Som du vet råder det ett krigstillstånd mellan Hamas och Israel. Hamas framlidne ledare Rantissi deklarerade år 2004 ”öppet krig” mot Israel. Det framgår här, där även al-Aqsa-martyrernas brigader förklarade ”krig mot Sions söner”.

Att Israel också menar att en väpnad konflikt, dvs. krig, föreligger, framgår här.

Icke förty har bland andra Ove Bring i sina ”analyser” utgått från att krig inte råder, för att därefter kunna hävda att Israels ingripande mot terrorarmadan Ship to Gaza var ett brott mot folkrätten. Det går inte an att borda fartyg på internationellt vatten hursomhelst i fredstid. Men i krig kan fartyg på väg till fientligt territorium bordas, helt lagligt. Det har jag tidigare skrivit om.

En som i likhet med vad jag tidigare hävdat, och som i likhet med Hamas och Israel, anser att det råder en krigssituation, är professor em. i folkrätt Göran Lysén. Han skriver nu att det mesta överväldigande talar för att det föreligger ett krigstillstånd och kallar Brings resonemang för lätt förvirrat. Han skriver även så här:

Gaza för alltså en politik, som inte endast består av ord om utplånande utan griper även till våldshandlingar av bland annat militär natur, varför det är mycket svårt att se att något fredstillstånd hitintills alls skulle ha rått mellan Gaza och Israel. Förklarade krig, i vilket vissa parter inte avlossat ett skott, har ändå medfört att krigets lagar blivit tillämpliga.

Ytterligare ett förvirrat resonemang förs av professorn i folkrätt Said Mahmoudi enligt vad som refereras i DN. Han säger bl. a. ”med eftertryck” att inget annat land än Israel delar … uppfattningen” att krig råder, och fortsätter:

– Den allmänna uppfattningen är att vad Israel har gjort är förbjudet, det man har gjort är helt oacceptabelt. Jag delar den ståndpunkten och min personliga uppfattning är att reglerna för fredstid borde gälla i det här fallet. Utan tvekan strider då Israels agerande mot folkrätten. Man har begått ett grovt folkrättsbrott.

Mahmoudi tycks resonera som om frågan om krig råder eller ej bör avgöras genom majoritetsbeslut. Eftersom ”inget annat land än Israel” anser att krig råder så råder ej krig. Om ”den allmänna uppfattningen är” att krig ej råder, då råder ej krig. Konsekvensen av detta resonemang blir, att om en mängd länder beslutar sig för att med våld angripa ett annat land och under angreppet benhårt förnekar att krig råder, trots att just det angripna landet faktiskt menar att krig råder och försvarar sig i enlighet med krigets lagar, ja, då har det angripna landet begått ”ett grovt folkrättsbrott”. Mahmoudi har därmed uppfunnit ett elegant sätt att låta angriparna gå fria från ansvar och endast skuldbelägga den angripne, dvs. i detta fallet Israel. Men det är en brännvinsadvokatyr.

Mahmoudis resonemang är uppenbart ohållbart. Fast det passar ju utmärkt bra in i ”den allmänna uppfattningen”, som faktiskt just är den att Israel bör angripas. Det var just i det syftet som Ship to Gaza avreste, och visst utsattes de israeliska soldaterna för angrepp med våld när de skulle avvärja det turkiska fartygets brott mot sjöblockaden.

I stället måste man ta fasta på vad Lysén skriver. Israel har som vanligt rätten på sin sida. Visst kan man beklaga att människor dödats. Men innan de avreste hördes tal om att de skulle nå Gaza eller bli martyrer. De visste från första början att de skulle stoppas. Ändå grep de till vapen när det skedde. I den mån de från början ville bli martyrer, vilket inte kan uteslutas, så har de numera fått som de ville.

Man kan notera att alla de avlidna var turkar (varav en amerikansk medborgare). Man kan också notera att den turkiska islamistiska organisationen IHH förefaller ha varit huvudorganisatör av angreppsarmadan, att Turkiet med sin islamistiska regering alltmer närmat sig Iran, att skeppet Mavi Marmara var turkiskt och avreste från Turkiet. Turkiets premiärminister Erdogan har särskilt skarpt fördömt de israeliska krigsinsatserna. Det kan inte uteslutas att den turkiska statsledningen varit inblandad i detta angrepp.

