Det meddelas i Huffington Post. Dessa ”alliansfria” stater (även icke-staten ”Palestina” är medlem i organisationen) ska nämligen hålla stämma i Iran, vars statsledning med all önskvärd tydlighet har gjort klart att Israel ska utplånas.

Detta är alltså svaret på mina funderingar i en tidigare bloggning varför ”Palestinas” ”president” Mahmoud Abbas åker till Iran i slutet på denna månad.

Hur ska vi då förstå ordet alliansfri – på engelska ”non-aligned” – i denna kontext? När organisationen skapades under det kalla kriget var det i ett försök att stå vid sidan av de då existerande supermakterna USA och Sovjetunionen. Men det kalla kriget har upphört, så också Sovjetunionen, så varför består de alliansfria staternas organisation? Och hur alliansfria är staterna egentligen?

Om en stat allierar sig i en sammanslutning med andra stater så är väl den staten åtminstone allierad med de andra staterna i samma allians kan jag tycka. Någonting i denna allians måste man rimligtvis ännu flera decennier efter det kalla krigets slut ha gemensamt. Eller?

En sak som man definitivt tycks ha gemensamt är att nu i slutet på augusti vilja utse den islamonazistiska republiken Irans ”president” Ahmadinejad till organisationens ordförande. – Ahmadinejads främsta utrikespolitiska kännetecken är då tyvärr att han och staten Iran vill utplåna Israel.

Fram till detta möte i Iran är det Egyptens nyvalde president Muhammad Mursi, numera uppgivet passiv medlem i det Muslimska Brödraskapet, som är ordförande. Vad brödraskapet tycks stå för bloggade jag om igår. Ett otäckt kännetecken är att de vill utplåna Israel.

Och Mahmoud Abbas i ”Palestina” är ordförande för al-Fatah som vill – utplåna Israel!

Är de alliansfria staterna med på detta? Är det kanske detta som utgör grunden för deras nuvarande allians?

Ja, om de utser Ahmadinejad, vars främsta utrikespolitiska kännetecken är att han vill utplåna Israel, till deras ledare så – vad ska man tro?

Är verkligen medlemsstaterna Indien, Thailand, Chile och Filippinerna med på detta?

Är observatörsstaterna Nederländerna, Polen och Cypern – tillika medlemmar i EU och därmed knappast ”alliansfria” – med på detta?

Är observatörsstaterna Kroatien, Montenegro och Serbien – tillika kandidatländer till EU-”alliansen” (Kroatien är ”anslutande land”) – med på detta?

Att andra ”alliansfria” stater som Saudi-Arabien, Vitryssland, Syrien och Kuba inte skulle ha något problem med om Iran utplånade Israel, det är nog sant. Men Polen, Chile, Indien, Kroatien? Vad har dessa stater gemensamt med Iran och Syrien?

Syrien och Saudi-Arabien är förresten tillsammans med flera andra ”alliansfria” arabstater också med i ”alliansen” Arabförbundet, vilket nog underminerar deras trovärdighet som verkligt alliansfria än mer. Och Arabförbundet håller sig dessutom med en egen stadga om mänskliga rättigheter. Vad tror du står där? Jo följande: Israel ska utplånas! (Den exakta lydelsen är att sionismen ska elimineras.)

Alltihop är inte lite magstarkt, eller hur. Bara det att utse Ahmadinejad ger oförtjänt legitimitet åt en regim som vill utplåna ett annat land. Den viljan borde tvärtom leda till att Iran utesluts ur de alliansfria staternas organisation. Men nu gör man precis tvärtom.

Och sänder därmed signalen till världen att de alliansfria staternas organisation tycker att det är helt i sin ordning att vilja utplåna Israel!

Länk: IRNA.