I den av muslimerna som helig ansedda skriften Koranen finner man följande ayah (dvs. vers i Koranen, eller ”tecken från Allah”):

De, som äro otrogna, må ej tänka, att det anstånd, vi giva dem, är gagneligt för dem själva: vi giva dem blott anstånd, för att de skola tillväxa i synd. Ja, dem väntar ett nesligt straff.

(3:172 Zetterstéens övers.)

Jag är inte tillräckligt Koran-sprängd, alternativt -bombad (bara lite bombad), för att veta, om det är ur detta påstående, som islamisterna hämtar sitt tal om hudna, dvs. en vapenvila med de otrogna.

En möjlighet är att de även hämtat inspiration ur vad som hände efter slaget vid Hudayibiyya.

Hursomhelst kan en vapenvila, en hudna, enligt islamismen aldrig leda till fred med de otrogna, för de ska bekrigas till dess de underkastar sig islam eller dör. Till exempel bör Hamas’ från tid till annan återkommande tal om ”vapenvila” med Israel ses i ljuset av detta faktum.

Kanske finns det någon islamist därute som – bildligt talat – är tillräckligt sprängd – eller bombad – för att upplysa oss? – De i bokstavlig mening sprängda och (självmords)bombade befinner sig tyvärr sannolikt inte längre därute, utan ”därnere” och är därför inte tillgängliga för kommentar. Men ni andra?

Läs mera här om ”krigets och fredens ord”.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,