Det som återges ovan inom citationstecknen är rubriken på en DN-artikel, nyss publicerad.

Det var väl bra då, fattas bara annat. Jag har ännu inte tillgång till uppgifter rörande exakt vilka stater som röstade för, mot och som lade ned sin röst. Sveriges Radio rapporterar i alla fall att ”[a]v FN:s medlemsländer röstade 100 för fördömandet medan 11 länder röstade emot och 58 avstod”. Konstigt att man inte återger hur Konungariket Sverige röstade.

Låt oss ändå bara hoppas att Konungariket Sverige var bland de stater som röstade för. Säker kan man dock aldrig vara.

Här finner du FN:s egen rapportering om omröstningen:

In a vote that reaffirmed Ukraine’s unity and territorial integrity, the United Nations General Assembly today adopted a measure underscoring that the mid-March referendum in Crimea that led to the peninsula’s annexation by Russia “has no validity” and that the parties should “pursue immediately a peaceful resolution of the situation.”

Och här (pdf) finner du själva texten till ”fördömandet”.

Där står bland annat att FN:

1. Affirms its commitment to the sovereignty, political independence, unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders;

2. Calls upon all States to desist and refrain from actions aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of Ukraine, including any attempts to modify Ukraine’s borders through the threat or use of force or other unlawful means;

3. Urges all parties to pursue immediately the peaceful resolution of the situation with respect to Ukraine through direct political dialogue, to exercise restraint, to refrain from unilateral actions and inflammatory rhetoric that may increase tensions, and to engage fully with international mediation efforts;

4. Welcomes the efforts of the United Nations, the Organization for Security and Cooperation in Europe and other international and regional organizations to assist Ukraine in protecting the rights of all persons in Ukraine, including the rights of persons belonging to minorities;

5. Underscores that the referendum held in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol on 16 March 2014, having no validity, cannot form the basis for any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea or of the city of Sevastopol;

6. Calls upon all States, international organizations and specialized agencies not to recognize any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol on the basis of the above-mentioned referendum and to refrain from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such altered status.

Ser kanske ganska bra ut på det hela taget. Man bör dock märka att angriparen, den som olagligen anfallit, ockuperat och annekterat Krim inte nämns vid namn en enda gång. Dess namn är Ryssland.

Låt oss nu studera FN-stadgan. Där står i Artikel 1, kapitel 2 följande:

Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.

Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

Där står också att de Förenta Nationernas folk är beslutna att ”öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar”.

Allt detta har Ryssland just nu bara struntat i milt uttryckt – för att i stället just bruka våld ”riktat mot någon annan stats territoriella integritet” och således inte alls övat ”fördragsamhet” eller varit beslutet att ”leva tillsammans i fred med” Ukraina ”såsom goda grannar”.

Allt detta är ju uppenbart. Både nu i Ukraina, som för övrigt i Georgien för några år sedan. Här och här finner du något av det jag på den tiden skrev om Georgien.

Jag återkommer till FN-stadgan, nu gällande frågan om uteslutande. Så här står det i kap 2, artikel 6:

Medlem av Förenta Nationerna, som framhärdar i att kränka denna stadgas grundsatser, kan uteslutas från organisationen av generalförsamlingen efter tillstyrkan av säkerhetsrådet.

Det är väl vid det här laget ganska klart att Ryssland framhärdar i att kränka FN-stadgans grundsatser. Men Ryssland, som är ständig medlem i säkerhetsrådet, lär ju inte rösta för att utesluta sig självt från FN. Detta innebär, kan man notera, bisarrt nog carte blanche för varje stat som är medlem i säkerhetsrådet att bryta mot FN-stadgan hur mycket som helst! – Vi får därmed en ganska kristallklar bild av vad FN är. En papperstiger!

Detta visar sig också i FN:s behandling av de stater som har för avsikt att utplåna Israel. Att utplåna Israel står ju helt klart i motsättning till FN-stadgan, det har vi ju sett ovan eller hur.

Vilka en del av dessa stater är framgår klart av Arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter. Jag citerar från en min tidigare bloggning:

Man behöver inte läsa många meningar innan man finner att araberna ”avvisar alla former av rasism och sionism” eftersom detta utgör ”brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot internationell fred och säkerhet”. I artikel 2:3 heter det att ”alla former av rasism, sionism och utländsk ockupation och dominans utgör ett hinder för mänsklig värdighet och ett stort hinder för utövandet av folkens fundamentala rättigheter; all sådan verksamhet måste fördömas och åtgärder vidtas för deras eliminering”.

Arabförbundets stater har alltså definitivt inte i förhållande till Israel, lika lite som Ryssland i förhållande till Ukraina, för avsikt att ”öva fördragsamhet” och ”leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar”.

Till yttermera visso hävdar dagens Palestinska Myndighet att Israel inte har rätt att vara en judisk stat. Och just Arabförbundet – vars stater vill utplåna Israel – beslutade för bara någon dag sedan att inte erkänna Israel som en judisk stat.

Tror f-n det! De vill som sagt utplåna Israel helt och hållet. Framgår av deras stadga – om mänskliga rättigheter!

Och att Ryssland har som mål att utplåna Ukraina är också alldeles klart.

Så illa är det ställt! Frågan är alltjämt vad vi ska göra för att förhindra allt detta onda?