Alla är välkomna till höstens möten i Vänskapsförbundet Sverige-Israel i Väst!

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, oktober 4, 2020

Antingen kan ni komma personligen, eller också via Zoom. Läs mer i bilden nedan.

Om du vill delta i något möte måste du anmäla dig via denna epostadress: info@sverigeisraelvast.se.

Om du vill bli medlem kan du anmäla dig här.

Bara att anmäla sig alltså!

Notera också följande: Länkarna i bilden nedan funkar inte, eftersom det är en bild. Zoom innebär att du får en länk till din epost som du kan klicka på när mötet startar. Då kan du höra och se och kommentera mötet även om du inte är på plats rent fysiskt.

Filed in Allmänt

Trump, Tegnell och de dubbla måttstockarna

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, april 26, 2020

Donald TrumpAnders TegnellHar ni tänkt på att media verkligen lågsniffar för att hitta minsta anledning att anmärka på allt vad president Donald Trump säger? Stor kalabalik utbryter så fort man hittar minsta gnutta av anledning. Har ni tänkt på att allt vad statsepidemiolog Anders Tegnell säger tvärtom knappast möter någon mediakritik alls oavsett hur motsägelsefullt det är? Tystnaden breder ut sig. Frågan är varför man använder dubbla måttstockar?

Det senaste exemplet rörande Trump som jag hittat har att göra med Coronaviruset. På en presskonferens nyligen (i torsdags den 23 april) uttalade han enligt Vita Husets utskrift följande apropå diskussionen kring medel mot Covid-19:

THE PRESIDENT: Right. And then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute. One minute. And is there a way we can do something like that, by injection inside or almost a cleaning. Because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it would be interesting to check that. So, that, you’re going to have to use medical doctors with. But it sounds — it sounds interesting to me.

Vidare uttalade presidenten följande:

THE PRESIDENT: It wouldn’t be through injection. We’re talking about through almost a cleaning, sterilization of an area. Maybe it works, maybe it doesn’t work. But it certainly has a big effect if it’s on a stationary object.

Media, inte minst CNN, gick då i taket (kanske mest beroende på att Trump inte alls vill svara på frågor från CNN, och man kan förstå varför) och publicerade denna drapa. Man fokuserar då på att uttalandet från presidenten som jag citerade överst inte alls var ”sarkastiskt” trots att presidenten senare påstått detta. Sedan får Trump utstå kritik för att han som president påstås närmast ha uppmanat folk att injicera desinfektionsmedel i kroppen!

Det är möjligt att sarkasm inte är det som man först kommer att tänka på när man läser vad presidenten sagt. Men att gå från att våldsamt kritisera nyansskillnader i språket till att lögnaktigt påstå att Trump vill att vi ska injicera desinfektionsmedel är uppenbart att gå för långt – i båda fallen. För presidenten sade ju uttryckligen att ”It wouldn’t be through injection”! Om man ändå påstår detta, då har hatet mot Trump fått övertrumfa sunt förnuft. I stället för en balanserad rapportering skrämmer man folk att tro att Trump vill folket illa. Vilket naturligtvis är lögn.

Dagens Nyheters ledarsida sprider dock, genom skribenten Gunnar Jonsson, lögnen vidare till sina antagligen rätt fåtaliga svenska läsare: ”På torsdagen lanserade han [Trump] solstrålar och ultraviolett ljus som virusdödare – och injektioner av desinfektionsmedel (min kursivering). Fantastisk grej att titta på, OK?”. Men det gjorde han alltså inte alls, i vart fall inte när det gäller injektioner. DN ljuger också.

Trump har nu i alla fall ställt in vidare pressträffar, och ska i samband därmed enligt Omni uttalat följande: ”Vad är syftet med att ha presskonferenser från Vita huset när ’lamestream-medierna’ inte ställer annat än fientliga frågor, och sedan vägrar att rapportera sanningen och fakta korrekt”.

Jag kan inte annat än hålla med.

Tegnell for presidentI Sverige pågår dock oförtrutet pressträffar dagligen, nämligen med statsepidemiolog Tegnell som kronan på verket. Tegnell och hans Folkhälsomyndighet har såvitt jag kunnat finna inte utsatts för någon allvarligare mediekritik, detta trots att han erkänt en mängd felbedömningar. Kritiken finns visserligen, som du kan läsa om bland annat i Ny Teknik och i en debattartikel i – Dagens Nyheter! I debattartikeln skriver tjugotvå forskare bland annat följande: ”Vid minst fyra tillfällen har man från Folkhälsomyndighetens sida hävdat att smittspridningen har planat ut eller kommer att avta. Det har den inte gjort”. Ingen mediastorm har dock uppstått mot vare sig Tegnell eller Folkhälsomyndigheten på grund av dessa felbedömningar, som verkligen inte enbart avser nyansskillnader i språket.

