Jag läser en utskrift av ett uttalande av den amerikanske presidenten Obama, apropå ISIS’ (ISIL, IS) illgärningar i Syrien och Irak. Så här karaktäriserar han ISIS:

They have murdered Muslims, both Sunni and Shi’a, by the thousands. They target Christians and religious minorities, driving them from their homes, murdering them when they can, for no other reason than they practice a different religion.

They declared their ambition to commit genocide against an ancient people. So ISIL speaks for no religion. Their victims are overwhelmingly Muslim, and no faith teaches people to massacre innocents. No just god would stand for what they … do every single day. ISIL has no ideology of any value to human beings. Their ideology is bankrupt. They may claim out of expediency that they are at war with the United States or the West, but the fact is they terrorize their neighbors and offer them nothing but an endless slavery to their empty vision and the collapse of any definition of civilized behavior.

People like this ultimately fail. They fail because the future is won by those who build and not destroy.

One thing we can all agree on is that a group like ISIL has no place in the 21st century. … And we will continue to confront this hateful terrorism and replace it with a sense of hope and civility.

Byt ut ”ISIL” i citatet mot ”Hamas” och du får en ganska rättvisande bild av vad Hamas håller på med i Gaza. Men jag vet inte om Obama (t.v., foto Pete Souza) någonsin har kallat Hamas för en cancer. Inte heller har USA vare sig konfronterat Hamas eller försökt ersätta den med en känsla av hopp och anständighet. Tvärtom understöder USA Hamas med mångmiljonbelopp, bland annat till UNRWA (300 miljoner dollar år 2013 enligt första länken nedan), den FN-organisation som syftar till att hålla miljoner manliga ättlingar till i de flesta fall numera döda flyktingar från nuvarande Israel som flyktingar i all evighet, ända tills de kan ”återvända” till ett Israel som icke längre existerar. En fåfäng, men direkt antisemitisk, dröm.

ISIS (foto på flagga och rekryt t.v.) har för sin del som syfte att bland annat utplåna även Israel. Precis som Hamas alltså. Båda organisationerna är således lika mycket antisemiter, och för den delen lika mycket islamonazister. Men Hamas (flagga t.h.) får stöd, tydligen bland annat för att kunna bygga ”skolor” att användas som vapenlager. Detta tycks vara helt OK.

Hamas anses således av allt att döma, som jag tidigare påpekat, av många och tydligen även i USA, företräda ett slags finare sortens nazism än den som praktiseras på andra håll. Vad som skulle vara bättre med Hamas verksamhet än med ISIS’ har jag svårt att se. Vi kan dock konstatera att Hamas är mera fokuserat på att utrota judar, under det att ISIS för närvarande främst riktar in sig på kristna och jezidier. Fast att då stödja Hamas men bekämpa ISIS förefaller mig också vara ett utslag av antisemitism, eftersom det innebär att man menar att kristna och jezidier är bättre folk än judar. USA stödjer visserligen Israel också ekonomiskt, men det ursäktar inte att de även stödjer nazisterna.

Den vidriga logiken blir då i slutändan att kristna och jezidier de ska försvaras men judarna i Israel de ska angripas och utplånas.

Länkar: En intressant artikel om UNRWA. Tobias Goldman kommer till liknande slutsatser i en utmärkt artikel i dagens SvD. Alan M. Dershowitz kommenterar (Gatestone Institute).