Den tycks vara ganska omfattande, åtminstone att döma av det debattinlägg som publicerades i Svenska Dagbladet på nätet idag.

Det är fyrtiotvå (42) ”akademiker” från några av Sveriges hittills mest framstående lärosäten (och vissa andra lärosäten) som i en artikel betitlad ”Sverige bör ställa högre krav på Israel”, ondgör sig över ”den israeliska ockupationspolitiken” och ”blockaden av Gaza”:

Vi är … övertygade om att den grundläggande orsaken för denna situation är den israeliska ockupationspolitiken vilken inbegriper de växande bosättningarna, separationen mellan Västbanken och Gaza samt blockaden av Gaza. Det är denna fundamentala problematik som måste adresseras för att nå en varaktig fred.

Vilken situation som egentligen avses framgår inte klart av texten – märkligt nog eftersom en av undertecknarna anges vara ”professor i retorik”. Men man kan ju tänka sig. (Heter det inte ”orsaken till denna situation”, förresten?)

De skriver nämligen också följande:

Vi efterlyser att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot det våld som den israeliska militären använder även mot oskyldiga palestinier. Likaså efterlyser vi att Sveriges regering ställer krav på långvarig vapenvila samt på att blockaden mot Gaza hävs.

Regeringen ska ta ställning mot den israeliska militärens våld alltså. Allt våld, märk väl, även men alltså inte bara det våld som används ”mot oskyldiga palestinier”. Allt våld var det.

Kort sagt menar man att Israel inte får tillgripa våld överhuvudtaget! Alltså inte ens när landet, som nu, angrips av en islamonazistisk och antisemitisk terrororganisation – Hamas – vars enda syfte är att genom detta, genom tidigare och genom kommande angrepp utplåna Israel och alla judar.

Undertecknarna menar således att judarna i Israel inte alls får försvara sig med våld mot detta folkrättsvidriga angrepps- och utplåningskrig.

En sådan uppfattning är rakt av antisemitisk, inget snack om saken.

Man efterlyser också en ”långvarig vapenvila”. Fred är således ingenting som dessa ”akademiker” önskar. Detta ligger helt i linje med Hamas’ islamistiska strävan där vapenvilor, som islamisterna kallar ”hudna”, visserligen kan godtas men då bara som ett medel att vinna tid för att samla ny kraft för ytterligare angrepp på, i detta fall Israel och judarna. Hamas eftersträvar, tydligen lika lite som dessa ”akademiker”, någon fred. De kan alltså ta varandra i hand på det, i den mån de inte redan gjort det.

Blockaden mot Nai-Gaa finns där för att förhindra att vapen införs dit och av ingen annan orsak. Om denna vapenblockad hävs, som ”akademikerna” vill, lär nog dock vapenvilan som man till synes önskar, tyvärr inte bli så ”långvarig”. Än mindre blir det någon fred.

Sedan skriver man att ”den grundläggande orsaken” till situationen är ockupationspolitiken, ”bosättningarna” samt ”blockaden av Gaza”.

Att orsaken istället möjligen kunde vara att Hamas med flera organisationer och stater inte ens erkänner staten Israels rätt att existera, utan tvärtom vill utplåna denna stat och hela tiden verkar i detta syfte, det har tydligen inte föresvävat dessa ”akademiker”.

Hamas, al-Fatah, PFLP, Hisbollah och Iran samt – att döma av deras ”stadga om mänskliga rättigheter” – alla stater i Arabförbundet delar uppenbarligen detta syfte.

Inget konstigt med det tycker antagligen dessa ”akademiker”. I vart fall inte värt att kritisera.

Hamas’ anfalls- och utplåningskrig mot Israel och judarna kritiseras inte alls. I stället förnekar man Israels och judarnas rätt att försvara sig.

Detta är avskyvärt.

Det verkar nästan som om denna debattartikel har föregåtts av ännu ett ”bollhusmöte” i Uppsala.

