Sverige mellan krig och fred: Sex gånger fler sprängningar per capita i Sverige än i Afghanistan

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, november 16, 2019

Malmö juni 2019
Malmö i juni 2019.

Det smäller i Sverige, särskilt i Malmö. Många bomber blir det och i Fria Tider refereras en uppgift från TV4 Nyheterna där det sägs att det under tiden januari till och med september i år skett 173 sprängningar i Sverige.

Tidningen Världen Idag refererade i tisdags den 12 november till ett uttalade av seniora analytikern Henrik Häggström vid Försvarshögskolan. Han menade, också i TV4 Nyheterna, att man ”får nog gå så långt som till Afghanistan för att hitta en liknande situation som den i Sverige och då är det naturligtvis per capita räknat”. Sverige befinner sig i ett läge mellan krig och fred, menar han också.

Så låt oss då se hur det är ställt med detta. Etthundrasjuttiotre sprängningar i Sverige i år alltså. Om vi antar att Sverige har tio miljoner innevånare blir det 0,0000173 sprängningar per capita.

Jag finner så en rapport (omedelbar pdf-nedladdning) från United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) publicerad i oktober 2018 med titeln ”Special Report on Harm to Civilians from IEDs”.

På sidan 4 i detta dokument kan man läsa följande: ”From 1 January to 30 September 2018, UNAMA recorded 2,354 civilian casualties (676 deaths and 1,678 injured) from 93 suicide and other IED attacks deliberately targeting civilians …”. Med förkortningen IED avses ”Improvised Explosive Device”, dvs. enkelt uttryckt en hemmagjord bomb, dvs. ”same shit” som används i Sverige.

Kabul juli 2019
Kabul i juli 2019.

Hoppsan! Endast 93 sprängningar i Afghanistan januari tom. september 2018 men hela 193 i Sverige under samma period 2019! Afghanistan hade enligt uppgift i svenska Wikipedia 34 124 811 innevånare år 2017. Utslaget per capita blir det endast 0,00000273 sprängningar i Afghanistan – mot hela 0,00001730 i Sverige alltså.

Jag får det till att det sker drygt 6 gånger fler sprängningar per capita i Sverige än i Afghanistan!

Nu är ju tack och lov ”mortaliteten” som en följd av dessa sprängningar lägre i Sverige än i Afghanistan. Och några självmordsbombare har vi inte sett till här – ännu.

En svaghet är att man inte vet om UNAMA ”endast” redovisar sprängningar med dödlig utgång, men på det hela taget är jag beredd att ge analytiker Häggström rätt. Det krävs en osannolik sexdubbling, dvs. 558 sprängningar i Afghanistan, för att komma upp i nivå med Sverige. Sett till antalet sprängningar är alltså situationen i Sverige sannolikt sex gånger värre än i Afghanistan. Det är inte dåligt – eller jo, det är just det det är.

Häggström talar med rätta om ett skymningsläge mellan krig och fred. I en bloggning efter senaste riksdagsvalet talade jag om ett demokratiskt skymningsläge.

Slutsats: Såväl freden som demokratin är för närvarande hotad i Sverige idag. Tråkigt men sant.

Och nyss undgick ansvarig justitieminister Morgan Johansson (S) en av Sverigedemokraterna initierad misstroendeförklaring i Riksdagen. Något ansvarstagande utkrävs inte. Detta tydligen enligt Doris Day-doktrinen: ”Que sera sera” …

Här är länk till TV4 Nyheterna.

Tillägg 2019-11-17: Professor Wilhelm Agrell menar i Svenska Dagbladet att situationen i Sverige liknar en inre väpnad konflikt. Det är en sådan situation som också råder i Afghanistan för närvarande. Läs även Samtiden. Ny sprängning i Malmö natten till idag den 17 november …

Filed in Demokrati, Försvar, Frihet, Islamismen, rättssäkerhet, Sverige, terror • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aftonbladet: Israelvänliga Sverigedemokraterna största parti i novembermätningen

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, november 15, 2019

Nåja, att SD är Israelvänliga är såklart inget som Aftonbladet skriver om. Men det är ett faktum, precis som det faktum som Aftonbladet faktiskt skriver om: Sverigedemokraterna är största parti i Demoskops novembermätning. Här är resultatet jämfört med oktobermätningen:

Demoskop 2019
Källa.

Det måste ju ändå nu äntligen börja kännas tryggt för oss Israelvänner att Sveriges största parti också är verkliga Israelvänner. För det har inget tidigare svenskt största parti någonsin varit. Sverigedemokraterna har ju sådana viktiga punkter på dagordningen som ett ovillkorligt stopp för bistånd till antisemiterna i ”Palestina” till dess de gjort om och gjort rätt. Och en flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem. Hur många andra riksdagspartier, stora som små, har någonsin krävt detta? Jo: Inget om jag räknat rätt och är helt uppdaterad. Rätta mig om jag har fel!

Filed in antisemitism, antisionism, Demokrati, Islamismen, islamonazism, Israel, Palestina, Sverige • Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Björn Söder (SD) står igen upp för Israels rätt till Jerusalem som det judiska folkets huvudstad

By Lennart Eriksson - Last updated: onsdag, november 13, 2019

Detta inlägg hade jag förberett redan i maj i år. Jag publicerar det nu i november och beklagar dröjsmålet.

Jag vet inte hur många andra svenska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna som håller med i det som Björn Söder här säger. Knappast något, skulle jag tro. Inget annat riksdagsparti verkar tycka att Jerusalem är judarnas och Israels huvudstad. – Antisemitism eller …

Här är Björn Söders uttalande i Riksdagen:

All heder åt Björn Söder för detta! Sverigedemokraterna profilerar sig härigenom ännu en gång som riksdagens entydigt mest Israelvänliga parti.

Filed in antisemitism, antisionism, Demokrati, islamonazism, Israel, judar, Palestina, Sverige • Tags: , , , ,

Kronprinsessan dhimmi i Bosnien-Hercegovina?

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, november 9, 2019

Ja, man börjar ju fundera när man ser Hennes Kunglig Höghet iförd det muslimska klädesplagget hijab vid ett möte med en muslimsk potentat i en moské i Sarajevo, Bosnien härförleden:


Foto: Pelle T Nilsson/SPA, ©: Kungl. Hovstaterna.

Kronprinsessan tycks därmed underkasta sig 24. surans 31. ayah, vars inledning lyder som följer (i Zetterstéens översättning): ”Säg ock till de rättrogna (min kurs.) kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav. Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder” … osv.

Samma vördnad visade hon inte när hon besökte en synagoga i samma stad:


Foto: Pelle T Nilsson/SPA, ©: Kungl. Hovstaterna.

Jag kanske misstar mig men såvitt jag vet bör mera observanta judinnor vid alla tillfällen täcka sitt hår. Det gäller förvisso bara judinnor, vilket måhända förklarar kronprinsessans mundering i synagogan. Kanhända anser islam för sin del att alla kvinnor, såväl judiska som svenska och inte minst muslimska sådana, skall täcka sitt huvud. Men så står det ju inte i Ljusets sura 24 vers 31 som jag citerade ovan. Detta gäller bara ”rättrogna”, dvs. muslimer. Ändå klär sig alltså kronprinsessan som en rättrogen muslim?

