Många flunsor blir det. Jag har inte hört talas om att någon hittills påstått att namnet Spanska sjukan skulle vara rasistiskt mot spanjorer. Ej heller att namnet Asiaten skulle vara rasistiskt i förhållande till asiater. Eller att namnet Hongkonginfluensan skulle vara rasistiskt gentemot Hongkongbor. Men när president Trump kallar Coronaviruset för det Kinesiska viruset, ja då är denna och endast denna benämning plötsligt att anse som rasistisk – tillsammans med Trump själv så klart, alltid och överallt.

Jag trodde i det längsta att alla dessa benämningar avsåg respektive flunsas geografiska ursprung, men jag hade tydligen fel. Det är enligt senare rön enligt Trumps belackare av allt att döma respektive folkslag som har skulden under förutsättning att respektive flunsa kallas vid dessa namn. Spanjorer, asiater och Hongkongbor alltså – och kineser i allmänhet. Det håller jag inte med om, men Trumps belackare har ju naturligtvis alltid rätt oavsett vilka galna åsikter de ger uttryck för. Så vi får väl då börja kalla Spanska sjukan, Asiaten och Hongkonginfluensan för något annat icke-rasistiskt.

Nästa fråga blir vilken av dessa fyra-fem flunsor som är/var mest dödlig. Jag vänder mig då till Wikipedia för svar.

När det gäller Spanska sjukan, så ”dog 37 573 personer i [Sverige] under åren 1918–1920 enligt den officiella statistiken”. Vidare: ”Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid”. (Apropå rasism så kan man läsa att sjukan nog inte hade sitt ursprung bland spanjorer utan snarare härstammade från USA eller Frankrike.)

Såvitt avser Asiaten (som också tycks ha haft sitt ursprung i Kina) anges att en miljon människor dog åren 1956-1958. I USA dog 69 800 personer. (Se även här där högre dödssiffror anges. Mellan 70 000 och 116 000 människor anges ha dött i USA.)

Om vi därefter vänder blicken mot Hongkonginfluensan, som florerade åren 1968-1970, finner vi att ungefär en miljon människor dog i hela världen. (Samt att den rasistiskt och märkvärdigt nog inte tycks ha haft sitt egentliga ursprung just i Hongkong utan i Kina ”proper”.) Jag kan dock inte hitta något svenskt dödstal.

Dagens Coronavirus har emellertid, enligt uppgift idag den 11 april 2020, lett till att 887 personer i Sverige hittills avlidit.

Det framkommer på Wikipedia vidare att influensa vanligtvis leder till att 300 000 människor avlider varje år i världen. ”Ett vanligt år dör cirka 200-300 personer i Sverige”, heter det också. Något som måhända motsägs av i länken angivna statistikuppgifter enligt vilka 652 personer dog i (antagligen alla slags) influensa år 2018.

I skrivande stund anges att totalt 104 800 avlidit i hela världen till följd av Coronaviruset. Vi har alltså en bra bit kvar till dess att normalfallet 300 000 avlidna uppnåtts. Vilket kanske kan ge Världen anledning till visst hopp.

Jag kan dock inte hitta någon motsvarande statistik för just Sverige, utom just den att det redan nu i april 2020 har avlidit 887 personer i Sverige, mot bara 652 hela året 2018. Vilket tyvärr kanske kan ge svenskarna viss anledning till misströstan. Något som jag för övrigt angav i mitt närmast föregående blogginlägg.

Frågan om politiskt ansvarstagande och ansvarsutkrävande aktualiseras alltså inför dessa tråkiga siffror. Men om dagens svenska politiker till den allra mest överväldigande delen inte visar sig kunna ta ansvar, då återstår endast för envar av oss att ta eget ansvar. För våra liv och vår hälsa. När staten lider ett moraliskt sammanbrott (som jag skrev om i föregående inlägg) och inte längre förmår stå upp för försvaret av medborgarnas liv, frihet och egendom, då måste medborgarna anses fria att med alla medel själva försvara sina liv, sin frihet och sin egendom. Såväl mot Coronaviruset som mot annat elände. Tillsammans eller var och en för sig.

Jag hoppas och tror att detta sammanbrott ännu inte har inträffat. Men jag kan ha fel …

Tillägg 2020-04-25: Enligt vad som rapporteras av svt igår, så motsvarar antalet coronadödsfall hittills ”bara” det som en normal influensa orsakar varje normalt år. – Så bra, för då skiljer sig kanske årets corona-influensa egentligen inte från de flesta andra årliga flunsor? Frågan blir då varför just denna flunsa fått så stor uppmärksamhet?