Archives by Tag 'Gulag'

Egyptens president Mursi deltar i bönen om att Allah ska förinta judarna

By Sapere Aude! - Last updated: fredag, januari 4, 2013

MEMRI visar en kort film från oktober förra året, som innehåller en bön till Allah där förhoppningen uttalas att Allah ska bringa seger över de otrogna samt att Allah ska förinta judarna och deras anhängare. I engelsk översättning: ”Oh Allah, absolve us of our sins, strengthen us, and grant us victory over the infidels. Oh […]

USS New York (LPD-21)

By Sapere Aude - Last updated: torsdag, oktober 2, 2008

Detta är ett nytt skepp i Förenta Staternas flotta. Skeppet har en egen hemsida som finns här. Härnedan hittar du dessutom ett foto: Det som är speciellt med detta fartyg är, att dess stäv innehåller 7,5 ton stål från f. d. World Trade Center i New York och totalt 20 ton därifrån. Skeppets motto är: […]

Svåra frågor om förintelsen

By Sapere Aude - Last updated: onsdag, augusti 20, 2008

Alltför många av sveriges lärare tycks bl. a. tro att ”Gulag” har att göra med ”Shoah”, förintelsen av europas judar, detta enligt en undersökning vars resultat du kan ladda ned härifrån. Kunskaperna är i vart fall dåliga, men lärarna slår ifrån sig: frågorna var för svåra. Denna deras inställning framgår t. ex. här. En annan […]