Archives by Tag 'Jom Kippur'

Löfvens regeringsförklaring har starka antisemitiska och rasistiska undertoner

By Lennart Eriksson - Last updated: fredag, oktober 3, 2014

Den nya regeringsförklaringen som avgavs idag är ett sorgligt bevis på den svenska politiska agendan. en agenda som tyvärr inte bara förekommer på vänsterkanten utan också bland allianspartierna om än i något mindre extremt skick. Den tidigare alliansregeringen ansåg sig med rätta inte kunna erkänna ”Palestina” som stat, men kunde dock ta en mot en […]