Rubriken på DNs huvudledare idag lyder som ovan, dock utan frågetecken. Man ifrågasätter Forum för levande historias undersökning om lärarnas kunskaper om förintelsen mm. Särskilt är det frågan: ”Vilka av följande läger byggdes huvudsakligen för att mörda judar?”, som man anser vara ”manipulativ”, nämligen emedan ett av svarsalternativen, Dachau, är fel.

Som jag skrev i min tidigare bloggning låg alla förintelseläger i Polen, vilket var en tydligen obefintlig kunskap hos många av de som svarade på enkäten. Då hade Dachau lätt kunnat uteslutas.

Men det ingick dessutom ytterligare ett svarsalternativ, nämligen det alldeles uppenbart felaktiga svaret ”Gulag”. 39,2 % visste inte om Gulag var byggt för att i huvudsak döda judar och 6,8 % svarade ”ja” på frågan. Detta är anmärkningsvärt och knappast alls manipulativt. Det må vara hänt att det är svårt att skilja på förintelseläger såsom Treblinka och ”vanliga” koncentrationsläger såsom Dachau. Den sovjetiska ”fängelseindustrin” som ju Gulag faktiskt var och som den nyligen bortgångne Alexander Solsjenitsyn skrev flera böcker om, ledde säkerligen till många judars död. Men den hade ju ingenting med den nazistledda Förintelsen att göra.

DN menar, att enkäten var ”vilseledande”. Knappast för den som intresserar sig för sanningen, vilket t. ex. lärarkåren bör göra. Men sanningen kanske är relativ på DNs ledarredaktion?

Svaret på frågan vem som fintar mest, DN eller Forum, ligger kanske i betraktarens ögon. Sanningen befinner sig dock någon annanstans.

***

Läs även andra bloggares åsikter om ,