Som du vet brukar ”palestinska” ”flyktingar” ofta visa fram nycklar vilka uppges höra till hus i nuvarande Israel, som de tvingats lämna på grund av de onda judarnas framfart i ”deras” land och som de nu kräver att få återvända till. Se bild nere t.v. (Den arabiska texten ska på engelska lyda enligt följande: ”International day for indigenous people”. Källa).

Som du kanske också vet är ”palestinska” ”flyktingar” unika i världen såtillvida att deras flyktingskap ärvs på manssidan i all evighet. Inga andra flyktingar blir flyktingar på förfädernas ”meriter” utan enbart på grund av att de själva tvingats fly. Du tror mig inte? Nå läs då detta:

Persons who meet UNRWA’s Palestine Refugee criteria.
These are persons whose normal place of residence was Palestine during the
period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of
livelihood as a result of the 1948 conflict. Palestine Refugees, and descen-
dants of Palestine refugee males, including legally adopted children, are
eligible to register for UNRWA services. The Agency accepts new applica-
tions from persons who wish to be registered as Palestine Refugees.

Källa (pdf), sid. 457.

Det ”palestinska” flyktingbegreppet har därefter utvidgats till att avse även de som tvingats fly på grund av ”1967 and subsequent hostilities” (ibid., s. 460), vilket är gott och väl vad beträffar dem som verkligen tvingats fly, men knappast beträffande deras manliga ättlingar. Du ser också att kvinnor är tydligt diskriminerade. Kvinnor kan inte ärva flyktingskap, bara män.

Från början, dvs. år 1948, fanns ca 750 000 ”palestinska” flyktingar från nuvarande Israel (och ungefär lika många judar från arabstaterna, märk väl!). De nuvarande ”palestinska” ”flyktingarnas” antal anges till cirka fem miljoner (se UNRWAs hemsidas framsida). Samtidigt måste de ursprungliga och verkliga ”palestinska” flyktingarnas antal rimligen vid detta laget ha decimerats radikalt på grund av naturlig avgång. De flesta nu levande ”flyktingar” har alltså ärvt sitt flyktingskap, vilket är direkt motsatt vad som annars gäller för alla andra normala och verkliga flyktingar. Om man skulle använda normala principer för att bestämma vem som är flykting, skulle sannolikt bara en liten minoritet av dessa ”palestinska” ”flyktingar” vara att anse som verkliga flyktingar. Det ”palestinska” ”flyktingskapet” följer alltså definitivt inte normen; jag skulle tom. beskriva det som abnormt.

Nå, alla dessa abnorma ”flyktingar” kan inte rimligen var och en ha en nyckel till varsitt hus i nuvarande Israel. Antalet hus måste rimligen vara avsevärt färre än 750 000. Låt oss säga att husen ändå är en fjärdedel av antalet personer, dvs. 187 500, vilket nog är högt räknat. Om alla dessa fem miljoner ”flyktingar” ska inhysas i dessa 187 500 hus, blir det 26,66 personer per hus. Nåja det kanske går. Om husen alls finns kvar. Och om de alls har rätt till detta, givetvis.

Men låt oss då anta att de har denna rätt, och att motsvarande rätt även föreligger för alla européer att ovillkorligen återvända dit där deras förfäder en gång bott. Det finns då många indikationer på att alla nuvarande européer, dvs. mer än sjuhundra miljoner människor, är ättlingar i rakt nedstigande led till Karl den Store (bild ovan t.h.). Bland annat kan du läsa lite här om det.

Och mycket riktigt anges på geni.com att även jag själv har Karl den Store som direkt förfader, låt vara inte i agnatisk succession.

Karl den Store han bodde bland annat i Aachen i nuvarande Tyskland, där han hade sitt palats.

Palatset är tyvärr förstört nu, och jag har ingen nyckel, ej heller har jag flytt därifrån, men jag kräver härmed att ovillkorligen få omedelbar och fullständig tillgång till mitt arv, att få flytta dit och att få bo där tillsammans med alla mina andra släktingar, dvs. minst 700 miljoner européer. Sjuhundra miljoner människor i ett visserligen ganska stort palats blir kanske ändå ganska trångt, trots allt. Men jag kräver det likväl! Tyskland och Aachen tillhör oss!

Och om jag inte får det är det givetvis judarnas fel.

Eller är det möjligen ”palestinierna” som har fel? Nja, inte många tycker så …

Här nedan är förresten ett foto på det nuvarande rådhuset i Aachen, byggt där Karl den Stores palats en gång stod. Svårt att få in mer än 700 miljoner människor där, tror jag. Men ”palestinierna” kanske kan förklara hur. De tycks ju ha en ”slutgiltig lösning” …

Man kan förvisso också konstatera att alla nu levande judars förfäder ursprungligen bott i nuvarande Israel och ”Palestina”, och dessutom före alla dem som nu kallar sig ”palestinier”. De bör därigenom, och med användande av ”palestiniernas” egen logik, uppenbarligen ha bättre rätt till Israel och ”Palestina” än vad ”palestinierna” har!

(Jag vet att det finns många ”palestinier” som inte avser att utplåna Israel och judarna, tack och lov. De ”palestinier” jag här talar om har en helt annan abnorm och antisemitisk agenda. Det finns sådana också nämligen, och de förefaller tyvärr vara i majoritet.)