I måndags den 16 december publicerades en SOU – dvs. Statens Offentliga Utredningar, med nummer 2013:81, som bland annat innehöll ”förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism”. Här kan du läsa lite mer om detta, samt finna en länk för att ladda ned SOU:n.

Samma dag hade Säkerhetspolisen, som deltagit i utredningen, en pressträff på samma tema, dvs. just våldsbejakande extremism. Här kan du läsa mer om vad som tilldrog sig.

Såväl utredningen som Säkerhetspolisen identifierar tre källor till sådan extremism, nämligen den som härrör från vänster, från höger samt från islamismen.

Att vänsterextremismen är våldsbejakande framgår inte minst av de massmord och seriemord som Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Che Guevara och Fidel Castro ansvarat för – för att ta några exempel. Hundratals miljoner människor döda. För att de inte var kommunister.

Att högerextremismen är våldsbejakande framgår inte minst av nazismens härjningar under andra världskriget. Sex miljoner huvudsakligen judar döda. För att de var judar.

Att islamismen är våldsbejakande framgår inte minst av föreskriften i den islamiska lagen shari’a att den som inte frivilligt underkastar sig just den islamiska lagen ska bekrigas till dess han antingen underkastar sig eller dödas. Jag vet inte hur många människor som dött av den anledningen. Alltför många är de dock.

Vi vet också att ingen av dessa extrema rörelser erkänner den liberala demokratin. De är i grunden totalitära rörelser som söker världsherravälde. Vänsterextrema påstår sig visserligen vara de mest demokratiska (jfr. tex. ”Tyska Demokratiska Republiken”), något som historiens vittnesbörd givetvis vederlagt. Men nazisterna hyllade öppet den antidemokratiska ”Führerprincipen”, klart angiven i Hitlers ”Mein Kampf” och islamisterna hyllar motsvarande princip fast de kallar då Führern för Kalif istället. De eftersträvar det världsomspännande kalifatet nämligen.

Vilka är mest extrema? Ja, såvitt avser antalet hittills dödade är det antagligen vänstern. Men det gick stundom att undkomma genom att försvära sig till kommunismen.

Och som vi sett går det alltid att undkomma islamismens dödspatruller genom att underkasta sig den islamiska lagen.

Men det går aldrig för en jude att upphöra vara jude. I detta avseende är alltså nazismen den mest djävulska låt vara inte den mest dödsbringande rörelsen. Fast det beror enbart på att judarna inte är så många. Men oavsett hur många de är så ska de dö. Något alternativ finns enligt nazismen inte. Så djävulskt är det ställt.

I ett vidare perspektiv, där vi inte nödvändigtvis fokuserar på våldet, kan vi se att många av dessa rörelser har stundom oväntade kopplingar med varandra.

Ett exempel: Vänsterrörelsen ”Ship to Gaza” har inga problem med att den islamonazistiska våldsbejakande rörelsen Hamas, vars enda syfte är att genom angreppskrig utplåna Israel, styr i Gaza. De försöker ändå förmå oss tro att deras verksamhet gagnar de palestinska araberna i Gaza. En av Ship to Gazas förgrundsmän är för övrigt den våldsbejakande medlemmen i det extremistiska Kommunistiska Partiet vid namn Henry Ascher. Detta parti utesluter i sin stadga inte våld som ett medel att avskaffa den liberala demokratin. ”Ship to Gaza” samverkar dessutom med den turkiska antisemitiska organisationen IHH, som har nära förbindelser med den islamonazistiska regimen i Iran. Denna regim vill utplåna Israel.

Å andra sidan har vänsterrörelsen Revolutionära Fronten problem med högerrörelsen European Defence Leagues (EDL) motstånd mot shari’a. Shari’a föreskriver ju att homosexuella ska dödas, samtidigt som Revolutionära Fronten på sin hemsida skriver att den kämpar mot homofobi. Läs här. Egentligen borde de alltså – liksom alla vi andra – kunna ta varandra i hand. Vi borde alla kämpa mot shari’a och homofobi.

