Det glädjande budskapet når oss att fyra nai-koryféer tillhörande Hamas i Nai-Gaa i dagarna har fått plikta med livet för sitt antisemitiska och islamonaistiska anfalls- och utplåningskrig mot den judiska staten Israel. Israels Försvarsmakt är att gratulera!

Några mindre glädjande nyheter når oss från Sverige. På måndag den 25 augusti ska det till exempel anordnas en ”stödgala för folket i Gaza”, då alltså rimligen även för de islamonaistiska Hamas-terroristerna och deras anhängare i Gaza, som ju obestridligen tillhör ”folket” där. Vad man är för är enligt affischen (t.v.) ”ett fritt Palestina”. Frågan är vad som avses därmed. Hamasfolket, som man alltså uppenbarligen stödjer, är å sin sida inte alls för ett fritt Israel. Man är inte för Israel alls. Hamasfolket i Nai-Gaa har som sitt enda syfte att utplåna Israel och döda alla judar, nämligen. Så stödgalan verkar alltså syfta till att uppnå just detta. Annars skulle man ju inte rimligen stödja Hamas-folket i Gaza, eller hur!

Inträdesavgiften ska oavkortad lämnas till International Solidarity Movement (ISM), en anti-israelisk organisation som bland annat ”erkänner de palestinska flyktingarnas rätt att återvända”. ”Vårt mål är ett stopp för den israeliska ockupationen av de palestinska områdena”, heter det också. Men vilka ”de palestinska områdena” exakt är, det får man inte reda på. Fast om de cirka fem miljoner personer som f. n. definieras som ”flyktingar” har en rätt att ”återvända” dit varifrån de flesta av dem aldrig någonsin flytt, så lär ”de palestinska områdena” även komma att omfatta nuvarande Israel, märk väl. ISM nyttjar vidare ”icke-våldslig direkt aktion för att konfrontera och utmana Israels illegala ockupationspolitik och väpnade styrkor”. Såpass.

ISMs syfte är alltså bland annat att utplåna Israel genom att låta miljontals personer varav vilka flertalet enligt normala definitioner (läs t.ex. mitt inlägg igår) inte är flyktingar, och varav många säkerligen önskar och vill verka för Israels utplåning, invandra just till – Israel. Dessutom vill man konfrontera Israels väpnade styrkor och därmed ytterligare försvåra deras försvar av Israel mot de folkrättsvidriga angrepp som hela tiden sker i vart fall från det av islamonaister styrda Gaza.

Det är obegripligt och även oursäktligt att människor i Sverige ännu nästan sjuttio år efter det att Nai-Tyskland besegrades kan ställa upp på att stödja åtgärder som syftar till eller underlättar Nai-Gaas strävanden att utplåna Israel. Antisemitismen lever och frodas tydligen ännu.

Jag läser också att Roger Akelius (foto t.h.) genom sin stiftelse Akelius Foundation donerar etthundra miljoner (100 000 000) kronor till SOS Barnbyar i Gaza. För, säger Akelius ”Jag tror att de flesta människor vill hjälpa till. I detta fall är beslutet ganska enkelt om man tänker på sina egna barn i den miljön. Vår stiftelse står helt fri och obunden politiskt och religiöst. Det gör alla de barn som drabbats i Gaza med”.

Det var ju ett ganska naivt uttalande från Akelius. Barnen i Gaza står absolut inte helt fria och obundna politiskt och religiöst. Det finns många bevis för att barnen i Gaza ständigt och jämt tvingas att bli indoktrinerade i islamonaistiskt tänkande, där fienden inte blott är Israel utan alla judar. Barnen i SOS Barnbyar i Nai-Gaa lär inte undgå att drabbas. Jag visar här endast ett av alla bevis som finns för att så är fallet:

SOS Barnbyar har visserligen även mitt stöd, om än i mycket mera blygsam omfattning. Mitt stöd går inte just till Gaza, dock. Inte just nu. Det har jag sett till.

Men om nu Akelius har hundra miljoner till övers, så är det i vart fall väldigt dålig timing att just nu gå ut med budskapet att dessa pengar ska överföras just till Nai-Gaa, till befolkningen i den ”entitet” som just nu bedriver ett våldsamt och folkrättsvidrigt angrepps- och utplåningskrig mot just den judiska staten Israel. Hade Akelius stött befolkningen i Nai-Tyskland som befann sig i motsvarande situation under det Andra Världskriget? Barnen där var också indoktrinerade i nazism och judehat. Eller menar Akelius att judehatet i Nai-Gaa är en bättre sortens judehat än judehatet i Nai-Tyskland?

Nej, det hade varit mycket bättre att vänta till dess att Israel slutgiltigt och oåterkalleligen besegrat Nai-Gaa och dess islamonazistiska regim och till dess att Gaza får en regim som omfattar demokratins och frihetens principer och inte gör barnen där till judehatare, utan i stället undervisar dem om FN-stadgan där det heter att stater ska leva tillsammans som goda grannar och inte utplåna varandra. Tyskland fick tillgång till Marshallhjälpen, men först när Nai-Tyskland väl besegrats slutgiltigt och oåterkalleligen. Hundra miljoner nu – eller som det heter i artikeln när ”oroligheterna lagt sig” – innebär tyvärr bara ett stöd till islamonazisterna där. Jag tror således, och det kan tyckas cyniskt men det står jag för, att det behövs lite mer ”creative destruction” i Nai-Gaa, innan någon ”Akeliushjälp” kan göra egentlig nytta där.

Slutsatsen blir alltså: Inget stöd till Nai-Gaa förrän islamonaisterna där besegrats slutgiltigt och oåterkalleligen!

Du kan – och bör! – demonstrera just för detta, nämligen för kravet ”att Sverige upphör med bistånd till den Palestinska myndigheten som sprider antisemitism. Vi demonstrerar också mot demoniseringen av Israel i media och bland politiker.”

Tillfället att göra det infinner sig snarare än du kanske tror, för redan nu på söndag den 24 augusti kl 1400 kan du komma till Norrmalmstorg i Stockholm och demonstrera mot antisemitismen tillsammans med hundratals andra. Det gör jag!

Länk: Doktoranden Björn Ottosson analyserar på ett för ”akademin” ovanligt förtjänstfullt sätt sakernas tillstånd.