Enligt islamismen skall en vapenvila – ”hudna” – användas till att samla kraft inför förnyade angrepp mot fienden. Det är just det Hamas håller på med just nu, att döma av denna länk. Och då måste man även beakta att det nuvarande läget inte ens är en sådan islamistisk ”hudna”; det är blott en ”minskning av konfrontationens intensitet”. Man kan då tänka sig vilken enorm kraftsamling som Hamas lär genomföra under en verklig ”hudna”!

Hamas – och islamismen i övrigt – tycks resonera enligt en perverterad version av ordspråket ”Si vis pacem, para bellum”, dvs. ”Om du vill fred, så rusta dig för krig”. Hamas resonerar möjligen enligt följande: ”Om du vill införa islamismen så använd freden (vapenvilan osv.) för att rusta dig för nytt anfallskrig”.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,