Archives by Tag 'Am Yisrael chai'

Några islamonazistiska och antisemitiska bilder i tiden

By Lennart Eriksson - Last updated: onsdag, augusti 20, 2014

De kommer här: Islamonazismen, inte minst den i Gaza, möter såvitt jag kan finna nästan inget motstånd någonstans, utom då från Israels Försvarsmakt. Denna ondska ignoreras, som sägs ovan. Den ondska som avser att utplåna såväl judarna som den judisk-kristna civilisationen. FN ignorerar den också: Som fotot antyder så verkar FN knappast för fred i […]

Bloggen lever!

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, april 30, 2013

Nu är det skrivkramp igen, trots att det finns mycket att skriva om. Som ett livstecken lägger jag ut nedanstående tänkvärda skiss över ”landet” som inte minst visar vilka eftergifter Israel gjort för att få fred. Hittills fåfängt. Det senaste svaret på dessa eftergifter från de arabiska angriparna finns här: Ytterligare en mördad jude. Och […]