Har kronprinsessan övergått till att bli en rättrogen muslim är hon, enligt 4 § Successionsordningen (1810:0926) utesluten från tronföljden. Paragrafen lyder som följer:

Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten.

Så illa hoppas jag dock att det inte är ställt.

Filed in islam, judar, kristna, Muslimer, Religion, Sverige

Krossa Palestina – leve Sionismen!

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, maj 3, 2019

Att Sveriges nuvarande statsledning är en antisemitisk statsledning torde vid det här laget vara ställt bortom allt tvivel. Inte minst bekräftas det genom statsledningens helt och hållet villkorslösa stöd, i tal och gärning, till den islamonazistiska entitet ”Palestina” som man erkänt som stat, och som man år ut och år in understödjer med miljontals av svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade pengar. Pengar som används för att belöna judemördare i Judéen och Samarien och i själva Israel. Det är skottpengar på judar där nämligen, om Mahmoud Abbas får bestämma, och det tycker den svenska statsledningen av allt att döma att han ska göra. Wallström har som tack till och med tilldelats en militär orden av ärkeantisemiten Abbas vilket framgår av fotot till vänster.

Se här taxan på hur dömda judemördare m.fl. antisionistiska terrorister belönas ekonomiskt direkt eller indirekt inte minst med hjälp av svenska medborgares tvångsvis uttaxerade skattemedel:

För inte så länge sedan menade Margot Wallström till yttermera visso att ”vi” skulle kämpa ”för er och med er”. Vilka ”vi” är förefaller närmare bestämt som oklart, men det lär definitivt vara Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning som avses. Fast definitivt inte undertecknad Eriksson! – och knappast heller majoriteten av Sveriges folk.

Vilka ”dom” är som kampen skulle bedrivas mot, torde dock vara alldeles uppenbart glasklart: Judarna! Man ska inte uppdela folk i ”vi” och ”dom” var det någon som sade. Klokt eller ej, Wallström och sossarna gör det i alla fall alldeles uppenbart i förhållande till judarna/israelerna. För någon egen stat har de inte rätt till, det framgick tydligt redan år 1971 (se bilden överst t.h.). Detta då till skillnad från de flesta av alla oss andra som oftast har en egen stat. Svenskarna har Sverige till exempel. Åtminstone ännu så långe …

I filmen här nedan kan du höra när Wallström uttalar sitt oförbehållsamma stöd för den islamonazistiska entiteten ”Palestina” som vill utplåna Israel. ”Vi ska kämpa med er och för er”, sade hon uttryckligen och bevisligen:

Så blir det då den första maj år 2019. Samma dag som Förintelsens minnesdag YomHaShoah inleds enligt den judiska kalendern, åtminstone i år. Ett datum där vänstern år efter år funnit anledning att demonstrera mot verkligheten. Deras kamp mot verkligheten är verkligen befängd. Deras kamp mot judestaten Israel manifesteras följaktligen ånyo. Denna gång i Malmö. Detta rapporteras till och med av Sveriges Television, dock visserligen bara i lokalnyheterna. Äran av ”scoopet” tillkommer, tror jag, Nyheter Idag. Även bloggen Jihad i Malmö rapporterar. Sverigedemokraten Charlie Weimers uttalar sig också. Så här säger han:

”Krossa sionismen”. Jag kan inte riktigt släppa att SSU faktiskt skanderade det under gårdagens förstamajtåg. Taktlösheten som krävs för att häva ur sig något dylikt under Jom HaShoa, den dag som instiftats för att minnas offren för förintelsen, är häpnadsväckande.

För så var det. SSU:are skanderade faktiskt detta under förstamajtåget i Malmö i år. Den för sina antisemitiska uttalanden ökände Ilmar Reepalu(S) gick i spetsen.

Detta var faktiskt vad de skanderade: ”Krossa sionismen”. Värsta sortens antisemitism!

Jag skulle gärna här lägga in filmen där detta skanderande framgår, men jag får tills vidare hänvisa till länkarna ovan. Filmen kan ses på länken till Nyheter Idag ovan.

Kontentan är enligt min bedömning alldeles klar: ”Regerings”partiet Socialdemokraterna är ett antisemitiskt parti och har varit det alltför länge! Rätta mig om jag har fel.

För att återknyta till rubriken: Man behöver inte krossa något som inte finns. En ”palestinsk” ”stat” är ingenting annat än ett antisemitiskt icke-existerande påhitt. Däremot förtjänar sionismen all aktning och vördnad, allt vårt stöd, all vår hjälp. För det är inget påhitt. Judestaten Israel finns och ska finnas, oavsett vad antisemiterna i Socialdemokraterna och ”Palestina” tycker om det!

Kol haKavod!
Filed in antisemitism, antisionism, Demokrati, Folkmord, Försvar, Frihet, islamonazism, Israel, judar, Muslimer, Palestina, rättssäkerhet, Religion, Sverige • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Islamisters barn och andras ungar – eller är det tvärtom?

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, april 19, 2019

För snart tio år sedan, nämligen den 28 december 2009, skrev jag ett inlägg här med rubriken ”Hur mår Adolf Eichmanns barn?”. Bland annat skrev jag så här:

Om man lyssnar på P1-morgon kan man var och varannan dag höra hur eländigt det uppges vara i Gaza.

Idag fick vi höra om en sjuårig pojke vars far dog under Israels senaste försvarskrig i Gaza och om hur mycket han saknade sin far. Men vi fick inte höra någonting om faderns yrke eller omständigheterna kring hans död.

Om vi använder oss av de israeliska uppgifterna, så dog 1166 palestinier under operation Cast Lead. Av dessa var 709 ”kombattanter”, 49 kvinnor och 89 barn. Alltså kan man räkna ut att bortåt 70 % av de män som dog var just kombattanter – stridande terrorister (detta även under förutsättning att inga barn eller kvinnor var kombattanter, ett antagande som nog starkt bör ifrågasättas). [709/(1166-49-89)=68,9 %]

Den statistiska sannolikheten är följaktligen ganska stor (70 %) att pojkens far (som antagligen vare sig var barn eller kvinna) var en Hamas-terrorist, dvs. en sådan man som ville utplåna Israel och döda judarna.

En annan man som också var ansvarig för att döda judar var Adolf Eichmann. År 1962, när Israel avrättade honom, fyllde hans yngste son just sju år.

Eichmanns sjuårige son fick tåla faderns avrättning. Det blev säkerligen inga snyftreportage i radion på den tiden.

Varför måste vi då nu höra snyftreportage om palestinska sannolika islamonazisters barn? Ska vi tolka det som att den palestinska nazismen är bättre än den tyska, eller vad? (Visst, tiderna förändras, men varför är det intressant att rapportera om sannolika nazisters barns lidanden nu, men inte år 1962?)

Frågan idag har samma ämne, även om det numera är barnen till dem som blivit medborgare i den Islamiska staten, i Kalifatet, som är föremål för gammelmedias stora och närmast obegripliga intresse.

Snyftreportagen om dessa islamisters barn är närmast legio nu för tiden. Precis som det tydligen var väldigt angeläget att rapportera om sannolika islamonazisters barn för bortåt tio år sedan, är det lika eller kanske ännu mera angeläget att nu rapportera inte minst om terroristen Mikael Skråmos (må han brinna i helvetet) barn.

Man undrar varför media fokuserar så starkt på islamisternas barn. Men till synes bortser från andras ungar.