Nu är visserligen inte Anders Tegnell Sveriges president – än i alla fall, men vem vet? Så Donald Trump kanske får finna sig i att bli granskad på ett helt annat sätt mot bakgrund av sin upphöjda position. Men när den massiva kritiken mot Trump i första hand och åtminstone senast enbart gått ut på att ”märka ord”, så kanske det även vore dags att detaljgranska Tegnell och Folkhälsomyndigheten åtminstone i någon mån. Det har jag dock inte sett att ”lamestream-medierna” i Sverige gjort alls nästan. Inte än i alla fall.

Förtroendet för Tegnell och Löfven tycks detta till trots öka. Kanske inte konstigt i dessa tider, för i orostider brukar man sluta upp kring ”ledaren”. Konstigt dock att ”lamestream-medierna” i Sverige inte då gör allt för att krossa förtroendet för Tegnell och Löfven. På samma sätt som ”lamestream-medierna” i USA, och i synnerhet CNN, gör allt för det med avseende på Trump. Om det finns en skillnad här, vilket det tydligen gör, så är den i vart fall inte rättfärdig.

Men kanske är det i USA viktigare att bekämpa Trump än Coronaviruset. CNN tycks anse det i alla fall. På samma sätt som det i Sverige ofta anses viktigare att bekämpa Sverigedemokraterna än att driva egen politik – fast kanske inte just nu. Att svenska gammelmedia skulle bekämpa Löfven-regimen och dess statepidemiolog på samma sätt som CNN gör i förhållande till Trump förefaller dock vara helt uteslutet. Kanske lika bra det, för Löfven-regimen faller ju ändå till slut på sin egen orimlighet. Detta öde lär måhända även drabba statsepidemiologen.

Den som (över)lever får se …

Filed in Coronavirus, USA • Tags: , , , , , , , , , , , ,

Vilken är världens mest rasistiska och/eller dödliga influensa? Vem tar ansvar för att försvara oss mot detta: staten eller du och jag?

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, april 11, 2020

Många flunsor blir det. Jag har inte hört talas om att någon hittills påstått att namnet Spanska sjukan skulle vara rasistiskt mot spanjorer. Ej heller att namnet Asiaten skulle vara rasistiskt i förhållande till asiater. Eller att namnet Hongkonginfluensan skulle vara rasistiskt gentemot Hongkongbor. Men när president Trump kallar Coronaviruset för det Kinesiska viruset, ja då är denna och endast denna benämning plötsligt att anse som rasistisk – tillsammans med Trump själv så klart, alltid och överallt.

Jag trodde i det längsta att alla dessa benämningar avsåg respektive flunsas geografiska ursprung, men jag hade tydligen fel. Det är enligt senare rön enligt Trumps belackare av allt att döma respektive folkslag som har skulden under förutsättning att respektive flunsa kallas vid dessa namn. Spanjorer, asiater och Hongkongbor alltså – och kineser i allmänhet. Det håller jag inte med om, men Trumps belackare har ju naturligtvis alltid rätt oavsett vilka galna åsikter de ger uttryck för. Så vi får väl då börja kalla Spanska sjukan, Asiaten och Hongkonginfluensan för något annat icke-rasistiskt.

Nästa fråga blir vilken av dessa fyra-fem flunsor som är/var mest dödlig. Jag vänder mig då till Wikipedia för svar.

När det gäller Spanska sjukan, så ”dog 37 573 personer i [Sverige] under åren 1918–1920 enligt den officiella statistiken”. Vidare: ”Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid”. (Apropå rasism så kan man läsa att sjukan nog inte hade sitt ursprung bland spanjorer utan snarare härstammade från USA eller Frankrike.)

Såvitt avser Asiaten (som också tycks ha haft sitt ursprung i Kina) anges att en miljon människor dog åren 1956-1958. I USA dog 69 800 personer. (Se även här där högre dödssiffror anges. Mellan 70 000 och 116 000 människor anges ha dött i USA.)

Om vi därefter vänder blicken mot Hongkonginfluensan, som florerade åren 1968-1970, finner vi att ungefär en miljon människor dog i hela världen. (Samt att den rasistiskt och märkvärdigt nog inte tycks ha haft sitt egentliga ursprung just i Hongkong utan i Kina ”proper”.) Jag kan dock inte hitta något svenskt dödstal.

Dagens Coronavirus har emellertid, enligt uppgift idag den 11 april 2020, lett till att 887 personer i Sverige hittills avlidit.

Det framkommer på Wikipedia vidare att influensa vanligtvis leder till att 300 000 människor avlider varje år i världen. ”Ett vanligt år dör cirka 200-300 personer i Sverige”, heter det också. Något som måhända motsägs av i länken angivna statistikuppgifter enligt vilka 652 personer dog i (antagligen alla slags) influensa år 2018.

