Alltför många av sveriges lärare tycks bl. a. tro att ”Gulag” har att göra med ”Shoah”, förintelsen av europas judar, detta enligt en undersökning vars resultat du kan ladda ned härifrån. Kunskaperna är i vart fall dåliga, men lärarna slår ifrån sig: frågorna var för svåra. Denna deras inställning framgår t. ex. här.

En annan svår fråga är denna: Får lärarna tillräcklig utbildning? Det är t. ex. ganska lätt att lära sig att alla nazistiska förintelseläger fanns i det av nazityskland utplånade Polen. Men då måste man också lära sig lite geografi, och historia och geografi är ju olika ämnen, så det kanske blir för mycket.

Och här kommer ytterligare en svår fråga: Är det nödvändigt att ha kännedom om förintelsen? Kan vi lära oss något av den? Mitt svar är ett obetingat ja. För människan har rätt att leva, oavsett om hon är jude, zigenare, svensk eller något annat. Den rätten tillerkände inte nazisterna vare sig judar eller zigenare. Men det är den rätten som vi måste försvara, för den angrips hela tiden, fortfarande, inte minst av dem som vill utplåna Israel och ”kasta judarna i havet”.

(Varför kallar jag zigenarna för zigenare? Jo därför att de alltid hetat så på svenska. Att de på sitt språk kallar sig själva för ”romer” har enligt min ringa mening knappast någon betydelse för svenskt språkbruk. Vi kallar inte medborgare i Indien för ”bharatier” trots att Indien på hindi heter ”Bharat”. Inte heller kallar vi egyptier för ”misrier” trots att Egypten på arabiska heter ”Misr”, osv. Det ligger alltså inget nedsättande i det.)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

5 svar på ”Svåra frågor om förintelsen”
 1. Lennart, jag vet inte om jag håller med dig riktigt. Det huvudsakliga skälet till att staten Israel angripits flera gånger har inte i första hand med den judiska befolkningens etnicitet att göra. Att judar och kummunister beskylldes för trettiotalets ekonomiska kris och som utvecklades till en utrotningsideologi mot ett antal folkgrupper i tyska riket tycker jag är en helt annan sak.
  Att omkring 6 miljoner judar mördades under rasideologiska och andra förevändningar föreställer jag mig att de allra flesta känner till. Endast några få ifrågasätter en sådan historieskrivning.
  Jag tycker alltså att det blir direkt fel då man hävdar att det är den etniska tillhörigheten som driver konflikten med Israel. Det utesluter givetvis inte att det finns fula inslag av antisemitisk propaganda inblandad. Men jag föreställer mig att där från andra sidan finns en god portion arabhat som även den tar sig rasistiska uttryck.

 2. Bruno: Om du läser själva rapporten kan du se, att frågan som ställdes var: “Vilka av följande läger byggdes huvudsakligen för att mörda judar?”. Det var beträffande Gulag 39,2 % som svarade “vet ej” – men förvisso 54 % som helt riktigt svarade “nej”. Resten svarade faktiskt “ja” men det var bara 6,8%. Problemet är väl att 46 % antingen inte vet eller svarar fel.

  När det gäller dem som vill “kasta judarna i havet” så har de säkert olika bevekelsegrunder, men antisemitismen är helt säkert för många av dem en sådan grund vilken de delar med nazityskland- och den är oacceptabel, precis som förresten vilken annan grund som helst. Inget land förtjänar utplåning.

 3. PS. Du bör kanske ta bort kommentaren ”helt fräckt”. Det kan mycket väl vara så att det är vissa icke-zigenska PK-nissar som insisterat på namnbytet och att romerna i själva verket är totalt oskyldiga. Det skulle inte förvåna om det är så, och i så fall är min kommentar oförskämd.

 4. Ytterligare en anledning till att säga zigenare istället för romer är att romerna är den största av de olika zigenargrupper som finns. Helt fräckt har denna grupp drivit igenom att alla zigenare ska kallas för romer, oavsett om de har romskt ursprung eller ej.

 5. Jag såg inte att lärarna trodde att Gulag hade med förintelsen att göra, jag läste att ”flera lärare trodde [att Gulag] var ett utrotningsläger – inte ett arbetsläger”. (SvD 20 augusti 2008, 07.17) Sedan kommer du in på ”dem som vill utplåna Israel och ’kasta judarna i havet’.” Är inte det en fråga som har med staten Israels politik och grannrelationer att göra, snarare än med konsekvenserna av Tyska rikets (1933 – 45) och nationalsocialisternas rasideologi?
  Den undersökning som Forum för levande historia gjorde var ”för att få en bild av vilka svårigheter det fanns med att integrera kunskap om Förintelsen i den vanliga undervisningen.” Nationalsocialisternas rasbiologi och förintelseläger är en grumlig historia som riktade sig (främst) mot judar, men även mot romer, sinti, kriminella, jehovas vittnen och politiska motståndare.

Kommentarer är stängda.