De kommer här:

Islamonazismen, inte minst den i Gaza, möter såvitt jag kan finna nästan inget motstånd någonstans, utom då från Israels Försvarsmakt. Denna ondska ignoreras, som sägs ovan. Den ondska som avser att utplåna såväl judarna som den judisk-kristna civilisationen. FN ignorerar den också:

Som fotot antyder så verkar FN knappast för fred i Mellanöstern. FN-organisationen UNRWA tyckte ju till exempel att det var OK att förvara Hamas-raketer i sina skolor i Gaza och även att överlämna dessa raketer till Hamas i Gaza, allt i enlighet med den första bilden. Raketerna är till för att avskjutas mot Israel och judarna i syfte att utplåna såväl den judiska staten Israel som alla judar, inget annat. Läs här. UNRWA förefaller därmed vara en antisemitisk organisation.

Ja, vad ska man då säga om denna bild. Om det endast var juice som islamonazisterna ville utplåna så kanske man till nöds kunde acceptera det. Fast vad har egentligen apelsinerna gjort oss för ont? Möjligen är problemet att de i vissa fall kommer från ”Jaffa”. Illa nog i antisemitiska kretsar. Titta bara här:


Källa.

Nå, detta är väl endast att se som ett kåseri. Men det bakomliggande allvaret är hugget i sten!

Not: Vid närmare betraktande av den översta bilden förefaller det mig som att jihadisten håller handflatan uppåt. Nåja, bilder på heilande Hamas- och Fatahanhängare mm. på nätet är legio.