Jag var ute och flög idag. Dvs. inte för egen maskin utan i ett reguljärt flygplan. Där råkade jag händelsevis och helt oavsiktligt komma över dagens Aftonbladet i dess pappersversion. Hela tidningens huvuddel upptas av rapporter, analyser och kommentarer rörande gårdagens val. Väldigt tråkig läsning på det hela taget:

En Anders Lindberg skriver på ledarsidan t.ex. följande. Något som jag ska återkomma till (det finns även på nätet):

I går gick nazister till anfall mot vallokaler och ett rasistiskt parti blev tredje störst i riksdagen.

Sverigedemokraterna vann hela 12,9 procent av väljarna.

Det demokratiska och anständiga ­Sverige måste säga stopp nu. Att bekämpa fascismen bör bli en av den kommande mandatperiodens allra viktigaste ­frågor.

Lindberg tycks således mena att Sverigedemokraterna är såväl ett rasistiskt, icke-demokratiskt, oanständigt och fascistiskt parti. Såpass!

Längre fram i blaskan talas under rubriken ”Här faller en brun skugga över Sverige” om att Sverigedemokraterna nu är Sveriges tredje största parti. Man återger också denna bild från SVT Grafik om överströmningarna från andra partier till just Sverigedemokraterna:


Källa.

Men man talar inte alls om den rödgrönbruna röra som under tidernas lopp knappast inte alls innefattat Sverigedemokraterna, men som alltid haft som syfte att utplåna antingen den judiska staten Israel, judarna eller bådadera! De röda (vänstern) lierar sig nämligen ofta med just den islamonazistiska organisationen Hamas som vill döda alla judar. Att döda ett helt folk kallas folkmord. Det är det Hamas syftar till. Det gröna är islams färg. Hamas består av muslimer som, när de övergår till att verka politiskt/militärt inte enbart är muslimer, utan islamister, tom. islamonazister, just när de övergår från att enbart tillbe sin gud, vilket är helt OK, till att genom angreppskrig försöka utplåna Israel och alla judar – vilket många av dem gör. Det bruna inslaget i denna röra består t.ex. av Nazi-Tysklands och Adolf Hitlers nära vänskap med den palestinske ledaren under det andra världskriget, Hajj Amin al-Husseini som var i lika grad anhängare av det folkmord som nazisterna under andra världskriget försökte genomföra, som – om han ännu vore i livet – det folkmord som Hamas i Gaza nu försöker genomföra – mot judarna märk väl!

Sverigedemokraterna är däremot kända som det enda riksdagsparti som vill att Sverige ska upphöra med det ekonomiska stödet till den islamonazistiska entiteten Gaza, vars regim just heter Hamas och som enda syfte har att genom angreppskrig och i Nazi-Tysklands efterföljd utplåna den judiska staten Israel och alla judar. Alla andra riksdagspartier utom Sverigedemokraterna vill att Sverige ska fortsätta med detta stöd! Jag har, som du ser i länken ovan, inför årets riksdagsval efterfrågat fler svenska riksdagspartiers avståndstagande från stöd till de antisemitiska folkmördarna i Gaza. Utan någon som helst framgång!

Den ”bruna skuggan” faller således för närvarande inte så värst mycket över Sverigedemokraterna, kan man tycka, utan över alla Sveriges övriga riksdagspartier! – En inte alldeles så väl vald Aftonbladet-rubrik alltså …

Man behöver sedan bara bläddra till nästa upplägg (s. 18-19) för att mötas av rubriken ”Vi är 87 procent”. Dvs. 87 procent som inte röstat på Sverigedemokraterna. Underrubrik ”Övriga partierna: Vi ska inte samarbeta med SD”. (Man kan ju då inflika att det är ännu fler personer som inte röstat på vare sig Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet eller Kristdemokraterna.)

Här är ett foto på AB:s löpsedel idag:


Foto: Tobias Petersson

Vi kan då konstatera att hela 87 procent av Sveriges väljare – vare sig de ville det eller ej, vare sig de förstod det eller ej – tyvärr röstat för att Sverige ska fortsätta med sitt ekonomiska stöd till entiteten Gazas antisemitiska, judehatande folkmords-regim. Alla de partier som dessa väljare röstat på anser tillika (åtminstone om man följer vad Aftonbladet skriver) att man inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna, vilket är det enda riksdagsparti som vill att Sverige ska upphöra med detta stöd!

