Hoppsan! Förut var det ju lördagsnytt eller söndagsnytt som gällde. Men alla kära vänner kan nog räkna med nyheter i notisform närsomhelst tror jag. Inte minst bär detta inlägg syn för sägen. Således:

Ukraina Det har till inte alltför länge sedan funnits en och endast en stat som stått inför hotet att utplånas. Den staten heter Israel. Arabförbundets stater samt Iran och därtill en myckenhet terrororganisationer, såsom Hamas och Muslimska Brödraskapet, har föresatt sig att göra just detta, dvs. utplåna den judiska staten Israel.

Numera är jag benägen att vid sidan av den judiska staten Israel även utpeka den ukrainska staten Ukraina som utsatt för precis samma hot om utplåning. Om inte värre. För en del av Ukraina har redan ockuperats, erövrats och utplånats av den uppenbarligen anti-ukrainska entiteten Ryssland. Den delen heter Krim.

Idag når oss rapporter om att Ryssland fortsätter att försöka destabilisera rest-Ukraina genom att via sina handgångna män attackera ukrainska myndigheter i östra Ukraina, i Donetsk mfl orter. DN rapporterar. Läs även Foreign Policy.

Dessutom skriver Stig Fredrikson i en understreckare i Svenska Dagbladet att ”Propagandakriget avgör Ukrainas öde”. Det kan nog stämma till en del. Visserligen har vi sett våld från ”utländska agenter” i Ukraina idag, men anti-ukrainsk propaganda lär därtill i hög utsträckning användas som ett led i den nuvarande ryska imperialistiska strävan att faktiskt utplåna Ukraina! Precis som islamonazisternas förtäckta propaganda utgör ett led i strävan att skapa ett islamistiskt världsomspännande imperium där såväl Ukraina som Israel – och Sverige! – utplånats som självständiga stater. I slutändan är det dock kallt stål som avgör. Något som Ukraina inte kunde sätta emot när Ryssland annekterade och ockuperade Krim.

Frågan är vem – om någon! – som tänker hjälpa Ukraina att med kallt stål stå emot den ryska imperialismens uppenbara avsikt att utplåna Ukraina?

Claes Arvidsson skriver i en gästledare i samma tidning att det finns högerextremister som hjälper Putin. Till dessa tycks han räkna Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

Samtidigt vet vi att Sverigedemokraterna tagit avstånd från Rysslands annektering av Krim samt som enda riksdagsparti yrkat att Sverige ska upphöra med biståndet till antisemiterna i Palestina.

Så ”Vem i hela världen kan man lita på?”, för att citera Nationalteatern.

Svaret är nog: ”Ingen”. Inte fullt ut i alla fall. Men att med kallt stål hjälpa såväl Israel som Ukraina borde nog ”alla” av lätt insedda skäl kunna stå upp för!


Källa.

Kvinnans ställning enligt islam Ja den verkar ju vara ganska tillbakasatt, åtminstone om man läser Pakistan Today. Det tycks som att någon slags pakistansk statlig myndighet vid namn ”Council of Islamic Ideology” har uttalat att ”women are un-Islamic and that their mere existence contradicted Sharia and the will of Allah”. Vidare:

After declaring women to be un-Islamic, Shirani explained that there were actually two kinds of women – haraam and makrooh. “We can divide all women in the world into two distinct categories: those who are haraam and those who are makrooh. Now the difference between haraam and makrooh is that the former is categorically forbidden while the latter is really really disliked,” Shirani said.

He further went on to explain how the women around the world can ensure that they get promoted to being makrooh, from just being downright haraam. “Any woman that exercises her will is haraam, absolutely haraam, and is conspiring against Islam and the Ummah, whereas those women who are totally subservient can reach the status of being makrooh. Such is the generosity of our ideology and such is the endeavour of Muslim men like us who are the true torchbearers of gender equality,”

Det var väl trevligt då. Nå men kvinnor får väl andas i alla fall? Nja, det beror på deras huvudmäns vilja:

The CII meeting also advised the government that to protect Islam women’s right to breathe should also be taken away from them. “Whether a woman is allowed to breathe or not be left up to her husband or male guardian, and no woman under any circumstance whatsoever should be allowed to decide whether she can breathe or not,” Shirani said.

Sådan är den ”gender equality” som står till buds enligt åtminstone en – enligt min mening särskilt vidrig – gren av islam. Låt oss hoppas att den inte har särskilt många anhängare.

Forskarstöd för vänsterextremism I Dagens Nyheter skrev för några dagar sedan ett antal statsvetare och sociologer, bland annat från Göteborgs universitet, om att en statlig utrednings ”Förslag mot extremism hotar demokratisk grund”. Utredningen utsätts för kritik.

Skribenterna tycker bland annat att den ”autonoma vänstern”s ideologi ”präglas av krav på mer demokrati och bättre villkor för underordnade grupper som invandrare, kvinnor och HBTQ-personer. Vari ligger det demokratipedagogiska att myndighetspersoner behandlar ungdomar som vill ha stärkta rättigheter för dessa grupper, eller vill att fler samhällssfärer ska demokratiseras, som ett potentiellt extremisthot?”.

OK. Så när en företrädare för Antifascistisk aktion och Revolutionära Fronten knivhugger en nazist, utgör det ett ”krav på mer demokrati”? Detta har skett för inte så länge sedan i Kärrtorp, eller hur. Läs här och här. Att den misstänkte tillhört både AFA och Revolutionära Fronten framgår här.

Hur kan man, i ljuset av vad denne man presterat, definiera detta agerande som ett krav på ”mer demokrati”?

Svårt, tror jag. Men sociologerna på Göteborgs universitet har tydligen inga problem därmed!

Jag börjar mer och mer förstå varför sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet inte ville släppa upp min avhandling i sociologi till disputation. Den innehåller förvisso inga ursäkter för våldsbenägen vänsterextremism till skillnad från inlägget i DN, tvärtom. Så kan det gå om man är tillräckligt naiv. Jag var det en gång, men inte mera.

Mats Skogkär berör problematiken i Sydsvenska Dagbladet. Ett samband finns även med vad som kallas repressiv tolerans. Bland annat om detta kan du läsa här.

”Medierna springer nazisternas ärenden” Så lyder rubriken på en artikel av Erik Hörstadius i Affärsvärlden.

Han skriver bland annat att

Säpo pekar ut de vänsterextrema som det största demokratihotet. Folket på den kanten är både fler i antal och mer brottsaktiva. De är också mycket mer benägna att ge sig på samhällsinstitutioner, som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Och den antidemokratiska grenen Mötesstörning står i en klass för sig.

Ändå är det de högerextremas våld som skapat de stora rubrikerna på sistone. Dels efter det urartade mötet i Kärrtorp i vintras, dels efter vänstermanifestationen i Malmö härom veckan. I båda fallen med allvarliga knivskador som följd. I Kärrtorp var den värst drabbade en höger­extrem, vilket knappt skymtade fram i rapporteringen eftersom han var ”olämplig” som offer, medan samma medier gjorde ett stort nummer av att en vänsteraktivist blev sprättad i Malmö.

Varför är det så?

That’s all folks! I alla fall för idag.