I skrivande stund anges att totalt 104 800 avlidit i hela världen till följd av Coronaviruset. Vi har alltså en bra bit kvar till dess att normalfallet 300 000 avlidna uppnåtts. Vilket kanske kan ge Världen anledning till visst hopp.

Jag kan dock inte hitta någon motsvarande statistik för just Sverige, utom just den att det redan nu i april 2020 har avlidit 887 personer i Sverige, mot bara 652 hela året 2018. Vilket tyvärr kanske kan ge svenskarna viss anledning till misströstan. Något som jag för övrigt angav i mitt närmast föregående blogginlägg.

Frågan om politiskt ansvarstagande och ansvarsutkrävande aktualiseras alltså inför dessa tråkiga siffror. Men om dagens svenska politiker till den allra mest överväldigande delen inte visar sig kunna ta ansvar, då återstår endast för envar av oss att ta eget ansvar. För våra liv och vår hälsa. När staten lider ett moraliskt sammanbrott (som jag skrev om i föregående inlägg) och inte längre förmår stå upp för försvaret av medborgarnas liv, frihet och egendom, då måste medborgarna anses fria att med alla medel själva försvara sina liv, sin frihet och sin egendom. Såväl mot Coronaviruset som mot annat elände. Tillsammans eller var och en för sig.

Jag hoppas och tror att detta sammanbrott ännu inte har inträffat. Men jag kan ha fel …

Tillägg 2020-04-25: Enligt vad som rapporteras av svt igår, så motsvarar antalet coronadödsfall hittills ”bara” det som en normal influensa orsakar varje normalt år. – Så bra, för då skiljer sig kanske årets corona-influensa egentligen inte från de flesta andra årliga flunsor? Frågan blir då varför just denna flunsa fått så stor uppmärksamhet?

Filed in Försvar, Frihet, Sverige • Tags: , , , , , , , , , , , ,

Om man väljer mellan pest och kolera – så får man Corona COVID-19

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, april 11, 2020

Jag noterar att Stefan Löfven nyligen uttalat sig angående Sveriges bristande beredskap inför Corona-viruset. Så här skriver TT/Omni: ”Stefan Löfven har suttit som statsminister sedan 2014, men han säger själv att ansvaret för den nedmonterade beredskapen faller på flera.
– Alla partier har ett ansvar i den delen. Det här är något som avvecklades successivt efter kalla kriget, det är tre decennier vi pratar om. Här är vi många regeringskonstellationer som har medverkat till det, säger han”.

Nå, men om Löfven verkligen menar ”alla partier” så ljuger han. Sverigedemokraterna har nämligen aldrig ingått i någon regeringskonstellation och har därmed ingen skuld. Att däremot alla andra partier utom Sverigedemokraterna verkligen har ett ansvar och är skyldiga, det kan ingen bestrida dock.

Löfven är ju dessutom ökänd för sina uttalanden om terrorismen och om det så kallade gängvåldet: ”Vi har varit naiva” respektive ”Vi såg det inte komma”, sade han. När det gäller förekomsten av grovt våld säger Löfven att vi inte var tillräckligt förberedda och – apropå integrationen – att ”vi har för många misslyckanden”. – Ja, det är inte utan än att man är benägen att hålla med.

Reinfeldt var inte sämre han – han var lika bottenlöst dålig som Löfven nämligen – när han tyckte att Sveriges försvar var ”ett särintresse”. Han ville också att vi skulle ”öppna våra hjärtan” inför alla dem som utan rimlig anledning tilläts inströmma till Sverige, trots att de mycket väl kunnat ansöka om asyl i länder fjärran från Sverige.

Nu sitter vi här, med en myckenhet onödiga asylsökande som ska försörjas av skattebetalarna, inklusive en del ofrånkomligen medföljande potentiella (och verkliga) terrorister och islamister (Akilov tex.). Nästan utan fältsjukhus, utan beredskapslager – och med ett Coronavirus som dag efter dag dödar dussintals svenskar.

Svenskarna fortsätter trots detta alltjämt att i hög utsträckning lägga sina röster/sympatier på partier som alla bär ansvar för allt detta onda och, som Löfven riktigt påpekar, har gjort det i decennier, detta oavsett om statsministern hetat Reinfeldt eller Löfven eller något annat.

Något som inte minst den senaste SIFO-mätningen indikerar. (S) ökar väldigt mycket. (M) ökar också fast inte så mycket. De två partier som bär huvudansvaret för nuvarande läge ökar alltså i opinionen! Medan (SD), som alltså inte alls kan lastas för den nuvarande situationen, minskar något …

Besynnerligt eller hur! Toivo Sjörén på SIFO har nog till en del rätt när han säger att väljare ofta sluter upp bakom stora regeringspartier i svåra tider. Man kan ju som exempel jämföra med det starka stödet för Winston Churchill under det andra världskriget. Men när freden kom förlorade han och hans parti stort det första valet.

