Som du säkert vet vid det här laget sade vår statsminister Stefan Löfven – som du kan se här t. h. i samkväm med ”palestiniernas” ”president” Mahmoud Abbas (Foto: Jesper Frisk) – i regeringsförklaringen i Sveriges riksdag i fredags att Sverige ”kommer … att erkänna staten Palestina”.

Det är ju tyvärr så att en svensk regering, hur svag den än är, kan erkänna stater hur som helst, utan vare sig riksdagsmajoritetens eller Sveriges folks godkännande. Detta också utan att den så kallade staten uppfyller de kriterier som vanligen ställs på en stat. Nämligen att den består av ett folk och ett territorium och att den har kontroll över detta territorium. Vad ”Palestina” beträffar föreligger knappast något av detta för närvarande.

Regeringen kan alltså köra över såväl svenska folket som Sveriges riksdag! Löfven avser uppenbarligen att göra just detta. Och erkänna någonting som inte finns! För ”Palestina” uppfyller entydigt inte de kriterier som vanligen ställs på en stat.

Lägg därtill att de flesta tongivande organisationer och partier i ”Palestina” har som syfte att utplåna den judiska staten Israel. Därigenom bryter de mot FN-stadgan som föreskriver att stater ska leva tillsammans som ”goda grannar”. Något som de tongivande krafterna i ”Palestina” definitivt inte avser att göra!

Men Löfven går på i ullstrumporna.

För detta får han berättigad kritik.

Sveriges Radio sammanfattar och skriver bland annat så här:

Det var i fredags som statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring sa att konflikten mellan Israel och Palestina enbart kan lösas genom en tvåstats-lösning, och att Sverige kommer att erkänna Palestina som stat.

Israel befarar nu att flera länder ska följa efter. Uttalandet från Löfven har även kritiserats i USA, vars utrikesdepartement tycker att det är för tidigt för ett internationellt erkännande. Även i Sveriges finns alltså missnöjet.

Jan Björklund (FP) menar att målet i framtiden från svenskt håll bör vara att kunna erkänna en enad palestinsk stat, när den staten i sin tur är beredd att erkänna Israel.

– Problemet är ju att över halva det palestinska området så härskar terroristorganisation Hamas, och de vill ju inte erkänna Israel utan utplåna Israel. Omvärlden ska vara beredd att erkänna Palestina den dagen hela Palestina erkänner Israel, men inte förr, säger Björklund.

Och i USA ansågs Sveriges regerings beslut vara ”premature”. Det kan man onekligen hålla med om.

Israel reagerade naturligtvis med avsky. Sveriges ambassadör har kallats upp till Israels utrikesdepartement för att motta en välförtjänt protest. Läs vad Sveriges Radio skriver i denna del.

Israels utrikesminister Avigdor Lieberman (foto t.v.) menar som du kan se, att Löfven ”uppenbarligen inte haft nog med tid att sätta sig in i frågan och att förstå att det är palestinierna som som de senaste 20 åren har förhindrat en lösning med Israel”.

Det är ju ett diplomatiskt sätt att uttrycka saken. För majoriteten av ”palestinierna” har, skulle jag säga, aldrig accepterat en lösning som innefattar bevarandet av den judiska staten Israel. ”Palestinierna” har alltid förhindrat en fredlig lösning med Israel. De gör det fortfarande. Så tidsbrist är nog knappast något som Löfven kan skylla på.

Fast möjligen har Löfven nu insett att han trampat i klaveret och backat en smula. Läs här.

Mycket bra i så fall! Här en länk som överst återger en något anakronistisk bild av vad Löfven tyckte före valet. Jag är numera, dvs. efter valet, beredd att hålla med.

Inlägget redigerat 2016-04-11.