Det är idag den 27 januari, förintelsens minnesdag, den dag då Auschwitz befriades. Egentligen skulle jag nu ha gått till synagogan i Göteborg där man har en minneshögtid. Men jag orkar inte gråta mer just nu. Det var tillräckligt att se sändningen i SVT från Stockholms stora synagoga igår på samma sorgliga tema. Den första delen av den sändningen kan du fram till och med den 25 februari titta på här. Tyvärr saknas avslutningen, som bara direktsändes över internet. Talen återges här – med ett undantag.

Förre statsminister Göran Persson (S) höll nämligen ett lysande tacktal efter det att han förärats 2011 års hedersdiplom från Föreningen förintelsens överlevande ”för hans stora personliga insatser för att bevara minnet av förintelsen och dess offer”. Se och hör talet som börjar ca 27 min. in i SVT-sändningen.

Göran Persson tog ju initiativet till utgivningen av boken Om detta må ni berätta, boken om förintelsen, HaShoah. Den boken kan du ladda ned och läsa här.

Bokens titel är hämtad från Bibeln, Joel 1:2-3:

Hör detta, ni gamla, och lyssna
till det, ni landets alla inbyggare.
Har något sådant skett förut
i era dagar eller i era fäders dagar?

Nej, om detta må ni berätta för era
barn och era barn må berätta om det
för sina barn, och deras barn
för ett kommande släkte

Tyvärr står förintelsen av Israel och judarna fortfarande högt – sannolikt överst! – på agendan hos många antisemiter, antisionister och islamonazister: Iran, Hamas, över 70 % av den arabiska befolkningen i Palestina, Hisbollah i Libanon, al-Fatah, PFLP. En ny förintelse önskas, därom råder inget tvivel.

Men det får aldrig ske igen! Om detta må ni också berätta!