Hursomhelst så fortsätter svenskar att dö efter att ha blivit drabbade av viruset.

Som liberal kan man då finna anledning att återkomma till det som verkliga liberaler anser utgöra statens enda uppgifter. Dessa är att försvara medborgarnas liv, frihet och egendom. Några anser också att försvaret av medborgarnas hälsa också ingår i statens enda uppgifter.

Man får väl då konstatera att den svenska staten för närvarande misslyckas åtminstone i vad avser försvaret av liv och hälsa. Coronaviruset gör oss sjuka; många dör.

I stället för att behålla och uppdatera beredskapslager, så som Finland gjort, har Sveriges regeringar sedan decennier bestämt sig för att avskaffa dem och låta dem vara avskaffade! Detta uppenbarligen med stöd av större delen av svenska folket! Visserligen hade det varit kostsamt att behålla lagren, men Sveriges regeringar har tydligen funnit det viktigare att prioritera andra saker. Saker som enligt liberal uppfattning definitivt inte ingår i statens enda uppgifter.

Till exempel har följande prioriterats framför statens enda uppgifter: I decennier har olika regeringar lämnat ekonomiskt stöd inte minst till den antisemitiska entiteten ”Palestina”, vars enda syfte är att utplåna judarna och den demokratiska och liberala staten Israel. Stöd har också länge lämnats till diverse fördärvbringande rörelser och statsledningar i Afrika. Samt till den likaledes fördärvbringande kubanska staten. För att ta några exempel.

I stället för att sörja för svenska folkets rätt till liv, (hälsa), frihet och egendom, har man närmast prioriterat att stödja stater och organisationer som definitivt motverkar sina folks motsvarande rätt till liv, frihet och egendom. Svenska staten ger till och med alltjämt stöd till en ”stat” – ”Palestina” – som i strid med folkrätten och mot FN-stadgan avser att utplåna en annan stat – Israel. Och håller sitt ”folk” som en gisslan i denna strävan.

Den svenska moraliska statsbankrutten framstår mot bakgrund av detta som nära förestående i den mån den inte redan har inträffat. Frågan ”Vem kan man lita på?” aktualiseras också. För egen del litar jag inte på något enda av de partier som bär skulden till nuvarande krisläge.

Det enda parti som inte bär någon skuld – ännu, kanske man försiktigtvis bör tillägga – är Sverigedemokraterna. Det är möjligen för mycket sagt att man kan börja lita på det partiet. Men det kanske ändå snart är dags att ge dem en chans. För om man bara väljer mellan sossar och moderater och deras ”hangarounds”, ja då tycks det åtminstone för dagen endast vara COVID-19 som segrar – och antisemiterna i ”Palestina”. Inte svenska folket.

Filed in Allmänt, antisemitism, antisionism, Demokrati, islamonazism, Liberalism, Muslimer, Sverige, terror • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Samhällsvetenskapens spontana konstruktivism

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, februari 1, 2020

Detta är en sammanfattning av innehållet i min vid Göteborgs universitets sociologiska institution underkända avhandling i just sociologi. Men jag är inte bitter! Snarare är det väl så att jag var naiv när jag trodde att denna stabilt konstruktivistiska sociologiska institution skulle anse att dessa mina rön vore värda att uppmärksamma. Men rönen står fast, oavsett vad Göteborgs universitet kan tycka.

Trevlig läsning! Kommentera gärna!


Filed in Allmänt, Liberalism

Vänstervinden blåser iskall över Greta: Nyss menade hon att världsledarna ska ställas upp mot avrättningsväggen

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, december 15, 2019

Hinrichtungswand, AuschwitzEller ”Hinrichtungswand” som det hette i Auschwitz Stammlager. Se foto till höger.

Detta uttalande har Thunberg visserligen sedermera bett om ursäkt för, men uttalandet ligger annars helt i linje med hennes totalitära agenda, som även liknar islamismens agenda på så sätt att de som vägrar underkasta sig ska dö. I båda fallen.

Att denna hennes totalitära agenda också är en vänster-agenda framstår som alltmer klart. Läs bara här vad Erica Bjerström skriver:

Greta Thunberg sa att ”folket” är de enda som inger hopp, men folket är inte en homogen grupp som står enade mot politikerna, då skulle klimatfrågan vara löst. I sitt tal om folket mot de styrande så låter hon snarare som en populistisk vänsterpolitiker. I en debattartikel innan Madridmötet, på sajten ”Project Syndicate” skriver hon bland annat att klimatkrisen skall skyllas på koloniala, rasistiska och patriarkala krafter.

Så här skrev Thunberg (nåja, jag tror förresten att hon knappast skrev det, men möjligen underskrev) nämligen på ”Project Syndicate”:

After all, the climate crisis is not just about the environment. It is a crisis of human rights, of justice, and of political will. Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled it. We need to dismantle them all. Our political leaders can no longer shirk their responsibilities.

Om inte detta är en vänsterpopulistisk agenda så vet jag inte hur en sådan annars skulle se ut.

Som grädde på moset kommer också detta hot om våld: ”We need to dismantle them all”, till synes med vilka medel som helst. För om de politiska ledarna ”shirk”, dvs. undandrar sig sitt ansvar, så bör de tydligen bli ”ställda mot väggen”. Vad nu det kan betyda. Vad det betydde i Auschwitz framgår som sagt av fotot ovan till höger.

Greta nämner för övrigt inte ordet ”demokrati” en enda gång i detta inlägg. Märkligt nog – eller kanske inte …

I detta sammanfattningsvis ganska odemokratiska och illiberala sammanhang kan jag inte underlåta att igen påtala att Greta vill att vi ska få panik. Hon har kanske tonat ned detta på senare tid. Men enligt min mening är det att hon uppenbart agerar i detta syfte ett av rekvisiten för terroristbrott. Så här står det i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott:

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Enligt Wikipedia definieras ”panik” enligt följande: ”Panik är plötsligt uppkomna, exhalterade känsloreaktioner och beteenden på en plötslig, skräckfylld situation, till exempel dödshot eller en katastrof, orsaker till rädsla”. Enligt Synonymer.se är ”fruktan” en synonym till ”rädsla”.

Motsättningsvis till tredje paragrafen i lagen om straff för terroristbrott är det ännu inte straffbelagt att injaga allvarlig fruktan i befolkningen enbart genom att i tal och skrift uttala önskan att vi ska få panik. Att detta ändå är Gretas syfte har hon ju tydligt klargjort. Och att hon i tal och skrift verkar i detta syfte är väl också alldeles klart.

Punkten 1 i ovanstående lagrum synes mig därför vara uppfyllt. Och genom hotet att ”ställa” demokratiskt valda ledare ”mot (avrättnings?)väggen” har hon även uppfyllt punkten 2. Sedan kan ju var och en fundera på om Gretas agerande gör att hon också uppfyller punkten 3. Hon nämner som sagt ingen gång ordet ”demokrati” i sitt inlägg i Project Syndicate

Att en sådan figur som Greta kan utnämnas till Person of the year av Time är, mot bakgrund inte minst av ovanstående, närmast skandalartat. Time tyckte dock en gång att även Adolf Hitler och Josef Stalin hade förtjänat denna ”utmärkelse”. Men eftersom samtliga dessa fyra tycks vara samma totalitära antidemokratiska andas barn, är det kanske inte så konstigt …

Det blir då alltmer viktigt att vi som står upp för den judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen just står upp för just denna civilisation genom att ta avstånd från Greta och hennes totalitära och anti-demokratiska anhang.

Länk till en min tidigare bloggning …

Tillägg 2019-12-17: Att Greta antagligen är just den totalitära anti-demokratiska andans barn som jag redovisat ovan, illustreras av följande nidbild/film. Islamismen är också den andans barn. Jag påstår inte att alla muslimer är islamister, men dem som är det är otvetydigt också anti-demokrater. Jag påstår inte heller att Greta är islamist, men hon tycks inte ha så värst mycket till övers för den västerländska demokratin i alla fall – om hon ens vet vad det är.

Filed in Demokrati, Frihet, Islamismen, Klimat, Liberalism, Miljö, rättssäkerhet • Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Eric Hoffer: Israel’s Peculiar Position

By Sapere Aude! - Last updated: fredag, november 29, 2019

Eric HofferBy Eric Hoffer (LA Times 5/26/1968) – Eric Hoffer (see photo) was an American social philosopher. He was born in 1902 and died in 1983, after writing nine books and winning the Presidential Medal of Freedom. His first book, The True Believer, published in 1951, was widely recognized as a classic.

The Jews are a peculiar people: things permitted to other nations are forbidden to the Jews.

Other nations drive out thousands, even millions of people and there is no refugee problem. Russian did it, Poland and Czechoslovakia did it, Turkey threw out a million Greeks, and Algeria a million Frenchman. Indonesia threw out heaven knows how many Chinese – and no one says a word about refugees. But in the case of Israel the displaced Arabs have become eternal refugees.

Everyone insists that Israel must take back every single Arab. Arnold Toynbee calls the displacement of the Arabs an atrocity greater than any committed by the Nazis.

Other nations when victorious on the battlefield dictate peace terms. But when Israel is victorious it must sue for peace. Everyone expects the Jews to be the only real Christians in this world.

Other nations when they are defeated survive and recover but should Israel be defeated it would be destroyed. Had Nasser triumphed last June he would have wiped Israel off the map, and no one would have lifted a finger to save the Jews.

No commitment to the Jews by any government, including our own, is worth the paper it is written on. There is a cry of outrage all over the world when people die in Vietnam or when two Negroes are executed in Rhodesia. But when Hitler slaughtered Jews no one remonstrated with him.

The Swedes, who are ready to break of diplomatic relations with America because of what we do in Vietnam, did not let out a peep when Hitler was slaughtering Jews. They sent Hitler choice iron ore, and ball bearings, and serviced his troop trains to Norway.

The Jews are alone in the world. If Israel survives, it will be solely because of Jewish efforts. And Jewish resources. Yet at this moment Israel is our only reliable and unconditional ally. We can rely more on Israel than Israel can rely on us. And one has only to imagine what would have happened last summer had the Arabs and their Russian backers won the war to realize how vital the survival of Israel is to America and the West in general.

I have a premonition that will not leave me; as it goes with Israel so will it go with all of us. Should Israel perish the holocaust will be upon us.

Source.

Filed in antisemitism, antisionism, Folkmord, In english, islam, islamonazism, Israel, judar, kristna, Muslimer, Sverige, USA • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Israel and ”uti possidetis juris”

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, november 27, 2019

The author of the text below is unknown to me. I have received it through Facebook. I have decided to publish it anyway (but not under my name) because I find it very accurate and very important as a means of understanding that Israel have the legal right to Judea and Samaria – and Israel’s legal right to exist in itself. The unknown author must be commended for his/hers good work. I will, however reluctantly, certainly delete this text, should the author ask me to do so. In that case, please let me know. /Lennart

International law establishes the borders of new states emerging from Mandates or colonies on the basis of territorial frontiers at the time of independence. Application of this doctrine (known as uti possidetis juris) to the Mandate for Palestine means that the State of Israel has a legitimate claim of sovereignty up to the territorial frontiers of the Palestine Mandate in May 1948 when Israel became an independent state, inclusive of Jerusalem, the Gaza Strip and the “West Bank”.

International law contains several principles upon which legally enforceable borders can come into existence. These include: effective control; historical title; and treaties. In recent years, many legal judgments, including the rulings of the International Court of Justice regarding border disputes in Asia and Africa, and examinations by lawyers regarding issues such as the borders of the new states emerging from Yugoslavia and the former Soviet Union, have emphasized that the most persuasive principle for determining the borders of new states is the doctrine known as uti possidetis juris. The borders of the state of Israel, no less than those of other states, are subject to this doctrine.

Uti possidetis juris is one of the main principles of customary international law intended to ensure stability, certainty and continuity in the demarcation of boundaries. The principle acts to clarify and determine the territorial boundaries of newly emerging states by providing that states emerging from decolonization or mandates shall presumptively inherit the colonial administrative borders that existed at the time of independence. In effect, the principle of uti possidetis juris transforms the colonial and administrative lines existing at the moment of the birth of the new State into national borders. The principle applies to the State as it is [at the moment of independence], i.e. to the ‘photograph’ of the territorial situation then existing.

In 1947 Britain decided to terminate her stewardship of the Mandate for Palestine and notified the United Nations accordingly. It should be noted that the Mandate itself was not terminated but only Britain’s stewardship of it. Applying the principle of uti possidetis juris to the borders of the State of Israel (the only state to emerge in Palestine upon the withdrawal of Great Britain), the administrative boundaries of the Mandate for Palestine on 14th May 1948 became the borders of the State of Israel that came into existence upon the proclamation of its independence on that date. On 15th May 1948, Great Britain, the Mandatory for Palestine, officially departed. The eastern boundary of the Mandate on 14th May 1948 was the Jordan River, and a line extending south from the Dead Sea (into which the Jordan River empties) to the Red Sea near Aqaba. (The Mandate had originally included the territory of Transjordan, but Transjordan was administratively separated from Palestine in 1922, with the approval of the League of Nations, and granted its independence by Britain in 1946.)

It is generally understood that the principle of uti possidetis juris operates retrospectively to the moment of independence, without reference to the territories actually controlled by the new state. Thus, even though the State of Israel, upon its creation, did not have effective control over all of the area previously covered by the Mandate for Palestine, it acquired the borders of the Mandate.

The administrative boundaries of the Mandate for Palestine remained effective right up to the proclamation of the State of Israel on 14th May, 1948. It is important to note that the November 1947 UN “Partition Plan”, recommended by General Assembly Resolution 181, never went into effect. Its primary objective was to partition the remaining Israel territory (already reduced – as a result of the separation of Transjordan in 1922 – by approximately 78% of the originally mandated territory) to create independent Jewish and Arab states, which were to work together in an economic union. The principal reason the Plan was never implemented was that the Arabs rejected it in its entirety and chose instead to engage in war, thereby destroying any possibility of the cooperation necessary to realize the economic union and precluding any subsequent attempt to revive the resolution. Owing to the Arab rejection and subsequent military aggression, counter to the UN Charter, the Security Council, even though asked by the General Assembly, took no action to implement the resolution. Likewise, Britain took no action to implement the resolution and it refused to facilitate the Palestine Commission’s attempts to do so.