Här är en intressant film där du mot slutet kan höra en palestinsk(?) dam uttala önskan att antingen nå Gaza eller bli martyr:

Vidare noteras att Mattias Gardell just befann sig ombord martyrskeppet Mavi Marmara. Gardell har i SvD kallat armadan för en frihetsflotta ”som tagit Förenta nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna på allvar”. Han kallar Ship to Gaza för en ”fredlig hjälpsändning” som Israel hotat att beslagta. ”Människorättsaktivisterna” uppges vara ”obeväpnade”. ”Vi tar varken ställning för Hamas eller för Fatah utan för mänskliga rättigheter och vårt stöd går oavkortat till civilsamhället. … Inte heller är aktionen antiisraelisk”. Idag i DN kallade han angriparna för ”civila humanister”.

Detta Brännpunktsinlägg publicerades den 29 maj . Den förste juni gick de fredliga ”människorättsaktivisterna” till angrepp mot de israeliska soldaterna. Före avresan från Turkiet/Istanbul skanderade ”aktivisterna” eller anhängare till dem en sång som hänvisade till Mohammeds seger över judarna vid Khaybar och i övrigt lyder: ”Mohammeds armé ska återkomma”, vilket i mina öron låter mycket antiisraeliskt. Som redan sagts ställde man i utsikt att bli martyrer om man inte nådde Gaza. Organisationen IHH säger, att man avsåg leverera varorna till Hamas. Trots det skriver Gardell att man inte tar ställning för Hamas.

Gardells påstående att Israel avsåg beslagta varorna är falskt. Det har Israel sagt från början. Israel har erbjudit Ship to Gaza att leverera via Israel. Ship to Gaza har vägrat. Efter att skeppen förts till hamn i Israel, har Israel försökt leverera skeppens last till Gaza, men Hamas har vägrat ta emot varorna från Israel! Det viktiga för Ship to Gaza var att leverera direkt till Hamas, inte via Israel. Hamas har uppenbarligen samma inställning. Detta visar hur lite såväl Ship to Gaza som deras samarbetspartner Hamas, en islamonazistisk terrororganisation som genom angreppskrig vill utplåna israel, egentligen bryr sig om den palestinska civilbefolkningen, och hur viktigt det var för dem båda att markera mot Israel.

Gardell anklagar också enligt DN (länken ovan) Israel för ”överlagt mord” när terroristerna dödades. Men ”dödandet såg han dock inte med egna ögon. Hans uppgifter bygger i stället på vad han frågat andra om i fängelset”.

Men varför använder nu Gardell sådana ”andrahandsuppgifter” och anekdotiska bevis som han själv tidigare anklagat den s.k. Rosengårdsrapporten för att felaktigt använda. Antagligen för att dessa anekdotiska bevis nu gagnar hans islamistkramande och anti-Israeliska syfte. Rosengårdsrapporten gagnade icke detta syfte.

I en tidigare bloggning i detta ämne ställde jag frågan om Gardell var vetenskapsman eller propagandist. Med dagens uttalande är saken klar. Gardell är enbart propagandist, mot Israel, för islamismen.

Carl Bildt har för sin del funnit det angeläget att resa till Istanbul för att möta propagandisten Gardell et consortes:

Bildt och Gardell

Vad finns för anledning för Sveriges utrikesminister att ta sig an detta anti-israeliska anhang? Att möta frigivna svenskar i Istanbul kunde vårt konsulat där mycket väl kunnat sköta. Bildt måste med detta agerande anses ha velat markera politiskt. Den enda rimliga markeringen jag kan finna är en markering för Hamas och mot Israel.

Länkar: Är blockaden legal? (engelska), SvD.

