Detta är ett nytt skepp i Förenta Staternas flotta. Skeppet har en egen hemsida som finns här. Härnedan hittar du dessutom ett foto:

USS New York

Det som är speciellt med detta fartyg är, att dess stäv innehåller 7,5 ton stål från f. d. World Trade Center i New York och totalt 20 ton därifrån.

Skeppets motto är: ”Strength forged through sacrifice. Never forget.”

Just det. Glöm aldrig 9/11, aldrig förintelsen, aldrig Sovjetunionens Gulag, aldrig Kambodjas ”killing fields”, aldrig offren för Kinas ”kulturrevolution”, aldrig alla de människor som dödats eller mördats för att vissa människor trott sig ha rätten att bestämma över andra oskyldiga människors liv – och död. Dessa oskyldiga människor som dött, till följd inte minst av kommunismens, nazismens och islamismens brott får aldrig glömmas.

Låt oss hoppas att USS New York och dess besättning aldrig glömmer, utan att detta skepp precis som alla andra demokratiska staters örlogsfartyg och deras besättningar skall göra sitt yttersta för att skydda mänskligheten från alla dem som vill döda och mörda människor för att de inte underkastar sig tvånget, det må komma från kommunismen, nazismen eller islamismen eller något annat – eller som vill döda människor bara för att de är vad de är, till exempel judar.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,