Här har du möjlighet att skriva på ett upprop mot den islamiska lagen. Uppropets upphovsmän finns här. Shari’a kanske passar i muslimska länder, men knappast annorstädes.

Islamisterna nöjer sig dock icke med det, utan vill införa shari’a i hela världen, genom tvång och med hjälp av anfallskrig om det är nödvändigt. Jag har skrivit mycket om detta tidigare i denna min blogg.

Seyyid Qutb menar t. ex. att shari’a inte enbart avser juridiska spörsmål, utan skriver följande (i boken ”Milstenar” som jag håller på att översätta till svenska):

”Shari’a omfattar de islamiska trossatserna och uppfattningarna och deras implikationer med avseende på Guds attribut, livets natur, vad som är uppenbart och vad som är fördolt i det, människans natur och sambanden mellan dessa. På motsvarande sätt omfattar det politiska, sociala och ekonomiska angelägenheter och deras principer, med avsikten att dessa återspeglar den fullkomliga underkastelsen under Gud allena. Det omfattar också juridiska angelägenheter (detta är vad man idag menar med Shari’a, men den sanna betydelsen av Shari’a i islam är en helt annan). Den handlar om samhällets moral, seder, värden och normer, i enlighet med vilka personer, handlingar och händelser värderas. Det rör sig också om alla aspekter av kunskap och om konstens och vetenskapens principer.”

Qutb var en islamist och hans tolkning av shari’a är som framgår totalitär. Andra totalitära ideologier var kommunismen och nazismen …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , ,