Tja, man kan ju hoppas. Iran är i allmänhet ett mycket vackert land, med till största delen vänliga människor som oftast talar ett av världens vackraste språk, persiska. Men där finns också mera ogästvänliga områden som saltöknar, fängelser för homosexuella och konvertiter, avrättningsplatser för homosexuella och konvertiter, platser för stening av våldtagna kvinnor och för avhuggning av tjuvars händer osv.

Fast Bildt tänker vad det verkar i sitt besök inte så mycket beundra landet, folket och språket. Inte heller vill han besöka fängelser och avrättningsplatser. I stället avser han besöka den iranska islamonazistiska regimen, en regim som tänker utplåna den judiska staten Israel, som enligt sin konstitution avser införa den islamistiska icke-demokratiska shari’a-lagen i hela världen – och därmed också utplåna den liberala demokratin Sverige. Som avser utveckla kärnvapen, och som i enlighet med taghieh lyckats lura västmakterna att avtala med dem om en hudna dvs. en islamistisk vapenvila som enbart ingås för att samla kraft för förnyade angrepp. I aktuellt fall sannolikt för att vinna tid att samla kraft för att kunna utveckla sina kärnvapen.

Och det land som i första hand ska angripas och utplånas är inte Sverige; det är Israel.

Denna regim avser alltså Sveriges utrikesminister att besöka! Så skriver i alla fall denne utrikesminister Bildt på sin blogg:

Men sedan blir det, som det ser ut just nu, dagar hemma i Stockholm innan det på fredag bär iväg till München och den årliga stora säkerhetskonferensen där.

Där liksom här kommer den nya situationen med Iran att vara mycket i centrum – jag kommer bl a att tillsammans med IAEA-chefen Amano ha en offentlig diskussion med Irans utrikesminister Zarif – och direkt därifrån åker jag på det första besöket av en svensk utrikesminister i Iran på mycket länge.

Italiens Emma Bonino var där för några veckor sedan, och Polens Radek Sikorski kommer att komma lite senare. Även Catherine Ashton diskuterar nu ett besök.

Om den utrikespolitiska förändringen i Iran är varaktig vet vi i dag inte, men denna diplomati syftar inte minst till att försöka få ett svar på den frågan, och att i den mån vi kan försöka att påverka utvecklingen i mer positiv riktning.

Bildt tror sig urskilja en ”utrikespolitisk förändring” i Iran, och undrar om den är varaktig.

Det behövs inga besök hos islamonazister för att förstå att det inte finns någon sådan förändring. Israel och västerlandet ska utplånas, det är det som är det varaktiga! Om Carl Bildt måste besöka denna regim för att förstå detta, med all den badwill bland de liberala demokraterna som detta besök medför, så måste man tveka om hans kompetens.

Detta har jag i och för sig tvekat om länge. Läs bara denna min bloggning inför förra riksdagsvalet 2010.

När tänker Bildt förresten besöka Israel, det land som regimen i Iran avser att i första hand utplåna? Han har nog inte gjort det hittills, i vart fall inte som stats- eller utrikesminister. I stället finner han det angeläget att förekomma på bild(t) med antisemiterna i Ship to Gaza:

Samt alltså att besöka antisemiterna i Iran.

Som sagt: Han behöver inte komma tillbaka! – Fast vi kanske ändå inte ska be det iranska folket att bära denna börda. Det är nog snarare det svenska folket som bör avlyfta bördan i nästa val. I den mån inte Sveriges regering redan dessförinnan tar sitt förnuft till fånga. Inte mycket talar för det, dock …

Not: Taghieh är ett förhållningssätt inom islam, i synnerhet inom shi’a, enligt vilket man får ljuga hur mycket som helst, inte minst inför en otrogen – som väl Carl Bildt ändå är(?) – i syfte att vinna fördelar. Det är utan tvekan detta som den iranska regimen för närvarande pysslar med. Läs även här.

Länkar: SvD, Expressen, Sveriges Radio, DN.

Ett svar på ”Carl Bildt reser till Iran – för att stanna där?”

Kommentarer är stängda.