Finally, it is strongly arguable that nothing that has happened since May 1948 has altered the legal status of those borders. Specifically, neither the 1949 Armistice Agreements, the 1994 Israel-Jordan Peace Treaty, the PLO’s claims since 1988 to the existence of a “State of Palestine”, nor the Oslo Agreements, have been legally effective to alter the borders of the State of Israel as they existed in May 1948. Moreover, Article 3.1 of the peace treaty between Israel and Jordan recognized that the ”international boundary between Israel and Jordan is delimited with reference to the boundary definition under the Mandate” which is significant since it comports fully with the application of uti possidetis juris.

Filed in In english, Israel • Tags: , , , , , , , , , ,

Gewelbe, Kappner, Kristinehamn, Płaszów och ”Schindler’s list”

By Lennart Eriksson - Last updated: onsdag, november 27, 2019

Du vet, jag föddes i Kristinehamn och bodde där fram till år 1988 ungefär, dvs. i cirka trettiotvå år.

Någon gång cirka år 1970 köpte jag en kamera av en Jacob Gewelbe som antingen innehade eller också arbetade i en fotoaffär i staden (jag minns inte vilket), nämligen i samma byggnad som Westerlunds järn på Nya Kyrkogatan (se foto nedan t.v.).

Något senare, säg 1972-1975, mötte jag ofta i korridorerna på Brogårdsskolan en Hermann Kappner som var lektor i tyska på skolan. Han var inte min tysklärare, snarare tror jag att min lärare var Birgitta Almgren. Men jag minns inte riktigt. Hursomhelst fick jag slutligen bara en tvåa i tyska, vilket jag tyckte var lite oförtjänt. En trea hade suttit fint.

Via Wikipedia kan man då läsa följande om Hermann Kappner:

Han tog lärarexamen samt dr.phil.-examen 1930 i Jena, flyttade till Sverige 1933 och anställdes av Karl Kärre som språkassistent i tyska inom Skolöverstyrelsen i september samma år. Han var samtidigt Sverigechef för den tyska regeringens utbytesverksamhet för universitetslärare, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Han blev legationssekreterare på Tyska legationen i Stockholm 1939, en tjänst som han upprätthöll tills han blev inkallad till militärtjänstgöring i Tyskland 1944. Hans uppgift på ambassaden var att verka för nazismpositva läroplaner och attityder inom svenskt skol-, universitets- och kulturverksamhet. Regeringen beslöt, efter det att han hoppat av sitt legationsarbete 1944, att utvisa honom, men utvisningsbeslutet verkställdes ej efter självmordshot och uppvaktningar av närstående.

Han kunde efter en tid påbörja en ny karriär i svensk statstjänst. Han blev lektor i tyska i Kristinehamn 1957.

Just det och det var i den egenskapen jag ibland mötte honom i korridorerna på Brogårdsskolan. Fast då visste jag ju inget annat än att han var en tysklärare vilken som helst. Här kan man läsa om andra studenters intryck av honom.

Birgitta Almgren var såvitt jag uppfattade läget då på 1970-talet inget annat än att hon också var en tysklärare vilken som helst – precis som Kappner. – Men hon visade sig vara mer än så, för hon har gjort en fin karriär efter att jag – kanske – hade henne som tysklärare på 1970-talet. Se bara vad som skrivs om henne på Wikipedia. Inte minst har hon skrivit om Kappner i en av sina böcker.

OK, nog tjatat om Kappner och Almgren. Vad så om Jacob Gewelbe, du vet han som antingen innehade eller i vart fall var anställd i en fotografifirma i Westerlundska huset (foto till vänster)?

Jo, han är av allt att döma jude. Han står dessutom upptagen på den så kallade ”Schindler’s List”, nämligen enligt följande:

2 366 Ju. Po. 69213 GEWELBE Jakob 12.9.97 Photographmeister

Fotografimästare alltså enligt Schindlers lista. Precis som hans yrke i Kristinehamn. Födelsedatum stämmer förvisso inte riktigt. Men annars stämmer allt.

Fotografen Jacob Gewelbe i Kristinehamn förefaller alltså vara en av dem som förekommer på Schindlers iista! – Som en av tvångsarbetarna i Płaszów.

Intressant att vi i så fall hade en f.d. medlem i det nazisiska NSDAP på plats i Kristinehamn som lektor på Brogårdsskolan samtidigt som juden Gewelbe från ”Schindlers List” arbetade som fotograf där. Undrar om de någonsin träffades och hur de i så fall – kanske! – kom överens.

Hoppas att de försonades.