Man undrar vidare vilka brott Skråmos barn gjort sig skyldiga till. Mot bakgrund av den minst sagt osunda anda som råder i Kalifatet, är det inte alls osannolikt att barnen figurerat i brott motsvarande dem som återges på bilderna nedan.

Children from: Egypt, Britain, Tunis, Uzbekistan & a Kurd
Källa.

Halshuggning

Halshuggning

Halshuggning

Och vem har huggit huvudet av denna flicka? Mikael Skråmo eller något av hans barn?

Halshuggning

Nå, Skråmos barn uppges vara i åldern 1 till 8 år, så just hans barn behöver väl kanske inte misstänkas i första hand.

Vår antisemitiska utrikesminister Margot Wallström har på Facebook uttalat följande:

Regeringen arbetar nu intensivt för att barn med koppling till Sverige som befinner sig i Syrien får den hjälp de behöver. Det ska inte råda något tvivel om att regeringen gör vad vi kan för dessa barn och om möjligt ska de föras till Sverige.

Det är av största vikt att barnens situation hanteras rättssäkert och med barnens bästa i fokus.

Man frågar sig då vad Sveriges regering gjorde för den halshuggna flickan. Vad Sveriges regering gjorde för att förhindra, straffa och bekämpa de landsförrädare som reste till Islamiska Statens Kalifat? De, som reste för att kämpa för en stat som har som syfte att utplåna den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen. Att utplåna såväl Sverige som Israel t. ex. Och som i den mån de inte själva gjorde sig skyldiga till de brott som återges i bilderna, ändå gav den sitt synnerliga stöd.

Det näraliggande svaret på frågan vad Sveriges regering gjort för att stävja detta är: Ingenting. Absolut ingenting!

Tvärtom så lämnar Sveriges regering utan tvekan ekonomiskt och annat stöd till den så kallade ”Palestinska Myndigheten” som har som uteslutande syfte att utplåna en viktig allierad i försvaret av vår civilisation, nämligen den judiska staten Israel. Och som inte har några problem med att ingå avtal med den vidriga antisemitiska regimen i Iran.

Som jag skrev redan år 2015 borde Sveriges regering redan då ha förklarat krig mot Kalifatet. Här är ett utdrag av det jag skrev på den tiden:

De människor som då reser från Sverige för att kriga tillsammans med inte minst Daesh i Syrien och Irak och talibanerna i Afghanistan eller för den delen Hamas, Fatah, PFLP mfl. i ”Palestina”, måste därmed rimligen anses ha trätt i fiendens tjänst. De är inte längre lojala mot Sverige utan mot Sveriges fiender.

I krig kan man ta krigsfångar. De som återkommer till Sverige efter att ha övergått i fiendens tjänst – tex. som krigare i Daesh – bör alltså inte, som företrädare för Örebro kommun ”huvudlöst” föreslagit, erbjudas terapi och förtur till jobb.

De bör i stället enligt krigets lagar sättas i krigsfångeläger, detta intill dess den judisk-kristna västerländska civilisationen slutligen segrat och besegrat de islamistiska angriparna. Och kriget avslutats.

Det bör naturligtvis också utredas om de gjort sig skyldiga till krigsbrott eller brott mot mänskligheten. I vart fall är det väl ett allvarligt brott att skära halsen av folk, eller hur?

Det är ett utdraget krig hursomhelst. Det islamistiska angrepps- och utplåningskriget mot Israel har t. ex. pågått i mer än sextio år. Slaget mot islamisterna vid Poitiers ägde rum år 732. Men det finns fortfarande islamister. Så det kommer nog att dröja ännu en tid innan segern är vunnen.

Men om man sig i leken ger, får man leken tåla. Den som krigar mot västerlandet får rätteligen finna sig i att som vanligt bli besegrad och – om han/hon överlever – bli placerad i krigsfångeläger. Detta enligt krigets lagar och till dess den västerländska segern är vunnen.

Västerlandets oundvikliga seger kommer kanske att dröja en tid men det får då krigsfångarna finna sig i. En Sveriges och västerlandets fiende förtjänar definitivt inte att bli belönad med terapi och anställning. Sveriges och västerlandets fiender får i stället finna sig i att avbida västerlandets slutgiltiga seger i krigsfångeläger, hur länge det än kan dröja.

Men ju förr dess bättre, bör ju då både västerlänningarna och krigsfångarna tycka!

Hårt mot hårt måste tyvärr vara vår strategi. Nu som år 732.

Här kan du läsa mera av vad jag skrev redan år 2015:

IS anser, eftersom de är islamister, att de ligger i krig med alla som inte underkastat sig den islamiska lagen. Dessa otrogna tillhör något som de kallar krigets hus, ”dar al-harb”. De otrogna ska bekämpas till dess de i bästa fall underkastat sig. Om de inte gör det ska de dö. IS mål är, liksom alla andra islamisters mål, att bilda ett världsomspännande kalifat som endast består av folk och människor som underkastat sig. Iran har enligt sin konstitution ett motsvarande mål. Men i Iran tillhör man shi’a, inte sunna, två riktningar inom islam som står i skarp motsättning mot varandra. Vilket förklarar varför Iran också vill bekämpa IS. Knappast inte för att införa eller försvara demokratin och den judisk-kristna västerländska civilisationen, utan för att förhindra IS och sunna från att behärska världen. Det är det Iran och shi’a som ska göra nämligen, inte IS och sunna.

Om IS anser sig vara i krig med alla som inte underkastat sig, — ja då är det fullt berättigat att Sverige nu överför alla som i Sverige sympatiserar med den islamistiske fienden, eller som till och med kan bevisas ha kämpat för denne, mot Sverige och Västerlandet, till krigsfångeläger i Sverige eller annorstädes, där de får stanna till dess vi vunnit kriget. I den mån de inte har gjort sig skyldig till brott, såsom halshuggning av kristna och jezidier. Då ska de dömas och fängslas.

Konungariket Sverige befinner sig i krig!

Nu är det dock så illa ställt i Sverige att det inte finns någon lagstiftning för att lagföra den civilist som överlöper till fienden för att träda i dess krigstjänst. Man måste vara ”krigsman” för att det ska vara brottsligt, men det är det knappast ens då. Det enda brottsliga en enskild krigsman kan dömas för är ”rymning” vilket definieras enligt följande (BrB 21:7): ”Avviker eller uteblir en krigsman olovligen från tjänstgöringen, skall dömas för rymning till böter eller fängelse i högst två år.”

Visserligen har vi också följande bestämmelse (BrB 21:13): ”Underlåter en krigsman under eller i anslutning till strid att till det yttersta uppfylla sin plikt att främja krigföringen, skall dömas för stridsförsumlighet till fängelse i högst tio år eller på livstid”. Och det är klart, om man går i fiendens tjänst, i likhet med vad många gör nu när de träder i IS:s tjänst, så är det väl fråga om en försumlighet av största mått. Dock: De är inte ”krigsmän” och bestämmelsen träffar därför inte dem. Underlåtenheten har inte heller skett ”under eller i anslutning till strid”.

Dessutom: Regeringen måste först förklara att riket är i krig. Det har regeringen inte gjort än. Men det borde den göra. Utrikesministern har ju idag sagt att IS måste bekämpas militärt. En nödvändig militär bekämpning av en ”entitet” som enligt egen uppfattning befinner sig i krig med bland annat Sverige, kan väl inte betecknas som någonting annat än just krig!

