och förhärdar dem i deras otro. Men sörj inte över förnekarna!

  Här ser vi att Muhammed fick samma kunskap som Toran, biblen för att göra kornaen fullständig.. alltså var det inget nytt som muhhamed kom med förutom de grymma hot som utförs i koranen mot läsaren, räddsla av okunnighet, och löften och en skabbig paradis…

  Må alla de som medverkat att skriva Toran-Bibeln- Koranen brinna i helvetet för evigt som de själva har skapat, och må alla människor i världen en gång bli beffriade från de religiösa trolldomen de blivit besatta av så långt tid… Må alla kyrkor-moskerer synagogor jämnas med marken för Gud är inte i nöd av guld eller höga vackra hus…. Knulla alla imamer,präster,rabbiner som alla är satanister.

 2. Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude!]

  Fast både Torah och NT är heliga skrifter för muslimer, så jag gissar att ca 99,9% av dem inte håller med.

 3. Och typiskt nog glömde jag att sätta ut [sic!] bakom ordet ”invationskrig” i mitt svar till Christoffer ovan… 😉

  Men ironin hade nog inte framgått.

 4. Sedan kan man diskutera (i betydligt mer än fem sek) huruvida korstågen var religiösa invationskrig eller ej. Med tanke på araberna långt tidigare invaderat kristna landområden och arabiserat dem (imperalism heter det med ett fint ord men innebär i själva verket slakt på de som inte så villigt lät sig ”reverteras”), kanske man kan våga fråga om det kanske var så att korstågen i själva verket var försvarskrig?

 5. Och om man gräver 5 sekunder i det trevliga internet så konstaterar man att denna Fatwa är från ca 1000 år sedan den som utfärdade fatwan dog 1004. Mitt under den tid då vi fina kristna körde med religösa invationskrig mot araberna.

  Det kan inte vara så att tiden förändrar sig elelr ska vi börja kolla vad påvar och höga kristna skrev om muslimer för 1000 år sedan ?

  Tort sagt skäms för at du tar upp denna sortens strunt bara för att kasta skit. Den skiten hamnar på är dig.

  1. Men om man läser ännu kortare tid än fem sekunder på den angivna länken, kan man konstatera att fatwan bekräftades så sent som år 2003. Vem som kastar skit kan förvisso diskuteras. Det är nog inte bara jag i alla fall.

Kommentarer är stängda.