Filed in antisemitism, antisionism, judar, Sverige • Tags: , , , , , , ,

USA: Israeliska ”bosättningar” i Judéen och Samarien strider inte mot internationell lag

By Lennart Eriksson - Last updated: onsdag, november 20, 2019

Nej det är ju alldeles uppenbart, något som jag för övrigt skrivit om här flerfaldiga gånger. För varför är skulle det vara förbjudet för judar att bo där – på den s.k. ”Västbanken” – samtidigt som det är tillåtet för araber att bo i Israel? Judarna var för övrigt först att bosätta sig såväl i Judéen och Samarien som i övriga Israel.

Det var USAs utrikesminister Mike Pompeo (foto t.v.) som gjorde detta uttalande i måndags. Kritiken har varit omfattande, bland annat från Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan tycks, genom Wanja Lundby-Wedin (S), (foto t. h.), hävda att USAs nya inställning går emot Säkerhetsrådets resolution 2334 (omedelbar pdf-nedladdning) från 23 december 2016 samt att den innebär ”att inte erkänna folkrätten”.

Nå, om ”folkrätten” i detta fall representeras av resolution 2334 så måste jag ändå säga att denna rätt nog inte är grundad på hälleberget, utan snarare i lösan sand.

För vad står det då i denna resolution? Jo i punkten ett sägs följande:

[Säkerhetsrådet] 1. Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;

Jaha. Men vad är det då för brott mot vilken internationell lag som Israel gjort sig skyldigt till? Vad finns för bevis? Därom tiger säkerhetsrådet. Enligt svensk rätt är det att utpeka någon som brottslig utan att presentera bevis i sig ett brott. I svensk rätt kallas brottet ”falsk tillvitelse”.

Uttalandet liknar dessutom en islamistisk fatwa, liknande den som riktades mot Salman Rushdie för länge sedan. Utan tillstymmelse till bevis menade den höge vederbörande iranske ayatollah Khomeini att Rushide skulle dö för sitt ”brott”. Jag återger nedan denna fatwa, att jämföras med säkerhetsrådets liknande ”fatwa”:

The author of The Satanic Verses, a text written, edited, and published against Islam, against the Prophet of Islam, and against the Koran, along with all the editors and publishers aware of its contents, are condemned to capital punishment. I call on all valiant Muslims wherever they may be in the world to execute this sentence without delay, so that no one henceforth will dare insult the sacred beliefs of the Muslims.

Källa.

Båda dessa uttalanden har tyvärr alltför många stater, folk och individer tagit fasta på, trots att de tycks sakna grund. De är grundlösa eftersom någon grund för dem inte presenterats när de uttalats. Vad är det för internationell lag som Israel brutit mot? Vad är det i Koranen som Rushdie brutit mot? Ingen vet. Men deras brott tycks ändå anses som faktum i vida kretsar. För Israels del bland annat i EU (bortsett möjligen från Ungern) och inte minst hos den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen. För som du kan se i länken rörande Svenska Kyrkan ovan, uttalar sig Sveriges utrikesminister som följer:

Utrikesminister Ann Linde (S), som är på resa, låter hälsa att Sveriges hållning är densamma som tidigare, det vill säga att bosättntingar [sic!] strider mot folkrätten och den delar vi med övriga EU.

Men det anser inte längre USA alltså. Tack USA!

Jag påminner mig vad Carlsson i Strindbergs roman Hemsöborna uttalade: ”För så är det för det vet jag”. Någon bevisning åberopade inte heller Carlsson. Likväl tror jag Carlsson hade mera rätt då (saken rörde fotosyntesen) än vad säkerhetsrådet, EU och Sverige har nu om ”bosättningarna”.

Andreas Norlén
Talmannen i Sveriges Riksdag och ”Palestinas” premiärminister.

Noterar slutligen att Sveriges antisemitiska statsledning alldeles nyligen mottagit en företrädare för den på motsvarande sätt antisemitiska ”palestinska” statsledningen. Riksdagens talman Andreas Norlén (M) har i detta sammanhang förnedrat sig, dels genom att alls motta antisemit, dels skaka hand med honom. Det är den antisemitiska entiteten ”Palestinas” premiärminister Dr. Mohammad Shtayyeh som vänligen mottagits. Skandal är det, nämligen eftersom talmannen därigenom också förnedrat Sveriges Riksdag och genom Riksdagen också Sveriges folk, som valt denna Riksdag.

Sveriges folk kan rimligen inte anses som ett antisemitiskt folk. Men till följd av talmannens huvudlösa agerande reses tvivel om Riksdagen verkligen representerar Sveriges folk. Kanske är Sveriges Riksdag numera att anse som en antisemitisk riksdag? Att Riksdagens talman verkar vara det framstår i vart fall som ganska uppenbart.

Nåja, den nya utrikesministern Ann Linde (S) som tillhör den antisemitiska statsledningen har ju ändå till synes fördömt Hamas i tidningen Världen Idag idag.

Alltid något …

Filed in antisemitism, antisionism, araber, Hamas, islam, Islamismen, islamonazism, Israel, judar, Palestina, USA, Västbanken • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,