Om detta ultimatium kan du läsa bland annat i New York Times och på Nuri Kinos sida. Även DN och SvD skriver om saken. Här är en äldre artikel ur tidningen Dagen.

Den islamiska staten (du ser dess flagga till höger) kräver sin tribut, i fullständig överensstämmelse med islamismens påbud. Alltså kommer staden Mosul (Nineve), som är en från början kristen stad och som befolkats av kristna i 1 700 år, nu att tömmas på kristna. De kommer att fly, dö eller tvingas att konvertera. Att budskapet att de kan accepteras som dhimmis, dvs. underkasta sig islam och betala den särskilda straffskatten för att de insisterar att vara kristna, dvs. jizya, förefaller föga sannolikt.

Det islamistiska kriget mot dem som inte vill underkasta sig bedrivs således på flera fronter för närvarande. Mest påtagligt är det ju i Gaza, ett område där Israel nu försvarar sig mot Hamas islamistiska anfalls- och utplåningskrig mot judarna och judestaten.

Det pågår också i Irak, med Mosul i fokus just idag. Det pågår även i Syrien och Nigeria.

Det riktar sig inte minst mot kristna i Syrien, Irak och Nigeria. Det riktar sig alldeles påtagligt mot judarna i Israel.

Vad säger då den kristna kyrkan? Svenska kyrkans hemsida idag fokuserar inte alls på angreppen mot de kristna utan har som förstanyhet ett inlägg från den 17 juli, dvs. två dagar sedan, om det islamistiska angreppskriget i Gaza. Något avståndstagande från detta angreppskrig gör kyrkan inte. Däremot förespråkar man ”fred”. Visst men eftersom islamisterna inte vill ha fred utan vill utplåna judarna och judestaten blir det nog svårt att uppnå någon fred. Svenska kyrkan förmedlar bara en tom till synes godhjärtad retorik, som inte kommer att lämna något som helst avtryck i verkligheten.

Vad svenska kyrkan inte alls förmedlar är ett uttryckligt stöd för judarna i Israel, som bara försvarar sig. Inte heller förmedlas något uttryckligt stöd för de kristna i Mosul – i den mån de ännu existerar.

Man hoppas att svenska kyrkan någon gång kunde ta sitt eventuella förnuft till fånga och faktiskt kräva att islamisterna, vare sig de finns i Gaza eller i Mosul eller någon annanstans, avslutar eller förmås avsluta sina angrepp på judarna och de kristna – och för den delen på den västerländska civilisationen. ”Fred” leder ingenstans i förhållande till islamismen som typiskt sett inte söker fred med ”otrogna” som kristna och judar, utan ”seger”. Detta genom att krossa såväl judendomen som kristendomen – och den västerländska civilisationen. Det är dags för svenska kyrkan att inse det.

I fallet Mosul är det nog försent att göra något just nu, tyvärr. Men i Gaza går kampen vidare.

Tillägg 2014-07-23: Ivar Arpi skriver på SvD:s ledarsida igår den 22 juli (på nätet redan dagen innan) och argumenterar i denna fråga nästan exakt som jag, detta under rubriken ”Ingen hjälper Iraks kristna”. Ivar, har du läst min blogg? 🙂 – Ännu i denna dag saknas kommentar till vad som sker på Svenska kyrkans hemsida. Bryr sig inte den kristna Svenska kyrkan alls om när kristna i Irak utrotas och fördrivs? Inte mycket till ”kristen” kyrka i så fall.

– Ser senare samma dag att biskopen i Skara, Åke Bonnier (foto t.h.), just idag den 23 juli har publicerat en ”Bön för Gaza”. Som en slutkläm slänger Bonnier närmast pliktskyldigast med en bön för ”alla civila i Israel”. Bara de civila alltså. Men när det gäller Gaza ska bönen – märk väl! – omfatta hela ”befolkningen i Gaza”, dvs. uppenbarligen även de islamonazistiska terroristerna där vars enda mål är att utplåna den judiska staten Israel genom anfallskrig!

Vad är detta för kyrka!? Vad är detta för biskop!?

– Vid närmare eftertanke tror jag det är bäst att återge hela denna ”bön” in extenso, innan den tas bort eller modifieras på Svenska kyrkans hemsida:

Bön för Gaza i juli 2014
Jul 23
Skapat av Åke Bonnier

”Rättvisans och barmhärtighetens Gud,

vi fortsätter outtrötligt att be om skydd för befolkningen i Gaza, för barn, kvinnor och handikappade och äldre. Vi ber för alla som mist sina närmaste, barn, hem och försörjning, för de som blivit föräldralösa. Vi ropar till dig Gud: Låt det bli ett slut på den fasansfulla situation de nu befinner sig i och ge alla skydd, säkerhet och ett hopp om en snar förändring.

Rättvisans och barmhärtighetens Gud, vi ber att det egyptiska eld-upphörinitiativet ska lyckas så att strider, våld och förstörelse upphör och en återgång till lugnare och tryggare tillvaro kan ske.

Rättvisans och barmhärtighetens Gud, öppna ögonen på världens ledare så de ser det lidande och den smärta som folket i Gaza drabbas av och griper in mot våldet och övergreppen. Och inse att nu är det tid för det internationella samfundet att vakna upp och kräva att rättvisa skipas så en varaktig fred kan byggas.

Rättvisans och barmhärtighetens Gud, vårt folk är trötta på alla tillfälliga lösningar och ber att det internationella samfundet genom FN ska ha mod och beslutsamhet att ta itu med grundorsakerna till konflikten och komma fram till en hållbar lösning genom ett slut på ockupationen av det palestinska området.

Gud förbarma dig!

Kristus förbarma dig!

Herre förbarma dig!”

Amen!

Bönen är översatt av Kjell Jonasson och bygger på en bön från det palestinska befrielseteologiska institutet Sabeel i Jerusalem.

Likaledes får vi be för alla civila i Israel, för alla som lever i rädsla för missiler och attentat:

Herre låt fredens krafter segra, den fred som ryms i och formas av shalom. Var med alla som sörjer, alla som längtar, alla som hoppas och låt oss alla på de sätt som är möjliga tillsammans bygga en fredens, försoningens och syskonkärlekens framtid, oavsett religion och oavsett etnicitet.

Gud förbarma dig!

Kristus förbarma dig!

Herre förbarma dig!

Amen

Länk: Anna Ekström i Kvällsposten.

Ett svar på ”Islamiska statens ultimatum idag till de kristna i Mosul: Fly, konvertera/betala jizya eller dö. Men svenska kyrkan tiger därom…”
  1. Rättvisans och barmhärtighetens Gud, varför har du slagit Åke Bonnier med både blindhet, dövhet och en obändig ovilja att förstå, även då ondskans lakejer på intet sätt söker dölja sina avsikter.

    Herre förbarma Dig.

    Amen.

    PS Läs om Hamas avsikter med det judiska folket i deras stadgar men helst inte före sängdags…

Kommentarer är stängda.