Lagstiftaren har alltså dessutom att snabbt genomföra en hel del mycket angelägna ändringar i Brottsbalken. Även måste lagen om svenskt medborgarskap ändras på så sätt att man måste avge en trohetsed för att överhuvudtaget kunna bli medborgare. I denna ed ska ingå en förpliktelse att inte gå över i fiendens krigstjänst. Om man ändå gör det förlorar man sitt medborgarskap. Även dem som är födda som svenska medborgare måste kunna förlora sitt medborgarskap på samma grund. Visserligen finns i folkrätten (och även i nuvarande svenska medborgarskapslag) en bestämmelse om att man inte kan förlora sitt medborgarskap om det leder till att man blir statslös. Men om det sker genom förräderi och överlöperi i fiendens krigstjänst, en tjänst som i nu aktuellt fall tom. syftar till att utplåna den stat i vilken man är medborgare, ja då må det vara hänt!

Men lagstiftaren har knappast gjort någonting sedan jag skrev detta. Tvärtom skriver vår antisemitiska utrikesminister den 12 april 2019 att det räcker med en ”koppling till Sverige” för att man ska få hjälp. Tydligen oavsett om dessa barn skjutit, halshuggit eller sparkat runt med halshuggnas huvuden.

Dessa barn riskerar att bli en draksådd om de tillåts att röra sig fritt i Sverige. Därför är det kanske bäst att sätta dem i krigsfångeläger också, i likhet med alla vuxna medborgare i Kalifatet som önskar ”återvända” till Sverige. Och dessa läger bör i första hand naturligtvis inte vara belägna i Sverige.

För visst ska barnets bästa vara i fokus. Med särskilt fokus på våra barn, inte på islamisternas ungar.

Tilllägg 2019-05-12: Jag hittade en bild på förre(?) förrädaren Skråmo i ena handen hållandes en Kalashnikov och i den andra ett av svensk gammelmedias för närvarande mest omhuldade hjärtebarn. Ett nästan helt uppslag i dagens Svenska Dagbladet ägnas följaktligen åt detta tema, bara som ett exempel. (Detta kan på internet bara läsas här och bara bakom betalvägg.) Barnet på bilden förefaller till synes i likhet med fadern vara berett att, gemensamt och i samförstånd med sin förtappade fader, döda otrogna. Detta att döma av beväpningen. Ett hjärtebarn eller hur …

Skråmo med barn
Källa.

Filed in antisemitism, antisionism, araber, Demokrati, Folkmord, Försvar, Frihet, Gaza, Hamas, islam, Islamismen, islamonazism, Israel, judar, kristna, Muslimer, Palestina, rättssäkerhet, Religion, Sverige, terror, Västbanken • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Det fordom (fortfarande?) nazivänliga Aftonbladet publicerar ytterligare ett antisemitiskt upprop ännu 74 år efter att Nazityskland besegrades

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, april 5, 2019

Aftonbladet var under VKII en mycket tyskvänlig tidning. Tyskland som stat är inte längre antisemitisk. Men Aftonbladet tycks ännu vara det. Inte minst därför att tidningen den 2 april 2019 tillät publiceringen av detta uppenbart antisemitiska upprop från ”171 kulturarbetare och artister” under rubriken ”Sverige måste säga nej till Eurovision i Israel”.

Argumenten från dessa 171 antisemiter är så klart därefter, nämligen rent antisemitiska. De lyder som följer:

Vi svenska artister och kulturarbetare som undertecknar detta upprop kan inte stillatigande åse hur Israel använder sig av Eurovision Song Contest för att dölja sina brott mot det palestinska folket.

Bara några dagar efter den israeliska segern i Eurovision Song Contest maj 2018 sköt Israels armé ihjäl 62 palestinier som protesterade mot sin fängelseliknande instängning i Gaza.

Sex av dessa mördade var barn. Samtidigt uttryckte den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu sin förtjusning över att Netta Barzilai, den vinnande sångerskan, var den bästa ambassadören för Israel ute i världen.

Så länge Israel med sin apartheidpolitik förnekar palestinierna deras grundläggande mänskliga rättigheter, så länge måste vi avstå från israeliskt deltagande i kulturutbyten.

Man förvånas över dessa antisemiters faktaresistens. För hur kan någon någonsin anse att Israels deltagande i ”schlagerfestivalen” har som syfte att dölja ”brott”? Detta är inte bara faktaresistent, det är uppenbart vansinnigt!

Sedan påstås felaktigt att Israels armé tagit livet av personer som ”protesterade” mot sin instängning i Gaza.

Men det får nog anses som ställt utom allt rimligt tvivel att dessa 62 ”protestanter” i hög utsträckning utgjorts av militanta islamonazister vars syfte är att utplåna Israel. Om sådant folk attackerar Israel, har Israel all rätt att försvara sig! Här är en redogörelse.

Israel förnekar absolut inte ”palestinska” araber grundläggande mänskliga rättigheter. Det är tvärtom en allt för stor myckenhet av dessa araber som förnekar Israel och i synnerhet deras judiska medborgare deras mänskliga rättigheter. Nämligen rätten till en stat och rätten till liv!

Detta är det verkliga problemet och om man inte inser det, utan tvärtom vill anklaga Israel och judarna där för närmast motsatt hållning, ja då är man uppenbarligen att anse som klockren antisemit!

Här följer då Aftonbladets lista på de antagligen klockrena antisemitiska svenska ”artister och kulturarbetare” som undertecknat detta infama upprop. Må ni brinna i helvetet om ni insisterar:

Stefan Abelsson, musiker, Göteborg
PO Alfredsson, fotograf, Göteborg
Stefan Almqvist, körledare, Göteborg
Anne-Li And, vissångerska, Köpenhamn
Bernt Andersson, musiker, Göteborg
Kjell Andersson, filmare, Varberg
Love Antell, musiker, Stockholm
Tobias Assiego (Format), artist/dj, Uppsala
Gillis Bengtsson, musikproducent, Göteborg
Staffan Bergström, professor, Visby
Rikard Björk, skådespelare, Stockholm
Felix Björklund, musiker, Göteborg
Bengt Blomgren, musiker, Göteborg
Göran Guran Blomgren, musiker, Göteborg
Emanuel Blume, musiker, Vänersborg
Göran Boardy, konstnär, Göteborg
Maria-Pia Boëthius, författare, Stockholm
Mari Boine, samisk artist, Sapmi
Nina Bondesson, konstnär, Göteborg
Bruno Bran, estradör, Göteborg
Paula Brandt, skådespelare, Stockholm
Sten Bunne, musikpedagog, Hudiksvall
Sassa Buregren, författare, Bua
Signe Bådagård, musiker, Stockholm
Essa Cham, artist, Halmstad
Gibril Cham, musiker, Halmstad
Henrik Dahl, teaterarbetare, Stockholm
Kristin Dahl, författare, Stockholm
Agneta Danielson, skådespelare, Göteborg
Arash Dehvari, kulturarbetare, Stockholm
Karin Dreijer, musiker, Stockholm
Olof Dreijer, musiker, Stockholm
Mattias Dristig, musiker, Göteborg
Fabian Edmar, musiker, Göteborg
Otilia Ek, musiker, Göteborg
Henrik Ekdahl, musiker, Sundsvall
Kajsa Ekis Ekman, författare, Stockholm
Johanna Emanuelsson, dramatiker, Stockholm
Lars Englund, körledare, Falu Fredskör
Gunnar Eriksson, kördirigent, Ljungskile
Kjell Eriksson, författare, Uppsala
CO Evers, dramatiker, Stenungsund
Isabel Evers, dramatiker, Göteborg
Adam Falk, musiker, Stockholm
Bisse Falk, författare, Söderbärke
Joakim Falk, musiker, Stockholm
Leon Falk, musiker, Stockholm
Selma Falk, musiker, Stockholm
Athena Farrokhzad, poet, Stockholm
Dror Feiler, musiker, Stockholm
Thomas Feiner, musiker, Göteborg
Tomas Forsell, musiker, Vassmolösa
Stefan Forssén, musiker, Göteborg
Johanna Franck, konstnär, Göteborg
Lasse Franck, musiker, Göteborg
Lava Franck, musikstuderande, Göteborg
Per Gahrton, författare, Hörby
Mattias Gardell, författare, Stockholm
Gert Gelotte, skribent, Göteborg
Mikael Godée, musiker, Göteborg
Åsa Grogarn Sol, sångerska, Göteborg
Max Gustafsson, satirtecknare, Borås
Svante Gärdek, konstnär, Gotland
Tuomo Haapala, musiker, Julita
Magnus Hagström, musiker, Göteborg
Tomas Halling, multikonstnär, Göteborg
Jan Hammarlund, sångare, Stockholm
Sebastian Hankers, musiker, Vallentuna
Linn Hansén, poet, Göteborg
Bo Harringer, filmare, Göteborg
Erica Haylett (Etzia), dancehall-artist, Göteborg
Saga Hedberg, teaterarbetare, Stockholm
Ulf Hillermyr, träsnidare, Borås
Claes Hindenfelt, musiker, Göteborg
Ellen Huttu Hansson, musiker, Göteborg
Maria Hörnelius, skådespelare, Göteborg
Bengt Ingelstam, ungdomsförfattare, Ånge
Dan Israel, förläggare, Stockholm
Amanda Johansson, fotokonstnär, Göteborg
Annelie Johansson, musiker, Göteborg
Folke Johansson, filmare, Kullavik
Kristin Johansson, kostymmästare, Göteborg
Linn Johansson, skådespelare, Skåne
Åke Johansson, författare, Sundsvall
Moa Jonsson Länne, musiker, Göteborg
Hannes Junestav, musiker, Stockholm
Torsten Jurell, konstnär, Stockholm
Anna Jörgensdotter, författare, Gävle
Lena Kallenberg, författare, Söderbärke
Johan Karlberg, musiker, Göteborg
Kalle Karlsson, Kultur 4ür Alle, Göteborg
Lo Kauppi, skådespelare, Stockholm
Magnus Kempe, producent, Göteborg
Anja Landgré, skådespelare, Stockholm
Cissi Larsson, musiker, Stockholm
Jonathan Leidecker, musiker, Stockholm
Gunnar Lindgren, musiker, Älvängen
Maud Lindström, visartist, Tollered
Pelle Lindström, musiker, Leksand
Ewert Ljusberg, trubadur, Hede
Peter Lloyd, fotograf, Göteborg
Pekka Lunde (Pekkanini), musiker, Göteborg
Torbjörn Lundgren, författare, Söderbärke
Jenny Lundin, artist, Göteborg
Mikael Löfgren, litteratör, Bohus-Björkö
Anders Lönnbro, skådespelare, Göteborg
Peter Mosskin, författare, Stockholm
Felicia Mulinari, poet, Malmö
Anton Müller, musiker, Göteborg
Niels Nankler, musiker, Göteborg
Christer Nilsson, filmproducent, Göteborg
Mikael Nitsche, musiker, Stockholm
Lisbeth Nowotny, musiker, Göteborg
Mikael Nyberg, författare, Stockholm
Robert Nyberg, tecknare, Stockholm
Johannes Nyholm, regissör, Göteborg
Eva Nykvist, vissångerska, Göteborg
Jimmy Olsson, musiker, Göteborg
Pelle Olsson, författare, Kronoberg
Vibeke Olsson Falk, författare, Stockholm
Ann-Sofie Oscarsson Greider, kulturarbetare, Göteborg
Brian Palmer, författare, Stockholm
Sara Parkman, folkmusiker, Uppsala
John Pekkari, skådespelare, Göteborg
Håkan Persson, musiker, Stockholm
Elsie Petrén, författare, Stockholm
Björn Rantil, fotograf, Göteborg
Peo Rask, författare, Luleå
Pär Salander, professor, Umeå
Isabel Sandblom (Syster Sol), artist, Stockholm
Amer Sarsour, poet, Stockholm
Lena Selander, konstnär, scenograf, Göteborg
Marie Selander, musiker, Julita
Axel Sjöberg, musiker, Göteborg
Roger Sjöström, vissångare, Sundsvall
Sanne Skjervik, skådespelare, Stockholm
Bo Skoglund, musiker, Stockholm
Sören Sommelius, kulturskribent, Helsingborg
Therese Stawlin, silversmed, Göteborg
Maria Stellas, sångerska, Göteborg
Bo Stenholm, musiker, Jonsered
Emma Ströde, skulptör, Göteborg
Nikke Ström, musiker, Göteborg
Stefan Sundström, musiker, Ekerö
Göran Therborn, författare, Ljungbyholm
Björn Therkelson, konstnär, Falköping
Michael Thorén, musikproducent, Göteborg
Miriam Thorpe, konstnär, Göteborg
Joakim Thåström, musiker, Stockholm
Thomas Tidholm, författare, Arbrå
Peter Tornborg, operasångare, Åmål
Rick Tritö, vispunkare, Malmö
Richard Turpin, regissör, Stockholm
Bert Törnblom, vissångare, Stockholm
Jacob Ullberger, musiker, Stockholm
Annika Ullerstam, kulturarbetare, Göteborg
Ana Valdés, författare, Stockholm
Stina Velocette, artist, Göteborg
Vic Vem, artist, Göteborg
Maj Wechselmann, filmare, Stockholm
Niklas Wennström, musiker, Stockholm
Amanda Werne (Slowgold), musiker, Göteborg
Jon Wetteholm, skådespelare, Göteborg
Siv Widerberg, författare, Stockholm
Mikael Wiehe, musiker, Malmö
Roffe Wikström, musiker, Stockholm
Jenny Wrangborg, poet, Stockholm
Sven Wollter, skådespelare, Luleå
Monika Zak, författare, Stockholm
Gunnar Åkerhielm, musiker, Stockholm
Ingvar Örner, skådespelare, Göteborg

Länkar: Mycket välkommen replik från Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Men bäst hade varit om Aftonbladet inte publicerat detta upprop alls! | Expressen | SvT.

