De juridiska hårklyverierna om Israels rätt att hindra armadan till Gaza från att komma fram har påbörjats. Armadan stoppades tydligen på internationellt vatten. Hade Israel verkligen rätt att ingripa där, utanför sitt eget och Gazas territorialvatten?

Dagens Juridik rapporterar om vad Ove Bring och Mark Klamberg anser. Klamberg menar att ”Om man kommer fram till att det inte råder en väpnad konflikt i området så blir slutsatsen att Israel inte får borda fartyg under andra staters flagg på det fria havet”.

Vad är då en ”väpnad konflikt”, kan man fråga sig. Jo en väpnad konflikt inbegriper våld mellan två parter där åtminstone den ena parten är en statsmakt. Slutsatsen att det, efter att Hamas avsänt tusentals raketer och granater mot Israel, där Hamas förklarat krig mot Israel med det uttalade och enda syftet att utplåna Israel, inte råder en väpnad konflikt är omöjlig. Visst råder det en väpnad konflikt! Det anser både Hamas och Israel.

Men enligt Ove Bring, som citeras i Expressen, råder det inget krig, dvs. ingen väpnad konflikt. Man undrar vilken värld han lever i. Hamas bombardemang har kanske aldrig inträffat enligt Bring?

Om kombattanterna är överens om att väpnad konflikt råder så är det knappast någon annans sak att påstå något annat. Om man hjälper den ena av kombattanterna kan man räkna med ingripande från den andre. Vad gagnar oss juridiska analyser som inte utgår från verkligheten?

Alltså hade Israel rätt att ingripa även utanför Gazas eller Israels territorialvatten. Tom. angrep ju vissa av dem som var ombord det turkiska skeppet Mavi Marmara de israeliska soldaterna med våld, och den turkiska organisationen IHH hade som uttalat syfte att leverera varorna till Hamas, dvs. till en av parterna i den väpnade konflikten. De gick alltså Israels fiende till handa med varor och med vapen i hand. Israel har all rätt att ingripa och stoppa sådant stöd till sin fiende.

Man noterar slutligen att Mattias Gardell befann sig ombord Mavi Marmara, dvs. just det fartyg där terroristerna fanns, just det fartyg där de israeliska soldaterna angreps. Varför? Befinner sig även Gardell i krig mot Israel?

5 svar på ”Israel hade rätt att försvara sig även på internationellt vatten”
 1. Daniel, såvitt jag förstår utgår samtliga herrar som du (och jag) refererar till, från att det inte råder krig. Men enligt såväl Hamas som Israel råder krig, så vad dessa herrar hittills har ansett torde vara irrelevant för de krigförande parterna. I krig har Israel rätt att både införa en sjöblockad och därmed borda fartyg som avser bryta blockaden, detta även på internationellt vatten. Tom. avsåg islamistiska IHH, som av allt att döma var den tongivande kraften ombord Mavi Marmara, enligt sin hemsida att föra lasten till ”authorities” i Gaza, vilket är Hamas och därmed direkt gå en krigförande part tillhanda med varor. Dessutom finns ett avtal mellan PLO och Israel som säger att Israel har rätt att stoppa fartyg inom 12 sjömil från Gazas kust som bl.a. misstänks smuggla ”varor” och därefter vidta ”nödvändiga” åtgärder, detta oavsett om krig eller fred råder. Enligt avtalet skall allt gods som kommer sjövägen införas i Gaza via hamn i Israel. Mycket av detta har jag redan bloggat om, t.ex. här.

 2. hmmm… du försöker framstå mer balanserad, samtidigt får jag känslan av att du inte gjort grundläggande bakläxa, kolla källor. Med andra misslyckas du fatalt i ditt försök till….jag vet inte vad det är men misslyckas gör du.

  I ditt Inlägg så citerar du en tidning som citerar en persons blogg. Men du struntar i att kolla upp bloggen, och tar citatet för vad du tror det är. Om du går till Ove Brings blogg så ska du se att han går igenom en lång räcka med punkter som involveras i den olyckliga händelse som inträffat. Och tyvärr så vet jag inte hans personliga värderingar men han verkar också slå knut på sig själv:

  4.1 Tillämpning av havsrättens regler i händelse av väpnad konflikt
  Jag har svårt att hitta några specifika regler om civila fartyg som fraktar varor till en stridande part. Det finns dock en generell regel som anger att man under en väpnad konflikt får tillgripa de medel som är nödvändiga för att uppnå militära mål, med hänsyn taget till distinktions- och proportionalitetsprinciperna. Svält av en civilbefolkning är inte tillåtet som stridsmetod enligt artikel 54 i det första tilläggsprotokollet från 1977. Att stanna och borda ett fartyg som forslar gods till motstående sida under en väpnad konflikt är tillåtet förutsatt att tillräckligt med mat och vatten tillförs civilbefolkningen på annat sätt.

  Detta görs dock inte, iochmed den BLOCKAD som Israel tillsammans med Egypten utfärdat. Inte ens Röda Korset släpps in:

  http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=nyheter&docid=040E7224C2380062C1257735003035B2&menu0=3&menu1=/

  Vidare så läser du inte hela artikeln i Dagens juridik som avslutas med:

  ”(Jakob Heidbrink, juris doktor och lektor i Jönköping, är överens med Ove Bring och Mark Klamberg. Heidbrink hänvisar i ett blogginlägg till Art. 110 första stycket havsrättskonventionen, av vilken det framgår i vilka situationer ett krigsfartyg på internationellt vatten får borda ett annat fartyg:

  ”Israel hade ingen som helst rätt att borda fartygen, i vart fall inte där det skedde”, skriver Heidbrink.)”

  Vet inte om du är anti-islamist, eller nazist/rasist, du kan nog fortsätta med lite egna ismer själv. Men tur är att lejonparten av dessa inlägg är i den nedre delen på skalan av vad en intellektuell människa kan vänta sig i respons hos den svensktalande populationen. Eller med andra ord: Jag spyr på dig! Behåll din dynga för dig själv.

Kommentarer är stängda.