Den nya regeringsförklaringen som avgavs idag är ett sorgligt bevis på den svenska politiska agendan. en agenda som tyvärr inte bara förekommer på vänsterkanten utan också bland allianspartierna om än i något mindre extremt skick.

Den tidigare alliansregeringen ansåg sig med rätta inte kunna erkänna ”Palestina” som stat, men kunde dock ta en mot en representant för denna icke-stat som ”ambassadör”. Illa nog. Förfärligt till och med.

Regeringen Löfven avser gå ett steg längre och lämna denna stat ”Palestina” just detta erkännande. Låt oss hoppas att han misslyckas. För motsatsen vore en katastrof.

Det måste vid detta laget vara bekant för alla som bemödar sig med att ta reda på fakta, att den ”Palestinska myndigheten” ledd av ”president” Mahmoud Abbas, till största delen består av organisationer som har till syfte att utplåna Israel och ofta även att fördriva judarna därifrån. ”Presidentens” egna organisation al-Fatah har till exempel detta syfte. Den ”Palestinska Myndigheten” och den antisemitiska terrororganisationen Hamas, som styr över Gaza, har bildat ett slags koalitionsregering. Hamas har som enda syfte att utplåna Israel och döda alla judar.

Men Löfven, han säger så här i regeringsförklaringen:

Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer. Den måste garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och säkerhet. En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina.

Detta säger Löfven bara några dagar efter det att Abbas i FN anklagat Israel för än det ena än det andra, utan att i någon som helst liten del tycka att någon del av skuldbördan kunde läggas på ”palestinierna”.

Dessutom ljuger Abbas antagligen när han – i sann taghieh-anda – i FN säger följande: ”The PLO and the Palestinian people adhere to the renouncement of violence and rejection and condemning of terrorism in all its forms …”

Detta hans uttalande motsägs nämligen starkt av det faktum att 80 % av ”palestinierna” enligt en nyligen genomförd undersökning, är positiva till att raketbeskjutningen och därmed terror-, anfalls- och utplåningskriget mot Israel återupptas! Om det vore presidentval idag skulle dessutom 61 % av ”palestinierna” rösta på Hamas-ledaren islamonazisten Islmail Haniyeh!

Men, säger Löfven, staten ”Palestina” kommer att erkännas!

Detta har han mage att säga i nästan samma andetag som han uttalar att regeringen ”står bakom Förenta nationernas kamp mot IS”, dvs. den islamiska staten som på motsvarande sätt som Hamas och med liknande islamistiska bevekelsegrunder – de otrogna ska bort eller dö – bedriver ett terror-, anfalls- och utplåningskrig i i Irak och Syrien. Ingen tvåstatslösning där inte!

Den märkliga skillnaden är då att de som vill utrota kristna, jezidier, mandéer med flera, de som bedriver etnisk rensning i Syrien och Irak, de ska enligt Löfven bekämpas. Men de som bedriver etnisk och religiös rensning i Israel med omnejd, de ska belönas med en egen stat!

Jag kan inte finna annat än att skillnaden beror på att i Israel är det judar som ska utrotas – vilket enligt Löfven tydligen går an och ska belönas. I Irak och Syrien är det kristna m. fl. som ska utrotas, vilket alltså enligt Löfven inte går an och ska bestraffas.

En sådan agenda är tydligt antisemitisk och rasistisk.

Samtidigt säger Löfven, fortfarande i samma regeringsförklaring, följande: ”Rasismen … är oacceptabel … i ett demokratiskt samhälle. … Antisemitism, antiziganism, islamofobi och afrofobi ska inte ha någon plats i Sverige”.

Inte i Sverige alltså. Men i ”Palestina” går det tydligen mycket bra att vara antisemit och rasist. Då belönas man ekonomiskt av Löfven och för övrigt av alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna rikligen och sedan länge.

Och nu ska antisemiterna och rasisterna i ”Palestina” få en egen stat också.

Den rödgröna röran har bildat regering. Men det finns och har länge funnits ett otäckt brunt inslag i denna röra som oroväckande nog framträder alltmer starkt. Inte minst gör den det i dagens regeringsförklaring.

– Slutligen noterar jag att Jom Kippur inträffar i morgon lördag. Försoningsdagen. ”The day of Atonement.” Dagen då man ska förlåta andra och få förlåtelse från dem, bland annat. Det är nog ingen högoddsare att satsa på att åtminstone någon bland de där 80 procenten ”palestinier” i morgon kommer att visa precis hur oförsonliga de är och åtminstone skicka in några raketer mot Israel från Gaza. Det vore närmast förvånande om de lät bli! (Tecknaren Dry Bones har t. h. hittat ännu en ”orsak” till varför judarna inte kan förlåtas.)

Och apropå försoning är det följande första och andra versen på en fin visa med detta tema (text av Thure Byström):

Att få vara försonad med himmelens Gud
att få vara iklädd hans rättfärdighets skrud
att få äga Guds frid i sitt hjärta alltid,
det är nåd, ja, underbar nåd.

Att få vittna om honom, som köpt oss åt Gud
att få bringa all världen försoningens bud
att få leva var dag under kärlekens lag,
det är nåd, ja, underbar nåd.

Men denna försoning och denna kärlekens lag omfattar enligt Löfven av allt att döma inte judarna, i vart fall inte de som bor i Israel. Så tolkar jag honom.

Länk: Ett tidigare inlägg på delvis samma tema. Ett till. Ytterligare ett. Haaretz, SvD.

2 svar på ”Löfvens regeringsförklaring har starka antisemitiska och rasistiska undertoner”

Kommentarer är stängda.