Filed in antisemitism, antisionism, araber, Islamismen, islamonazism, Israel, judar, Muslimer, Palestina • Tags: , , , , , , , ,

För att vara klimatsmart måste man nog ha ganska mycket mera is i magen än Greta och hennes klimatofobiska efterföljare

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, mars 17, 2019

Mina inlägg här är ganska fåtaliga för tillfället, men de är ju då i gengäld så mycket bättre! Det händer så mycket konstigt i världen så man blir alldeles överväldigad. Att kommentera allt som är värt att kommentera, och dessutom komma med egna idéer, skulle kräva mer än ett heltidsjobb, och jag har ju redan ett annat heltidsjobb. Så det blir lite styckevis och delt. Beklagar!

Här kommer i alla fall några av mina tankar för dagen, detta apropå skolflickan Greta, foto t.h., som häpnadsväckande nog av en svensk-kyrklig församling kallats ”Klimat-Jesus”, av Börje Salming ansetts böra bli statsminister och dessutom nominerats till Nobels fredspris! Såpass.

Till en början kan man ju då konstatera att Greta Thunbergs rektor verkar tycka det är OK att hon skolstrejkar, enligt vad man kan läsa här. Att skolka är annars förbjudet, skolplikt föreligger, men för Greta tycks andra regler gälla. Hon har dessutom av Expressen utsetts till ”årets kvinna”, trots att hon som mest väl ännu är en flicka. Samtidigt anses i vissa kretsar vuxna afghanska män vara ”pojkar”, se bild t. v. Häpnadsväckande, som sagt …

Det klimatofobiska argumentet går ut på att människans utsläpp av koldioxid leder till en sådan enorm global uppvärmning att jordens undergång är nära. Bilden nedan t.v. indikerar dock att koldioxiden bara har en procents påverkan på uppvärmningen/avkylningen. Och människans påverkan på denna koldioxid borde ju rimligen vara ännu mindre. Jag har ingen källa på dessa uppgifter utom länkarna nedan, som dock stödjer uppgifterna i bilden.

Hur klimatsmart är då Greta och hennes månghövdade klimatofobiska – och för den delen också misantropiska – efterföljare, när de gör gällande att människan är upphovet till all denna onda koldioxid-uppvärmning (som kanske inte alls är av ondo förresten)?

Jag är i likhet med Greta ingen naturvetare. Många andra som inte heller är naturvetare har dock sin uppfattning klar: Greta är detta till trots väldans klimatsmart. För när 91 osorterade ”forskare” uttalar sig i Aftonbladet, ja då är väl saken klar. Visserligen verkar ingen vara klimatspecialist och därmed inte särskilt klimatsmart, men det tycks inte ha någon betydelse. För om inte detta räcker så kanske ytterligare 270(!) verkliga (?) ”klimatforskare” klargör saken?

Jag är tyvärr benägen att tro att flera av dessa 270 personer fått ”an offer you can’t refuse”. Dvs. ”Skriv på annars är din vidare karriär slut”. För det finns annars många starka röster som talar för att de har fel.

Mot detta står nämligen 20 ”toppforskare i unikt upprop” från år 2008. Ytterligare kritiska synpunkter framförs här till USAs senat av mer än etthundra verkliga klimatforskare år 2007. Ett citat: ”Significant new peer-reviewed research has cast even more doubt on the hypothesis of dangerous human-caused global warming”. Det var ett tag sedan som de sade detta, visst. Och deras karriärer har nog i de flesta fall numera avslutats, om inte annat genom emeritering. Fast det hindrar väl inte att de kanske har rätt?

Nå, om det nu finns en sådan stark ”peer-reviewed” faktabaserad opposition mot den nuvarande känslobaserade klimatofobin: varför ges då denna faktabaserade opposition inget som helst utrymme i gammelmedias rapportering kring detta?

Verkligheten är nämligen som den är oavsett vad vi tycker om den. Oavsett om vi är rädd för den eller ej. Och av denna faktabaserade oppositions rapportering att döma, finns ingen som helst anledning till oro/rädsla. Men om detta rapporteras dock inte alls som sagt.

Varför ges då Gretas känslobaserade paniska rädsla sådant stort utrymme? Varför detta ”barnkorståg” mot en kanske helt inbillad fiende?

Ja, jag kan ha fel, men en orsak kan vara att de totalitära krafterna här ser ännu en chans att få kontroll över vårt tänkande. Verklig kommunism och nazism har misslyckats, det är nog de flesta överens om. Islamismen har dock ännu inte besegrats. Bara för några dagar sedan sköts raketer mot Israel från Gaza till exempel.

Men när de totalitära och antidemokratiska krafterna inte längre ser någon större möjlighet till framgång, vare sig genom krig eller genom politik, ja, då får de väl söka framgång genom ”miljön”. Genom att göra oss alla så rädda, så fyllda av ”panik” inför påstådda av människan skapade ”hot”, att vi blir beredda att underkasta oss dem som påstår sig veta vårt bästa.

Det verkar tyvärr till och med finnas en del som är beredda att avskaffa demokratin för att uppnå dessa totalitära mål. Miljöpartisten och tidigare TV-meteorologen Pär Holmgren sade till exempel att han ”skulle snabbt avskaffa alla val”. I dagens Svenska Dagbladet diskuterar Maria Ludvigsson ytterligare dessa totalitära tendenser utifrån norska antidemokratiska tongångar. Hennes slutsats är:

Den totalitära ton som under stundom hörs från delar av miljörörelsen är motbjudande och raka motsatsen till vad de unga demonstranterna förtjänar som svar från vuxenvärlden.

Hon har rätt!

Jag kan vidare bara hänvisa till general Pattons råd: ”Never take counsel of your fears”. I synnerhet inte om de är ogrundade, som de tycks vara i detta fall.

Om vi vill försvara demokratin och även vara klimatsmarta, måste vi, dels inte hamna i panik, dels försöka låta vårt handlande och tänkande vara mera fakta- än känslobaserat. Gretas känslobaserade miljöpanik, klimatofobi, misantropi och misstänkt antidemokratiska hållning, är alltså inget för den som, i likhet med mig, anser att det är verkligheten och inte vad vi tycker om den som ska fälla utslaget.

Greta sade nyligen att hon har gjort sin hemläxa till skillnad från många andra. Men nej Greta, det tror jag inte du har. Du måste nog läsa på mycket mer. Och möjligen uppsöka någon BUP-mottagning så att du kan få bot för dina av allt att döma obefogade panik-känslor. Detta sagt i all välmening.

Slutligen en bild som väl i någon mån anknyter till det ovan sagda:

Filed in Demokrati, Liberal, Miljö • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Demokratiskt skymningsläge: En stor majoritet röstade i riksdagsvalet mot en S-MP-regering. Ändå fick vi en sådan!

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, januari 19, 2019

Och även i Sveriges riksdag röstade i går den 18 januari fler mot än för en S-MP-regering. Ändå fick vi en sådan. Löfven och hans antisemitiska statsledning kan därmed även fortsättningsvis driva Sverige ännu längre in i fördärvet. Tack för det Centerpartiet och ”Liberalerna”! Och även i viss mån Moderaterna och Kristdemokraterna.

Redan efter valet år 2014 skrev jag om alliansens ärelöshet till följd av att de till följd av bristande vilja inte fullgjorde sin skyldighet att driva alliansens politik. Detta inspirerad av den inspirerande generalen Döbelns (bild ovan t.h.) valspråk: ”Ära, skyldighet, vilja”.

