I avvaktan på att jag ska samla mig till ytterligare ett mera spetsfundigt inlägg än detta, kan du här till vänster betrakta de böcker som jag under senare tid har staplat upp.

För närvarande rekommenderar jag först och främst läsning av Sennertegs ”Hakkorset & Halvmånen”, som ligger överst i högen. En mycket bra redovisning av hur många tyska nazister välkomnades till Egypten och Syrien efter det andra världskriget, för att därifrån fortsätta kampen att utplåna judarna och Israel. Två namn står ut: Otto Skorzeny och Johann von Leers. Den sistnämnde odlade under sin tid i Egypten i hög grad sin vänskap med den islamonazistiske förutvarande stormuftin i Jerusalem Hajj Amin al-Husseini som stod Adolf Hitler mycket nära. Läs och begrunda!

Näst därefter i högen ligger Koranen. Jag rekommenderar även läsning av denna skrift, och då särskilt de suror och hadither som anges här. Frågan uppstår: Är islam fredens religion eller ej?

Och därefter kommer Huntingtons bok, där han identifierar ”Islams blodiga gränser”. Detta har jag tidigare skrivit om, men dessa gränser tycks för närvarande vara mycket mer blodiga än på hans tid. Boko Haram härjar i Nigeria, Hamas i ”Palestina”, den ”Islamiska staten” i Syrien och Irak mm. Alla syftar de till att antingen medelbart eller omedelbart utplåna alla de människor och stater som inte underkastar sig den islamiska lagen sharia. Såsom exempelvis Israel och judarna – men antagligen också Sverige och svenskarna …

I fallet med den Islamiska staten verkar det tom. vara så att alla icke-muslimer måste dö oavsett om de är judar, kristna, jezidier eller något annat. Helst tycks detta böra ske genom halshuggning, detta emedan de inte i tid underkastat sig sharia. Och för att återknyta till Koranen så står ju förvisso följande skrivet där i åttonde suran (ayah 12) kallad ”Krigsbytena”:

”Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!”

Uppenbarligen är det just det som den Islamiska staten håller på med i Syrien och Irak för närvarande, detta dessutom av allt att döma också helt i enlighet med Koranens bud! Eller har jag fel?

Nåja, övriga böcker på min hylla är också mycket läsvärda, antingen som exempel på förtäckt antisemitism (Ingmar Karlssons kria), som akademiskt föredöme (Morris’ bok) eller som ett ”varningsord” (Bostom).

Lämna gärna dina recensioner genom att kommentera detta inlägg!