När man läser vilka som är undertecknare av denna djupt antisemitiska anklagelseakt, hittar man namn på flera personer som på motsvarande sätt tidigare förnedrat sig och sina lärosäten.

Ann Ighe är ”ordförande i styrgruppen samt talesperson för Ship to Gaza Sverige”. Ship to Gaa är lierad med den turkiska antisemitiska organisationen IHH vilken i sin tur är nära förbunden med det turkiska regeringspartiet AKP.

Ingmar Karlsson, en tidigare diplomat som redan genom publiceringen av sin bok Bruden är vacker men har redan en man, sällat sig till antisemiternas skara.

Mattias Gardell, också drivande (utan roder) i Ship to Gaa. Han menar att man måste enas i motståndet mot bland annat ”zionism”. Han förnekar alltså judarna rätten till en stat.

Pia Laskar, som på 1970-talet dömdes för inblandning i försöket att kidnappa Anna-Greta Leijon, en kidnappning som syftade till att förmå Västtysklands regering att frige medlemmar ur Baader-Meinhof-ligan.

Stellan Vinthagen är också en av ”skeppsråttorna” ombord Ship to Gaa. Tydligen nybliven professor i ”fredligt motstånd” enligt Sveriges Radio. Just det, judarna får ju inte försvara sig med våld var det. Frågan är om de ens får göra ”fredligt” motstånd.

Ulf Bjereld, känd socialdemokrat, som tycker att Israels regering hotar demokratin men att Hamas är en del av lösningen.

Jag noterar också att en av undertecknarna är Håkan Thörn. Han har tidigare undertecknat ett debattinlägg i DN till stöd för det vänsterextremistiska våldet i Kärrtorp härförleden. Inte att undra på. Antisemitism och vänsterextremism går hand i hand. Hand i hand med islamonazismen i Gaa.

Jag återger härnedan samtliga undertecknares namn. Lägg dem på minnet. Antisemiterna i Sverige ger sig till känna. Know thy enemy.

Anders Neergaard, Ann Ighe, Catharina Thörn, Catrin Lundström, Diana Mulinari, Enrique Perez, Eva Hellman, Fataneh Farahani, Felipe Estrada, Hanna Cinthio, Hanna Wikström, Håkan Thörn, Ingmar Karlsson, Janne Flyghed, Jenny Björklund, Jonas Otterbeck, Laid Bouakaz, Leif Stenberg, Lena Halldenius, Lena Martinsson, Malena Gustavson, Magnus Dahlstedt, Mark Levine, Mats Morell, Mathias Mossberg, Mats Rosengren, Mattias Gardell, Mikela Lundahl, Mohammad Fazlhashemi, Nils Billing, Paulina De Los Reyes, Per-Erik Nilsson, Pia Laskar, Rehan Taha, Rene Molina, Rouzbeh Parsi, Simon Sorgenfrei, Sofie Tornhill, Stefan Jonsson, Stellan Vinthagen, Ulf Bjereld, Vanja Mosbach.

Märk väl att alla dessa tydligen ansett att det för närvarande är viktigare att klargöra för Svenska Dagbladets läsare att judarna inte får försvara sig mot islamisterna i Gaa än att ta klar ställning mot att islamisterna i Irak och Syrien mördar och skändar kristna och jezidier i hundratals om inte tusentals.

Entydigt antisemitism, som sagt.


Ett svar på ”Antisemitismen vid Sveriges universitet och högskolor”
  1. Det mest slående är väl dessa akademikers historielöshet? Inbillar de sig verkligen att hatet mot Israel tog sin början med ockupationen av Gaza och Västbanken? Har de aldrig hört talas om de krig Israel tvingats utkämpa alltsedan staten grundades? Eller Stormuftins av Jerusalem samarbete med Hitlerregimen under Andra världskriget? Eller profeten Muhammeds egna ord om att judarna ska dödas ”när de gömmer sig bakom stenar och träd”?

Kommentarer är stängda.