Pardon my english, men händelserna i Georgien har givit upphov till en hel del tankar och synpunkter. Till exempel har från regeringshåll, närmare bestämt från major Björklunds håll, framförts den synpunkten att Sverige kanske inte ska nedrusta mer. What a little war can do!

Min tanke är då, att Sverige kanske inte bort nedrusta så väldigt mycket som vi redan gjort. Den demokratiska och liberala staten har ett ovillkorligt ansvar att skydda medborgarnas liv, frihet och egendom. Georgiernas liv, frihet och egendom visade sig inte vara mycket värt efter den ryska pansarstötens följder i form av förödelse och plundringar. Detta beskrivs t. ex. i denna länk. Hur mycket anser regeringen att svenskarnas liv är värda?

Frågan är vad Ryssland vill. Expandera? Angripa? I vart fall vill de inte dra sig tillbaka från Georgien, vilket framgår här och är illavarslande nog.

”Wo der Deutsche Soldat steht, ist Deutschland”, hette det under VKII. Vad heter det nu – och på ryska?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,