Nu kom jag att tänka på en sak igen. Det finns ju s.k. nationella minoriteter i Sverige. Det finns tom. lag på att de ska skyddas och främjas på olika sätt: https://www.riksdagen.se/…/lag-2009724-om-nationella…

Bland annat är judar en av dessa minoriteter. Gott så!

Men om det enligt Riksdagen finns flera nationella minoriteter, så kan det bara finnas en nationell majoritet i Sverige. För majoriteten utgörs definitionsmässigt av dem som det finns flest av.

Frågorna är således: Vilken är den nationella majoriteten i Sverige vars språk ska ”främjas” som det heter i ”minoritetslagen”? Jag skulle säga att de åtminstone för närvarande kallas ”svenskar”. Vilka är de/vi? Varför har Riksdagen inte stiftat lag till skydd för dem/oss och deras/vårt språk?

Frågorna bl. a. mot bakgrund av att gammelmedia och tyvärr också många politiker alltsom oftast kallar diverse folk från olika håll i världen för ”svenskar” bara för att de en gång satt foten på Sverige, lyckats få uppehållstillstånd eller till och med medborgarskap här. Men sådant folk kan väl inte rimligen utan vidare anses tillhöra den nationella majoriteten ”svenskar” i ”minoritetslagens” mening?