Archives by Tag 'Kambodja'

Liv, frihet, egendom

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, april 13, 2009

En av den klassiska liberalismens främste företrädare, Ludwig von Mises, skriver så här (i min översättning från engelska): Enligt liberalernas uppfattning är statens uppgift endast och uteslutande den att garantera skydd för liv, hälsa, frihet och privat egendom mot våldsamma attacker. Mises: Liberalism : the classical tradition, Irvington-on-Hudson : The Foundation for Economic Education, 1985, […]

USS New York (LPD-21)

By Sapere Aude - Last updated: torsdag, oktober 2, 2008

Detta är ett nytt skepp i Förenta Staternas flotta. Skeppet har en egen hemsida som finns här. Härnedan hittar du dessutom ett foto: Det som är speciellt med detta fartyg är, att dess stäv innehåller 7,5 ton stål från f. d. World Trade Center i New York och totalt 20 ton därifrån. Skeppets motto är: […]