Men det är endast Sverigedemokraterna som i denna blaska – vilken av malisen stundom kallas AftonStürmer (bild t.v.) – kallas för ett rasistiskt, icke-demokratiskt, oanständigt och fascistiskt parti!

Vad som är mest rasistiskt av den antisemitiska organisationen Hamas, vilken alltså alla svenska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna stödjer direkt eller indirekt (och därmed dess avsedda folkmord mot judarna), eller Sverigedemokraterna, som vill upphöra med detta stöd, det får ju då var och en bedöma.

– Apropå den där ledaren av Anders Lindberg: Såg du f.ö. att han skrev att nazister gick till anfall mot vallokaler. Aftonbladet rapporterar även om detta på nätet.

Ingenstans på nätet rapporterar dock Aftonbladet vad jag kan se om det som anges på sid. 20 i samma tidnings pappersupplaga (författare: Olof Svensson), nämligen följande:

I Stockholms norra förorter vittnade flera personer om att islamister, med kopplingar till IS och andra extremgrupper, delat ut propaganda.

– De har varit aktiva hela valrörelsen och försöker få människor att inte rösta eftersom det inte är förenligt med deras stränga tolkning av islam, säger folkpartisten Mustafa Ismail.

För två dagar sedan fick han en broschyr med texten ”Västerländsk politik – nej tack” från två sympatisörer i Rinkeby. Gruppen kallar sig Hizb ut-Tahrir. Den vill, precis som IS, upprätta ett kalifat med en sträng tolkning av islam.

Sådan direkt anti-demokratisk propaganda förekommer alltså inför ett demokratiskt val i Sverige, se fotot t.v. Detta kopplas i samma artikel till att nazister attackerat vallokaler. Detta kopplas i samma tidning – Aftonbladet remember – till Sverigedemokraterna!

Jag tror inte att Sverigedemokraterna på långa vägar kan kopplas till Hizb ut-Tahrir. Aftonbladet gör det likväl!

Vidare: Apropå den stora överströmningen från Moderaterna till Sverigedemokraterna som man kan skönja i den översta bilden, så måste man nog rent generellt konstatera att Moderaterna har gjort fel i något väsentligt avseende. För egen del har jag inte röstat på Moderaterna vare sig i detta riksdagsval, i tidigare EU-val eller i det ännu tidigare riksdagsvalet 2010. Detta beror helt och hållet på att Moderaterna har tillåtit Carl Bildt som utrikesminister samt att man åtminstone i år 2014 i riksdagen sanktionerat att Sveriges folk ekonomiskt understött den islamonazistiska strävan till folkmord som utgått från Hamas i Gaza. Denne Bildt har dessutom strävat efter att den alltmer islamistiska regimen i Turkiet ska bli medlem i EU, och har med öppen hand mottagit islamonazisternas medlöpare i Ship to Gaza, vilket framgår av fotot ovan till höger. Han har även rest till Iran för att i sin till synes bottenlösa naivitet försöka påverka dess islamonazistiska regim att avstå från att utveckla kärnvapen, att avstå från att försöka utplåna Israel. Något som islamister aldrig kommer att avstå från, oavsett vad Bildt gör.

Så att Carl Bildt nu har försatts ur stridbart skick, det är en mycket stor välgärning!

– Jag avser att inom kort återkomma med analys av vad som valresultatet i övrigt kan bära i sitt sköte. Håll ut!

Länk: Hizb ut-Tahrirs svenska hemsida.

Inlägget redigerat 2014-09-16: Jag har ändrat några ordvändningar. Fler än brukligt. Var trött i går kväll efter att dels ha flugit som sagt, både bittida och sent, men även för att dagen innan ha varit ordförande i ett valdistrikt. Kom hem först kl 00.30 i går. Men det får man ta i försvaret av demokratin. Ber således om ditt överseende!

2 svar på ”Valresultatet 2014 ur judiskt, israeliskt och demokratiskt perspektiv: En första betraktelse”
  1. Carl Bildt har också mycket aktivt stött den nationalistiska statskuppen i Ukraina, som har inneburit ett förtryck av rysktalande i Östra Ukraina. Han har inte haft några betänkligheter alls rörande det fascistiska regeringspartiet Svoboda, eller dess milis, som i somras medverkade till ett begynnande folkmord.
    Detta, sammantaget med aggressiva påståenden om Putin och Ryssland och behovet av att gå med i NATO, är för mig också en faktor i att det var skönt att få bort Bildt som utrikesminister.
    Men, tyvärr – han ingår fortfarande i den mäktiga Bilderbergergruppen!

Kommentarer är stängda.