Redan då hade alliansen haft möjlighet att, med stöd av Sverigedemokraterna, även fortsättningsvis driva sin egen politik. Men de kapitulerade inför de antisemitiska och socialistiska krafterna och träffade i stället den så kallade Decemberöverenskommelsen. Detta absolut inte för att ta chansen att fortsatt driva sin egen politik. Nej, avsikten var endast att hålla Sverigedemokraterna borta från något som helst inflytande. Vilket ledde till att man hellre släppte fram en inte minst antisemitisk S-MP statsledning, som givetvis inte hade någon som helst avsikt att bedriva ”allians”-politik.

Nu har mer än fyra år gått sedan dess. Men ”alliansens” vilja att driva sin egen politik har uppenbarligen inte ökat. Snarare har dess ärelöshet ökat och viljan dessutom minskat ännu mer. De gör alltså igen om samma misstag som för fyra år sedan!

Alla icke-socialistiska partier har en skyldighet att verka mot socialismen. Detta är väl närmast en självklarhet. Inte minst eftersom socialismen så gott som alltid i praktiken har medfört antisemitism.

Därför kan vare sig Centerpartiet eller ”Liberalerna” med någon som helst trovärdighet i behåll ingå några som helst överenskommelser med det uppenbart antisemitiska partiet Socialdemokraterna – som erkänt den uppenbart antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat, och kallar det antisemitiska ”partiet” al-Fatah för sitt ”kära systerparti”! Vars företrädare, sin antisemitism likmätigt, mottagit antisemitiska ”palestinska” utmärkelser. Och haft den dåliga smaken att förnedra Sveriges Konung – och därmed Sveriges Folk, genom att bära detta fanstyg inför Honom!

Och som dessutom, men inte minst, sett till att miljarder kronor av svenska skattebetalares under lång tid tvångsvis uttaxerade skattemedel överförts till dessa antisemiter, att användas till pensioner mm. åt judemördare! Läs gärna här om detta m. m.

Dessa antisemiter, som avser utplåna den judiska staten Israel, och vars företrädare nyligen uttalat att ”sionism är rasism”. Ett entydigt antisemitiskt uttalande. Som Socialdemokraterna tydligen inte har några som helst problem med!

Nå, nu har den del av ”alliansen” som, åtminstone hittills även bestått av Centerpartiet och ”Liberalerna”, ännu en gång ansett det befogat att släppa fram den antisemitiska socialistiska statsledningen som fortsatt svensk regering. Detta igen, precis som år 2014, för att hindra att Sverigedemokraterna får något inflytande. Detta igen, istället för att bedriva egen politik. Något som man nu, tillsammans med M och KD och med mer eller mindre starkt stöd av Sverigedemokraterna hade haft mycket god möjlighet att göra.

Frågan uppstår igen varför det för dessa starkt förvillade partier är viktigare att hålla SD ifrån sig än att driva sin egen politik? Och genom denna absurda prioritering därigenom ge utrymme för antisemiterna att driva sin politik!?

Hur ska vi hantera den omständighet att en överväldigande majoritet av de röstberättigade inte röstade för den regering och statsminister som utsågs igår? Denna omständighet är enligt min ringa mening i vart fall inte ett entydigt uttryck för demokrati – folkstyre.

Inte minst eftersom en överväldigande majoritet av folket/de röstande i riksdagsvalet entydigt inte vill ha denna regering.

Så någon verklig demokrati tycker jag inte föreligger just nu. I stället har vi hamnat i ett skymningsläge. Vilka av oss kommer att försvara demokratin? Verkar osannolikt att i vart fall Centerpartiet och ”Liberalerna” kommer att göra det. Dessutom finns frågetecken kring Moderaterna och Kristdemokraterna, nämligen eftersom de stödde Decemberöverenskommelsen. Alla dessa fyra partier tyckte år 2014 att, nej, det skulle i alla fall inte de göra. Detta försvar för demokratin tycks de inte vilja stå upp för ännu år 2019, även om åtminstone Moderaterna och Kristdemokraterna verkar ha sansat sig något. Men ännu inte tillräckligt.

Slutligen: Jimmie Åkesson fick igår utstå Sveriges riksdags spott och spe för det att han kommenterade Annie Lööfs lila klädnad inför hennes uttalande i Riksdagen igår. Möjligen är alla av oss färgblinda – åtminstone är jag i alla fall rödgrön färgblind.

Men när jag får veta att lila är en blandning av röd och blå, ja då vet jag i alla fall vad vad hennes och hennes anhangs hittillsvarande rödgrönbruna röra borde kallas vilket jag var tveksam om här. Jo, nämligen den rödgrönbrunlila röran! Se fotot överst t. v.

Socialdemokraterna och antisemiterna hälsar säkerligen Annie och hennes parti välkomna i denna alltså inte minst lila röra!

Men vi som ännu står upp för försvaret av de blågula färgerna, av sionismen och av den liberala och demokratiska civilisationen får då – stå detta onda emot! Med – om det behövs – alla till buds stående medel dessutom!Filed in antisemitism, antisionism, Demokrati, Folkmord, Försvar, Frihet, islamonazism, Israel, judar, Palestina, Sverige, terror • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Den nuvarande antisemitiska statsledningen verkar tyvärr få förnyat förtroende av riksdagen: C och L är för. Hoppet tycks stå till Vänsterpartiet!

By Lennart Eriksson - Last updated: söndag, januari 13, 2019

Det verkar i skrivande stund som att riksdagen kommer att ge den nuvarande antisemitiska statsledningen carte blanche att ytterligare en tid ange färdriktningen. Det vill säga ”Highway to He(i)ll”.

Men det är ju synnerligen stötande – minst sagt! – att två enligt egen utsago liberala partier, Centerpartiet och ”Liberalerna”, är beredda att stödja detta förräderi mot allt vad liberalism heter. Och själva anta rollen som de största förrädarna! Stötande var ordet!

Här är igen en tydlig bild på partiordförande Lööfs förräderi:

Ytterligare en bild på samma förrädiska tema kommer här:

Centerpartiet och ”Liberalerna” blir i och med detta deras förräderi en integrerad del i den ”rödgrönbruna röra” som jag hittills använt som beteckning för den äckliga sammanflätning av röda och gröna partier (V, S och MP) med den antisemitism och antiliberala islamism, som dessa partier så gott som alltid understött, och som de i vart fall fortfarande understödjer. Vilken färg som de hittills, men inte längre liberala ”Liberalerna” kan tänkas tillföra denna äckliga röra, ska jag låta vara osagt.

Viktor Hardarson ger på Vänskapsförbundet Sverige-Israels i Stockholm hemsida följande översikt över några ”incidenter” som V, S och MP gjort sig skyldiga till. Bra, inte minst eftersom jag då slipper att själv rada upp dem alla. (Hardarsons språkbruk och interpunktion är kanske inte alltid alldeles korrekt i alla avseenden, men det får stå för honom):

Varken S eller MP har, som SD, rasism i sitt partiprogram. Men inga partier i Sverige har lika stora problem med antisemitism och antisemitiska företrädare som dessa och exemplen är många och sträcker sig decennier bakåt i tiden. Faktum är att allt sedan Israels seger i Sex Dagars Kriget 1967 har det antisemitiska hatet riktats allt mer emot den judiska staten. De flesta som forskar på detta är eniga om att ”Israel är dagens jude”. Inom ”Vänstern” idag, även om det inte ingår i deras tankevärld på samma sätt som hos högerextrema och islamister, florerar judehatet…men riktat mot Israel. Och väldigt väldigt många vänsterlutande politiker är påverkade av detta.