Så motsägelsefull och inkonsekvent kan alltså tillvaron förefalla.

Men så sker det då ett nazistiskt angrepp på vad Dagens Nyheter beskriver som en antirasistisk demonstration i Kärrtorp. Socialdemokraternas partiledare uppges därefter av samma tidning komma att delta i en ny demonstration mot nazism i Kärrtorp på söndag. För, säger han, ”Det är så oerhört viktigt för oss i Sverige att visa att vi ska inte ha någon nazism, fascism eller någon främlingsfientlighet”.

Gott och väl så långt. ”I Sverige” alltså, sade Stefan Löfven (S).

Hur är det då ställt i ”Palestina”? Ja, de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti” i ”Palestina” är häpnadsväckande nog – al-Fatah! Ett parti som i sina stadgar har inskrivet att den sionistiska existensen i Palestina ska utplånas. Målet är:

Complete liberation of Palestine,and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence.

Och hur ska det gå till? Jo, genom våld, ”väpnad kamp”:

Armed struggle is a strategy and not a tactic, and the Palestinian Arab People’s armed revolution is a decisive factor in the liberation fight and in uprooting the Zionist existence, and this struggle will not cease unless the Zionist state is demolished and Palestine is completely liberated.

Den som vill utplåna den sionistiska judiska staten Israel är utan minsta tvekan nazist. De svenska socialdemokraterna och Stefan Löfven ställer sig uppenbarligen bakom denna al-Fatahs strävan, som ju är såväl våldsbejakande som extremistisk.

Det går alltså enligt Löfven bra, det är till och med att rekommendera, att vara våldsbejakande extremistisk nazist i ”Palestina” men i Sverige, ja där går det inte alls!

Al-Fatah tillhör för övrigt PLO. MEMRI förmedlar ett uttalande av en före detta PLO-koryfé: ”Vi stödde nazisterna under andra världskriget”. Vilka ”vi” är framgår inte riktigt, men jag tror att den som vill kan förstå.

Och de svenska socialdemokraterna stöder tydligen fortfarande nazisterna. Inte i Sverige dock, men väl i ”Palestina” …

Vämjeligt!

Slutligen ytterligare en refektion. Som du redan noterat blev nazisternas angrepp i Kärrtorp mycket riktigt återgivet som just ett angrepp i gammelmedia. Men om det omvända inträffar, såsom att Antifascistisk Aktion angriper en nazistisk demonstration så återges det ofta som att det blev bråk vid en nazistisk demonstration, och det förefaller därmed som om gammelmedia åtminstone implicit vill lägga skulden på nazisterna. Media tycks således ofta vilja mörka våldsbejakande extremism från vänster. Lägg därtill att Expressen i sina senaste avslöjanden av rasistiska kommentarer på internet tagit hjälp av Researchgruppen som består av i vart fall tidigare AFA-aktivister. Lägg därtill att AFA-aktivister och folk från Revolutionära Fronten med flera ”våldsbejakande extremister” – från vänster märk väl – uppges komma att delta vid samma demonstration på söndag som Stefan Löfven (precis som företrädare för flera andra riksdagspartier tyvärr). Detta enligt den visserligen mycket suspekta bloggen ”Avpixlat”. Hoppas alltså att Avpixlat har fel. Men om de har rätt?

Media tycks i vart fall ofta ta den våldsbejakande vänsterextremismens parti. Den vänsterextremism som under det senaste århundradet sannolikt ansvarat för fler människors död än någon annan våldsbejakande extremism …

Och Löfven har för sin del vad det verkar ingenting emot att befinna sig i sällskap med både våldsbejakande nazister och vänsterextremister. I fallet al-Fatah tar han och de svenska socialdemokraterna uppenbart den våldsbejakande nazismens parti. Och i Kärrtorp avser han tydligen samverka med de våldsbejakande vänsterextremisterna där.

