Mycket har hänt sedan sist. Mycket hade förtjänat mera djuplodande kommentarer, men för ögonblicket får ni hålla till godo med följande kortfattade notiser.

Västmakterna sluter kärnkraftsavtal med den islamonazistiska regimen i Iran Det är mycket som tyder på att den iranska regimen därmed har lyckats föra västmakterna bakom ljuset och uppnå en ”hudna”, ett islamistiskt vapenstillestånd som endast syftar till att samla kraft (kärnvapen?) inför förnyade angrepp mot vad man kallar ”den stora Satan” (USA) och ”den lilla Satan” (Israel). Här är ett signifikativt uttalande från Irans ”president” Rohani (foto ovan t.v.). I ett annat uttalande kallar han Israel för ”ett gammalt sår som måste tas bort”: ”The Zionist regime has been a wound on the body of the Islamic world for years and the wound should be removed”.

Angreppen mot Israel syftar entydigt till att utplåna landet. Irans konstitution talar dessutom om att införa den totalitära och antidemokratiska islamiska lagen shari’a i hela världen. Då står både Israel, USA och – Sverige i vägen, liksom alla andra stater och folk som inte underkastar sig shari’a. Det kan inga avtal ändra på. Det enda som vi kan göra för att ändra på detta sakernas bedrövliga tillstånd är att bekämpa och besegra den iranska regimen. Den kampen bedrivs inte genom avtal.

På motsvarande sätt är det med regimen i Kuba, en kommunistisk totalitär diktatur. Dess företrädare tar man inte i hand, som USA:s president Barack Obama nyligen gjort när han tog presidenten Raul Castro i hand (se foto ovan t.h.). Dess företrädare bekämpar och besegrar man.

Därigenom uppnås förutsättningar för frihet och demokrati både för Irans folk och Kubas folk. Att som nu sker räcka deras förtryckare handen leder till motsatsen. Och för Israels land och folk leder hudnan med Iran sannolikt till en förhöjd risk för Israels utplåning.

Per Gudmundson skriver till yttermera visso i SvD: ”Avtalet liknar snarast en vapenvila, där ena parten ser en väg till fred och den andra parten ser en chans till omgruppering.” Just så.

Här är ytterligare en analys av ”hudnan”.

Nelson Mandela är död Det är oklart hur många mord han ansvarade för som ledare för ANC innan han greps. Det är även oklart hur stort hans bidrag till en bestående demokrati i Sydafrika egentligen har varit. Framtiden får utvisa. Det är dock klart att han inte hade något emot att pussa antisemiten Arafat på kind (se foto t.v.). Någon antisemit lär nog Mandela ändå inte ha varit, fast han befann sig tydligen ibland i väldigt dåligt sällskap.

Mahmoud Abbas upprepar att det inte går att erkänna Israel som en judisk stat Inget nytt, men nu har ”Palestinas” ”president” upprepat detta antisemitiska uttalande igen. Samtidigt som det går an att många stater kallar sig arabiska (Arabrepubliken Egypten) eller islamiska/muslimska (Islamiska republiken Iran), går det enligt denne antisemit inte an att Israel är en judisk stat. Denne man och hans antisemitiska regim och dess handgångna judemördare stöds med många miljoner kronor av svenska skattebetalares skattepengar, år ut och år in. Varför? Varför är det endast Sverigedemokraterna som vill stoppa detta vansinne?

Regeringen drar in biståndet till Palestinagrupperna Sant eller ej, det är i vart fall vad som påstås här. Låt oss hoppas att det är sant. Sveriges folk ska inte stödja varken antisemiterna i Palestina eller dem som i Sverige stöder dessa antisemiter. Låt oss hoppas att Sveriges regering äntligen begripit detta.

Fundamentalismen bland kristna och muslimer i Västeuropa Det kan man läsa om här. Där refereras en undersökning där två av påståendena som muslimerna i Västeuropa (Germany, France, Sweden, Belgium, the Netherlands, and Austria) med härkomst från Marocko och Turkiet, dvs. inga länder där islamismen ännu kan sägas vara särskilt framträdande, samt en kristen kontrollgrupp hade att ta ställning till, var följande:

“There is only one interpretation of the Bible [the Koran] and every Christian [Muslim] must stick to that.”