Miljöpartiets språkrör, Gustav Fridolin, valde att åka till Israel till att protestera mot Israels byggande av säkerhetsbarriären och blev då medlöpare till de som stödjer terrorism mot Israel. Han var inte välkommen till Israel i flera år efteråt.

Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug jämförde Israels agerande i Gaza med Treblinka.

Före detta Miljöpartisten och bostadsministern, Mehmet Kaplan, jämförde Israel med Nazi-Tyskland och ville ”befria Jerusalem”.

Islamister har fått förtroendepositioner inom partiet och Herrljunga kommunfullmäktige Miljöpartisten Jerker Nordlund kallade Israel för en ”sinnessjuk stat” och ville ”nedmontera staten Israel”.

Miljöpartiet röstade också ”nej” till IHRA definition av antisemitism därför att ”den omöjliggör kritik mot Israel”. Tvärtemot är IHRA definition mycket tydlig med att kritik av Israel är inte antisemitism. Definitionen är nu erkänd och använd av EU.

Troligen är det bara MP som har svårt med skillnaden på ”kritik” och ”antisemitism”

Detta är bara ett axplock ifrån MP

Det blir inte bättre när vi vänder oss till Socialdemokraterna. Deras historia av anti-Israel engagemang är lång och motbjudande.

Palme gav terroristen Arafat legitimering när han som första statsminister tog emot honom på officiellt besök i Stockholm. Trots Arafats uttalade mål om Israels förstörelse. Palme gjorde också samma som Mehmet Kaplan och jämförde Palestinska barns situation med judiska barn i nazistiska koncentrationslägren.

Pierre Schori hävdade i samband med Libanonkriget att det ”frammanat ett märkligt rollbyte. I dag är det palestinierna, inte judar, som är förföljda och hotas av ”likvidering”. I dag är det palestinierna som är instängda i ett nytt Warszawaghetto”.

Och för att göra detta inte allt för långt kan vi hoppa närmare oss i tiden. Vem kommer inte ihåg Omar Mustafa som under sin tid som ordförande för Islamiska Förbundet bjudit in antisemitiska talare. Veronica Palm som undrade över ”vem Dom Utvalda ska bränna nästa gång?”. Hillevi Larson som mottog ett pris med en karta av Palestina…där Israel var utraderat. Marita Ulvskog som poserade med en bild av livstidsdömda palestinska terroristen Marwan Barghouti. Malmös starke man, Ilmar Reepalu som krävde att svenska judar tog avstånd från Israels politik och såklart Carl Henrik Grenholm, som 1971 skrev i tidningen för socialdemokratiska Broderskap: ”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”

Och så vidare och så vidare och så vidare.

Och det går ju inte att ta ihop en sån lista utan att ha med vår nuvarande utrikesminister. Margot Wallström är en antisemit av rang. Vare sig hon vill, tycker eller är medveten om det eller inte. Du hamnar bara inte på det respekterade Simon Wiesenthalcentrets lista över årets värsta antisemitiska incidenter av ett misstag…och det är inte som om de inte har exempel att välja ur.

Och du får inte heller utmärkelse av Palestiniernas president som en som har stridit för Palestina bara pga av en god relation.

Hennes uttalanden och ageranden talar sitt tydliga språk.

Nej Annie Lööf. Om du tänker stå emot rasism i riksdagen räcker det inte med låtsaslekar.

En av de största anledningarna till att så många judar och svenska Israelvänner vill få denna regering bort och är rasande över ditt svek är precis den att vi ser den som en av antisemitismens fanbärare i modern tid.

Och med dessa vill Annie Lööf sitta i regering med?

Vad jag inte citerat här ovan är Hardarsons inledning. Där skriver han att ”jag inte under några omständigheter anklagar Annie Lööf för rasism eller för att vara rasist”.

Nåja, många anklagar Sverigedemokraterna för att vara ett rasistiskt parti. Men ingen sverigedemokrat stod i alla fall bakom det uttalande som Bondeförbundet (som Centerpartiet hette fram till 1958) gjorde år 1933:

I Bondeförbundets program från 1933 finns rasistiska tongångar: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens [läs: bondeklassens] bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.”

Källa.

Jag erinrar också om akademiledamoten Per Olof Sundman (foto överst t. v.), som förvisso tillhörde Centerpartiet, tillika Sveriges Riksdag, men som tidigare, enligt Wikipedia, ”var registrerad medlem i det nazistiska Nordisk Ungdom”.

Så även om Annie Lööf möjligen inte är rasist, har ändå såväl hennes parti som en framstående medlem av hennes parti tidigare varit det. Men jag förblir tveksam. För orsaken till att hon nu stödjer rasistiska och antisemitiska partier som Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan väl knappast vara att hon är övertygad liberal?

Nå, som det heter i Skriften (Hesekiel 18:20): ”So­nen skall in­te bära straf­fet för fa­derns synd och fa­dern skall in­te bära straf­fet för so­nens synd”.

Detta bör enligt min ringa mening gälla även ”döttrar” som Annie Lööf, men även söner som Jimmie Åkesson – vars parti förvisso en gång hade en före detta SS-soldat i sina led. Precis som Centerpartiet hade en före detta nazist alltså. För Sverigedemokraternas del hette han Gustaf Ekström (foto överst t. h.). Död sedan länge precis som Sundman. – Konstigt att denne Ekström förs på tal mycket oftare än Sundman …

Annie Lööf och Centerpartiet tycker dock att det är helt i sin ordning att samverka med den nuvarande antisemitiska statsledningen bestående av företrädare för S och MP. Som år efter år överöser antisemiterna i ”Palestina” med svenska skattebetalares pengar. Och ”Liberalerna” håller av allt att döma med!

Men se det tycker inte Sverigedemokraterna! Det enda riksdagsparti som verkligen med emfas tagit avstånd från antisemitismen i ”Palestina”. Vilket hedrar dem mycket! Läs till exempel här.

Och nu finns indikationer på att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till denna antiliberala röra som Centerpartiet och ”Liberalerna” gjort sig skyldiga till. Fast då antagligen inte för att röran är antiliberal utan för att den är för liberal. Hursomhelst: Bra gjort, Vänsterpartiet!

Det är inte mycket man kan hedra Vänsterpartiet för. Som jag ser det är det endast för att de alltid står upp för sina principer, hur vedervärdiga de än må vara. Vi vet var vi har dem, nämligen inte bara utefter ”Highway to He(i)ll”. Nej, de har redan anlänt dit! Gott att veta!

Men vad vi liberalkonservativa som kämpar för den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationens överlevnad har att förlita oss på till veckan tycks ändå tyvärr vara att kommunisterna (Vänsterpartiet) röstar nej till en socialistisk regering!

Lite – nej mycket! – märkligt att vi som liberaler måste förlita oss på kommunister. Men eftersom de förutvarande liberala partierna Centerpartiet och ”Liberalerna” är förrädare, så tycks kommunisterna vara vårt enda hopp!

Upp- och nedvända världen!

(Uppdaterat 2019-01-18.)

Filed in antisemitism, antisionism, Demokrati, Försvar, Frihet, Islamismen, Liberal, Liberalism, rättssäkerhet, Sverige • Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,