Också något för Säpo att begrunda eller hur! – Precis som för dig och mig …

Tillägg 2013-12-19:

A. Johan Lundberg skriver i dagens SvD att Expressen inte velat undersöka och publicera uppgifter om eventuell antisemitism i Sverige i organisationer som uppbär bidrag från statliga myndigheter. Däremot går det alltså bra att i samverkan med vänsterextremister hänga ut privatpersoner som utan statsbidrag skrivit rasistiska kommentarer på internet. Vilken rasism är värst, den som bedrivs av statsunderstödda organisationer eller den som bedrivs av enstaka privatpersoner? Lundberg kallar det i vart fall, inte utan visst fog, att sila mygg och svälja kameler. – Dessutom frågar man sig varför staten eventuellt stöder antisemitism …

B. Nu läser jag i Dispatch International, att vår försvarsminister Karin Enström (M) också avser delta i Kärrtorp på söndag! Moderaterna gör alltså också gemensam sak med de våldsbejakande vänsterextremisterna. Det enda riksdagsparti som inte tänker delta är vad det verkar Sverigedemokraterna.

Säpo har det tufft numera. Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna tycks ju stödja den våldsbejakande vänsterextremismen. Inklusive den person som man trodde skulle vara den första att stå detta onda emot, nämligen just Sveriges försvarsminister. Man trodde att just hon skulle stå upp för att försvara Sverige mot detta onda. Att göra motstånd. Men icke. Snarare verkar det för hennes och för den svenska regeringens del vara fråga om att ge upp, att kapitulera.

Under kalla krigets dagar hette det att ”Varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt”. Budskapet från Sveriges regering tycks numera vara att ”Varje meddelande om att motståndet mot de våldsbejakande vänsterextremisterna ska uppges är sant”! Liksom motståndet mot islamismen, vilken i de flesta fall dessutom är antisemitisk, dvs. nazistisk, dvs. högerextrem. Motståndet ska uppges. Antisemitismen/högerextremismen ska tvärtom stödjas med skattemedel verkar det (se A. ovan).

Har alla svenska riksdagspartier – utom då Sverigedemokraterna – helt och hållet kapitulerat för såväl vänsterextremism, högerextremism som islamism? Mycket tyder som du ser tyvärr på det.

Usch! – minst sagt. För om det är så kan vi inte räkna med att den liberala demokratin i Sverige kan fortleva så värst mycket längre. Inte ens försvarsministern verkar ju vilja försvara den!

Som vanligt: Rätta mig om jag har fel! Jag hoppas verkligen att jag har det.

Länkar: En tidigare bloggning om de svenska socialdemokraterna och Fatah, Aida Paridad i Dagens arena, Kritik mot SOU:n i DN, SD-riksdagsmannen Mattias Karlsson i SvD om varför Sverigedemokraterna som troligen enda riksdagsparti bestämt sig för att inte demonstrera tillsammans med den våldsbejakande vänsterextremismen på söndag.


3 svar på ”Den våldsbejakande (socialdemokratiska?) extremismen i Sverige och ”Palestina””
 1. Over 2 million people have found love through eharmony, so you can be sure that amongst
  our members you will find someone who holds the same values as you.
  Whether you’re Christian or Muslim or Asian,
  there’s a wide pool of like-minded singles for you to meet.
  See some of our most popular categories below:
  Single Muslims – Asalaamu Alaykum. If you’re a single Muslim looking for like-minded Muslim men or women, eharmony is the perfect place to start.

  Asian singles – Whether you’re Muslim, Hindu, or Sikh of Indian, Pakistani, Bangladeshi or Sri Lankan descent,
  we match you with single Asians who share your
  core values

 2. Angående palestina varför begär inte dessa palestinier att tag över Jordanien i dessa dagar eftersom båda Jordanien och Israel var ett enda mandat och lydde till 1918 under Turkiet.

Kommentarer är stängda.