“The rules of the Bible [the Koran] are more important to me than the laws of [survey country].

Sjuttiofem (75) procent av muslimerna håller med om det första påståendet mot sjutton (17) procent av de kristna. Sextiofem (65) procent av muslimerna håller med om det andra påståendet mot endast tolv (12) procent av de kristna.

Svaret på det andra påståendet ger en indikation på i vilken mån respondenterna är islamister. Den islamiska lagen kallas shari’a och islamismen är en totalitär antidemokratisk och antiliberal politisk ideologi i klass med nazismen och kommunismen som i huvudsak syftar till att, antingen genom krig eller frivillig underkastelse, förmå hela mänskligheten att just underkasta sig shari’a eller dö. Vad som eftersträvas är ett världsherravälde under shari’a, under ett islamistiskt kalifat.

Sextiofem procent av de tillfrågade muslimerna i de ovan angivna europeiska länderna tycks alltså vara för denna totalitära ideologi. Sextiofem procent islamister!

Detta ger anledning till viss oro, eller hur. Men, som general Patton sade, ”never take counsel of your fears”. För ännu så länge kan detta onda bekämpas, om vi bara vill och vågar.

Västerås stift publicerar antisemitisk propaganda Visserligen är det en blott femtonårig – till synes muslimsk – flicka som skrivit ihop drapan, som du kan läsa här (s. 57ff):

Bland annat skriver hon att Gaza kallas för ”världens största fängelse: … ingen kommer in, ingen kommer ut”. Falskt såklart. Vidare heter det att ”Israel begår brott mot mänskligheten, bombar skolor, dödar kvinnor, bombar sjukhus, bombar barn, tar vår mark”. Hon kallar det ”ockupation” och har noterat att ”pansarvagnar passerar”.

Denna stackars förvirrade femtonåring tycks dock inte ha något att anmärka på att alla tongivande politiska organisationer i ”Palestina” vill ta judarnas mark, dvs. som Nasser sade ”kasta judarna i havet”, och tycks inte ha något större problem med den hela tiden pågående beskjutningen av Israel från Gaza, som ingen – bokstavligen ingen utom möjligen judarna och deras vänner – bryr sig om, detta oavsett om raketerna ”bombar skolor, dödar kvinnor, bombar sjukhus, bombar barn”. I synnerhet tycks inte Västerås stift bry sig, eftersom man valt att publicera detta antisemitiska stolpskott. – Slutligen kan noteras att i den mån det funnits en israelisk ockupation av Gaza, så har den upphört för länge sedan, och de senaste israeliska pansarvagnarna passerade i Gaza också för länge sedan, på väg ut därifrån nämligen. Den som påstår något annat ljuger!

Västerås stift har i och med denna publicering bevisligen trätt i den lögnaktiga antisemitimens tjänst.

Att Svenska kyrkan dessutom i dess helhet är antisemitisk framgår här. ”Kyrkan” har nämligen en julkampanj mot varor som producerats på av Israel ”ockuperad” mark. Men om inte Israel hade ockuperat denna mark i sitt försvarskrig mot de araber som ville utplåna den judiska staten, hade Israel inte existerat nu. Och som den segrande parten i sitt försvarskrig har Israel rätt att behålla området, i vart fall så länge fienden inte erkänner Israels rätt att existera som judisk stat, utan tom. som Hamas, Fatah, PLO, PFLP mfl, (Iran, Hisbollah, Arabförbundet) vill utplåna Israel. Det är det de vill, nämligen. Det är på grund därav som fred ännu inte har uppnåtts. Inte på grund av Israel. Den som påstår något annat ljuger!

Ilya Meyer och Tobias Petersson bloggar i Times of Israel Ilya är vice ordförande i Samfundet Sverige-Israel i Göteborg med omnejd. Här är länken till hans senaste mycket läsvärda bloggning kallad ”Palestine: A study in addiction”. Tobias’ senaste bloggning har rubriken ”The connection between Swedish aid and Palestinian media anti-Semitism” där han förtjänstfullt granskar SIDA:s ”insatser” i ansträngningarna att sprida antisemitisk propaganda. – Bra jobbat båda två!

Ett svar på ”Söndagsnytt 2/2013 från Sapere Aude!”

Kommentarer är stängda.