Som jag skrev för några dagar sedan, hade FN-organet UNRWA då påträffat 20 raketer i en av UNRWAs skolor i Gaza.

UNRWA är som du säkert vet en organisation vars syfte är att hålla alla araber som ”flytt” från nuvarande Israel och deras ättlingar på manssidan som flyktingar i evig tid, detta för att hålla press på Israel att tillåta dessa människor att ”återvända” till Israel för att därmed utplåna den judiska staten. Det kommer givetvis Israel aldrig att göra. (En delvis ganska insiktsfull artikel om bland annat detta märkliga flyktingskap finns i Dagens Nyheter idag.)

Nu visar det sig att UNRWA av allt att döma överlämnat dessa raketer till Hamas! Vad Hamas tänker göra med dem kan väl ingen, inte ens UNRWA, tveka om. De kommer att avskjutas mot Israel i samma syfte som UNRWA har, nämligen att utplåna den judiska staten.

Vi får därmed, om allt detta är sant, ytterligare ett uppenbart bevis för att FN-organet UNRWA går judehatets och antisemitismens ärenden i Gaza.

Härnedan en film som visar hur en beväpnad man stiger in i en vit bil märkt ”UN”. FN-bilar används alltså för att frakta soldater …

Hamas tackar säkert för detta stöd från FN. Här en illustration:

FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon, dvs. högste ledaren för den organisation som är allierad med den anfallande parten, ska i dagarna resa till Mellanöstern för att, som det heter, ”hjälpa till med att medla i konflikten i Gaza”. Läs här. Man frågar sig hur denna organisation, som alltså klart tagit ställning för den anfallande sidan i konflikten, nämligen den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, kan förvänta sig att tas på allvar hos den sida som försvarar sig, dvs. Israel. – T.v. ser vi denne Ban Ki-Moon skaka hand med den ”Palestinske” ”presidenten” Mahmoud Abbas, ledare för Fatah, en organisation som – också vill utplåna Israel!

Här en artikel från JPost om Hamas’ krigsbrott.