Archives by Tag '9/11'

”Islamismen kryper in bakvägen”

By Sapere Aude! - Last updated: måndag, januari 20, 2014

Så lyder rubriken på en artikel i dagens Svenska Dagbladet, skriven av Anna-Lena Laurén. Den handlar om förhållandena i Dagestan, en delrepublik i Ryssland, och belyser bra problemet med den krypande islamismen. Vad som dock är lite problematiskt är referatet av vad en ”tjänsteman, som är anställd av ungdomsministeriet för att bekämpa radikaliseringen bland ungdomar” […]

Hamas visar upp sig

By Sapere Aude - Last updated: tisdag, januari 13, 2009

Här ser vi organisationen i aktion. Inte mot Israel denna gång, utan mot sina egna. Dessutom om deras sympatier för de döda i 9/11 samt något om barnuppfostran enligt Hamas: *** Läs även andra bloggares åsikter om Hamas, Gaza, 9/11, Israel

USS New York (LPD-21)

By Sapere Aude - Last updated: torsdag, oktober 2, 2008

Detta är ett nytt skepp i Förenta Staternas flotta. Skeppet har en egen hemsida som finns här. Härnedan hittar du dessutom ett foto: Det som är speciellt med detta fartyg är, att dess stäv innehåller 7,5 ton stål från f. d. World Trade Center i New York och totalt 20 ton därifrån. Skeppets motto är: […]