9 svar på ”Krig, krig, krig mot Sions söner – Carl Bildt möter Mattias Gardell”
 1. @Paff,

  Så du anser att det är orättvist att människor slår ihjäl myggorna som försöker suga blod från människor, pga människor är så mycket större och starkare? Du tycker att det faktum att det var myggor som ”utförde en beväpnad attack” mot människor är totalt irrelevant, och kan inte användas som förklaring till varför människan ”utförde en motattack” och slog ihjäl myggan.
  Palestinier är nu inga myggor, utan människor. Vad säger du om en människa som fortsätter attackera en annan som så tydligt är både större och starkare, och inte verkar vara rädd för att svara med våld?
  Tänk att du är med i en demonstration och attackerar en polis med både spark och slag. Han ska inte skjuta dig, men du kan förvänta dig både batong och tårgas, och fängelse är inte överraskande följd heller – inget av dessa vore ”oproportionell våld”. Om polisen skjöt dig i det fallet skulle vara det. Om du däremot använde en stålrör och kniv för att attackera polisen, skulle du möjligen kunna bli skjuten.

  Givetvis har Gaza rätt att sätta Israel i sjöblockad. Det att Gaza har ingen krigsflotta och kan inte göra något åt att stoppa skeppen till Israel är irrelevant i den frågan. Det kan dock förklara varför Gaza har inte gjort det.

  ”Okej” och ”lagligt” är ju två olika saker. Jag kan inte minnas att någon hade sagt ett ord om vare sig det är okej eller inte, att Israel gör vad den gör. Vi pratar om det är LAGLIGT, och lagligt är det.

  Vem ska avgöra rätt och fel?
  Människor för vem det inte är ”ett mörker att försöka reda ut vem som kan sägas ha rätt eller fel i diverse frågor”.
  Du säger själv att du är inte en av dom, ändå håller du inte dig från att avgöra rätt och fel i den här frågan.

  ”En samling nationer som ej är direkta intressenter i konflikten” – så inga islamska eller arabiska nationer har någonting att säga i konflikten, enligt dig. Jag håller med dig. Jag anser också att USA kan uppfattas att vara på Israels sida, så de ska inte uttrycka sig heller. Jag tycker dock inte att länder, nationer och stater ska bestämma över andra länder, nationer och stater, utan att man ska avgöra folkrättssaker av utbildade människor som jobbar för oberoende instanser, som till exempel FN.

  För stunden är Israel det starkare gänget, men det gör inte att det andra gänget ska få göra vad de vill utan att bry sig om lagar och regler.

 2. @Gilat: Mycket bra skrivet!

  @Paff: Du har fel, Israel kapade inte fartyg och kidnappade inte besättningen. Jag föreslår att du läser Genevekonventionen innan du kommer med sådana uttalanden. Israel har en blockad mot Gaza av förståeliga skäl, klicka på länken om krigsförklaringen och läs där. Hamas har under det första kvartalet detta år skjutit 35 raketer in i Israel från Gaza. Om Norge skulle göra det mot Sverige, skulle vi anse det vara en bagatell menar du eller tror du att det skulle leda till att vi hamnar i krig med Norge?
  Nog om detta, jag hoppas att du förstår poängen.

  Nu råkar det vara så att det i Genevekonventionen står att ett fartyg som består av hjälparbetare ska vara opartiskt. Jag tycker att det är oerhört lustigt att något som anordnas av Free Gaza Movement ens kan tillåtas av FN att åka till Gaza, med tanke på att det uppenbart strider mot Genevekonventionen. Även om Ship to Gaza bestod av opartiska hjälparbetare har IDF all rätt enligt Genevekonventionen att genomsöka fartyget och det var just det de försökte göra men möttes av våldsamt motstånd. Faktum är det att de har all rätt att be dem köra till den israeliska hamnen. Med största sannolikhet hade det lett till att de kontrollerat lasten snabbt och vidarebefordrat den till Gaza, men som du märker så vill inte Hamas ha varorna. Läser man lite om transporten så inser man även att majoriteten av varorna var varor som palestinierna inte behöver. Det råkar nämligen vara så att Israel redan levererar 13000 ton förnödenheter till Gaza, varje vecka! Om detta säger Genvekonventionen att de i sådana fall inte ens måste släppa fram hjälpsändningar från andra om de täcker de civilas behov själva.

  Nu var det så att Ship to Gaza uppenbart består av partiska politiska aktivister. Läs gärna Mehmet Kaplans uttalande i DN och även Greta Berlins om vad syftet med Ship to Gaza är.
  Detta står i DN:
  ”Mehmet Kaplan säger att han ser aktionen som en del av en utnötningstaktik mot Israel för att få blockaden mot Gaza upphävd.”

  Greta Berlin i Jerusalem Post:
  ”We think eventually Israel will get some kind of common sense. They’re going to have to stop the blockade of Gaza, and one of the ways to do this is for us to continue to send the boats.”

  De avslöjar alltså själva att det inte handlar om att sända proviant till nödställda palestinier, utan att häva blockaden mot Gaza som i sin tur direkt innebär att Hamas kan få vapenleveranser från Iran. Då har jag en fråga till dig: tror du att det kommer att gynna den palestinska befolkningen i Gaza?
  Min personliga uppfattning är att det är bland det sämsta som de kan råka ut för.

  Nu råkar det även vara så att Hamas inte har utropat Gaza som en självständig stat eftersom de ständigt byter mot Genevekonventionen. Först genom sitt uttalande om att förinta staten Israel, och sedan genom att hålla på med s k indiscriminate attacks och givetvis även tortyr, hot och mord på palestinier som inte delar deras uppfattning om saker och ting.

  Men, om Gaza vore en stat som inte bryter mot Genevekonventionen så hade de kunnat upprätta en blockad mot Israel och borda skepp på väg dit, så länge de hade den militära makten att göra det. Anledningen till att de inte gör det är att de inte har den militära makten, och det kan vi tacka Israel för.

  Jag skulle alla gånger hellre bo i Israel, även om jag inte håller med allt som politikerna där gör (det gör jag inte i Sverige heller) än bo i ett område som styrs av Hamas, eller vilket som helst av de omkringliggande länderna. Antagligen skulle jag bli avrättad ganska kvickt i ett sådant område, någon som garanterat skulle bli det är Mattias Gardells bror Jonas. Det är minst sagt märkligt att Mattias Gardell inte inser det själv. Det skulle han inte bli i Israel.

  Innan du fortsätter att tycka att det Israel är vidrigt och hemskt, kolla upp hur många judar det finns i Saudiarabien. Det är verkligen intressant i ett sammanhang som detta.

 3. Dumstrut [Denne kommentators kommentar på denna blogg den 14 januari 2009: ”Nej jag anser inte att Israel har rätt att existera.” /Sapere Aude!]

  Krig mot Sions söner?! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! Killen som hittade på det var inte den skarpaste slickepotten i lådan. Vad tror han att palestinierna anser sig vara?

 4. Bor vi i samma värld?

  Jag inser att konflikten mellan Israel och Palestina är helknepig, och för mig är det ett mörker att försöka reda ut vem som kan sägas ha rätt eller fel i diverse frågor. Men i detta fall kapade Israel fartyg på internationellt vatten och kidnappade deras civila besättning. Det var inte fråga om att genomsöka lasten och låta dem åka vidare, som jag tror de flesta hade ansett vara helt acceptabelt. Kan någon tycka att detta är okej?? Om Palestinierna hade en militär styrka på samma nivå som Israel, skulle de kunna hävda sin rätt att hindra transporter till Israel då? Skulle detta också vara okej? Om inte, vem ska egentligen avgöra rätt och fel? Nationer som lätt blir offer för sin egen stolthet och hämndbegär, eller en samling nationer som ej är direkta intressenter i konflikten? Jag tror på det senare, precis som jag tror att gängbråk bör brytas upp av polis hellre än överlåtas åt sina egna hävdade rättigheter mot varandra. För stunden är Israel det starkare gänget, och deras stolthet är vida överlägsen deras intresse för fred.

Kommentarer är stängda.