Arabförbundet nöjer sig inte med FN-stadgan om mänskliga rättigheter, utan har infört en egen – mycket egen – stadga, som du kan läsa här. Man behöver inte läsa många meningar innan man finner att araberna ”avvisar alla former av rasism och sionism” eftersom detta utgör ”brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot internationell fred och säkerhet”. I artikel 2:3 heter det att ”alla former av rasism, sionism och utländsk ockupation och dominans utgör ett hinder för mänsklig värdighet och ett stort hinder för utövandet av folkens fundamentala rättigheter; all sådan verksamhet måste fördömas och åtgärder vidtas för deras eliminering”.

Åtgärder ska vidtas för eliminieringen av sionismen, dvs. av Israel. Men eftersom sionismen är rörelsen som vill att judarna ska ha en egen stat innebär elimineringen av sionism att man anser att judarna, till skillnad från alla andra folk, såsom araberna, inte alls har rätt till någon egen stat överhuvudtaget.

Detta är inte bara antisionism, det är antisemitism.

Om samtliga stater som tillhör arabförbundet följer denna sin egen antisemitiska stadga, vidtar de alltså alla numera åtgärder för att eliminera sionismen.

Dessa stater är emellertid också medlemmar i FN. Enligt Förenta Nationernas stadga ska man som medlem ”öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar”. Det står i artikel fyra att medlemsskap i FN är öppet för ”fredsälskande nationer”. Artikel sex lyder som följer: ”Medlem av Förenta Nationerna, som framhärdar i att kränka denna stadgas grundsatser, kan uteslutas från organisationen av generalförsamlingen efter tillstyrkan av säkerhetsrådet”. Källa.

Eftersom arabförbundet alltså vill utplåna Israel – flera arabstater har förvisso har bedrivit flera anfallskrig i detta syfte – betyder det att arabförbundet inte består av fredsälskande nationer som vill leva tillsammans med Israel som goda grannar. De framhärdar i att kränka FN-stadgans grundsatser och bör därför uteslutas ur FN.

Detta om FN bryr sig något om sin egen stadga. Men det är nog inte särskilt sannolikt.

Fotnot: Arabförbundet består av följande stater: Egypten, Irak, Jordanien, Libanon, Saudiarabien, Syrien, Jemen, Libyen, Sudan, Marocko, Tunisien, Kuwait, Algeriet, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Qatar, Oman, Mauretanien, Somalia, ”Palestina”, Djibouti och Komorerna.

12 svar på ”Arabförbundets antisemitiska stadga om ”mänskliga rättigheter” kräver att Israel utplånas”
  1. […] Arabstaterna har tillsammans med alla islamister alltid verkat och kommer alltid att verka för att Israel ska utplånas. Man behöver bara gå till Arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter för att få klara bevis. Där skriver man så här om sionismen, dvs. den rörelse som syftar till att skapa en judestat. Jag citerar ur en min tidigare bloggning: […]

  2. […] En tro på en ”tvåstatslösning” är också minst sagt naiv. För ingen tongivande kraft i ”Palestina” har någonsin haft någon som helst annan avsikt än att utplåna Israel. Samtliga stater ingående i Arabförbundet har alltjämt denna avsikt. De har aldrig haft någon som helst avsikt att erkänna Israel som judisk stat. De är nämligen uppenbarligen antisemiter hela bunten! Läs här. […]

Kommentarer är stängda.