Det är, enligt min ringa mening, mycket tveksamt, i synnerhet om man, som jag, står upp för Israels ovillkorliga rätt att existera och att försvara sig mot dem (stater, individer, organisationer) som vill utplåna den judiska staten.

För Carl Bildt han står definitivt inte upp för Israels rätt att existera och försvara sig. Många indikationer tyder på detta:

Carl Bildts blogg

1. Carl Bildts egen blogg. Jag börjar med det senaste inlägget från den 27 juli. Där skriver Bildt följande: ”Från inte minst jordansk sida hoppas man att Israel skall kunna acceptera de utgångspunkter – 1967 års gränser – som kommer att göra direkta förhandlingar möjliga. Och det är självfallet en förhoppning som vi delar.”

Bildt tycks inte veta att det inte alls finns några ”gränser” från år 1967. Vad som finns är stilleståndslinjer från 1948, linjer där Israel lyckades stoppa det arabiska anfalls- och utplåningskriget mot den judiska staten. Bildt gör dessutom Israels acceptans av dessa stilleståndslinjer till en förutsättning för ”direkta förhandlingar” helt i linje med Mahmoud Abbas ständiga villkor för förhandlingar, villkor som, om de uppfylls, leder till Israels utplåning och som därmed gör förhandlingar meningslösa. Man förhandlar inte med den man utplånat.

Men enligt normal logik är stilleståndslinjer föremål för förhandlingar. Israel har i tidigare förhandlingar förklarat sig villigt att lämna större delen av ”Västbanken” och därtill vissa områden i nuvarande Israel – bakom ”1967 års gränser”, i utbyte mot fred, men har tyvärr inte fått något gehör hos Arafat et consortes. I stället startades den s. k. andra intifadan.

Den 27 juli skriver Bildt vidare, att: ”Från Stockholms horisont har vi ju också strävat efter att utveckla en allt närmare relation till Turkiet, och i allt väsentligt har detta också lyckats. Fredrik Reinfeldt och premiärminister Erdogan talades vid för bara någon vecka sedan, och jag träffar min turkiske kollega Davotuglo relativt ofta.”

Som vi vet stöder den turkiska islamistiska regeringen IHH, som är den drivande kraften bakom spökskeppen till Gaza, en armada som avser att konfrontera den judiska staten genom att bryta den av Israel utfärdade och enligt internationell rätt helt legitima sjöblockaden mot Gaza. Gaza är ett gentemot Israel fientligt territorium, vars regim – Hamas – har som enda syfte att genom anfallskrig utplåna den judiska staten Israel, och varifrån det nästan dagligen sker angrepp mot Israel. Men Carl Bildt vill ändå ”utveckla en allt närmare relation” till Turkiets regering, och i detta syfte skickar han då tydligen tyvärr fram statsministern.

Den 1 juli skriver Bildt så här: ”Att avvisa Turkiet – och det finns ju de som av mer eller mindre grumliga skäl vill det – vore ett strategiskt misstag av historiska dimensioner för Europa.” Avvisa som EU-medlem, alltså. Bildt har inga problem att medge den islamist-styrda staten Turkiet medlemsskap i EU. Skälen att inte medge Turkiet medlemsskap är uteslutande ”mer eller mindre grumliga”. Ur anti-islamistisk synpunkt är skälen dock knivskarpa, kristallklara. Om Bildt ville se.

Den 30 juni möter han Nabil Shaath. Om detta skriver Bildt följande: ”Strax tar vi emot Nabil Shaath som ju tillhör en generation av palestinska politiker som varit med mycket länge, och som också därför är väl värd att lyssna på.” Men Shaath är medlem av Fatahs exekutiva kommitté och Fatah vill – utplåna Israel. Är det något att lyssna på? (Se här en min tidigare bloggning.)

Den 9 juni heter det så här angående ett förslag om att förlägga upparbetning av uran utanför Iran: ”Klokskapen i den politik som inte ville pröva den möjlighet som låg i den överenskommelse med Iran om vissa frågor som Turkiet och Brasilien förhandlat fram tror jag starkt kan ifrågasättas.” – Brasilien backade senare från överenskommelsen, men Bildt står fast, eller?

Bildt skriver visserligen samtidigt följande: ”Att sanktioner allena kommer att leda till en omläggning av Irans politik tror jag inte att det är lätt att hitta någon som tror på.” Där håller jag med. Sanktioner fick inte Saddam på fall och kommer icke få Hamas eller den islamonazistiska regimen i Iran på fall. Vad som fick Saddam på fall vet alla. Det var US Army. En armé som borde kunna stå upp mot islamonazismen och islamismen, om bara Obama vill. Med stöd från oss alla som fortfarande tror på och vill försvara den judisk-kristna västerländska civilisationen.

Sedan tjafsar Bildt, till exempel här, om de svenska terroristkramarna i Ship to Gaza, som Bildt funnit det angeläget möta i Istanbul. Det har jag bloggat om här. Varför var det så angeläget? Det hade väl konsulatet fixat lätt! Här en bild:

BildtGardell

Den 31 maj skriver Bildt följande om Israels legitima försvarsåtgärder mot ”Ship to Gazas” försök att bryta sjöblockaden mot Gaza: ”Alldeles klart är att det israeliska ingripandet är oförenligt med den internationella rätten genom att det skedde på internationellt vatten.” Men, som jag bloggat om här, är Bildt igen ute på djupt vatten. Det finns många folk- och sjörättare som tvärtom mot vad Bildt så klart hävdar, menar att Israel har all rätt att försvara sig även på internationellt vatten.

2. I ett svar på en riksdagsfråga sade Bildt så här: ”Jag sympatiserar med det humanitära engagemang som jag förstår ligger bakom den resa som organisationen Ship to Gaza nu genomför”. Bildt har tydligen inte förstått särskilt mycket. Som redan framgått är Ship to Gaza medlöpare till den islamistiska organisationen IHH, och islamismen vill utplåna Israel. Det är i grunden inte alls fråga om något ”humanitärt engagemang”, tvärtom!

3. Ann-Sofie Dahl i Expressen redan år 2007.

Svaret på frågan om man kan rösta på moderaterna med Carl Bildt som utrikesminister är alltså: Javisst! Nämligen:
– Om man tycker att Israel inte har rätt att existera
– Om man tycker att Israel inte har rätt att försvara sig
– Om man tycker att den islamist-styrda staten Turkiet ska bli medlem i EU
– Om man tycker att Iran är en demokrati.

Men om du i likhet med mig har motsatta uppfattningar, så rekommenderar jag i stället Kristdemokraterna i riksdagsvalet, så moderatmedlem jag är.

Fast om Bildt händelsevis skulle avgå före valet blir situationen givetvis en annan …

Varför är då allt detta så viktigt? Jo, därför att Israel genom sin existens och sin förmåga att försvara sig därmed också försvarar just den judisk-kristna västerländska civilisationen. Detta är ett viktigt försvar, tycker jag. Men de som inte tycker det är ju fria att rösta på Carl Bildt-regeringen …

[Denna bloggning kommer att uppdateras allteftersom ända fram till valet – och kanske även senare, allt beroende på hur länge Carl Bildt tillåts kvarstå som utrikesminister. Det finns mycket mer att tillägga, nämligen.]

Länk: Sapere Aude!

Ett svar på ”Kan man rösta på Moderaterna med Carl Bildt som utrikesminister?”
  1. Man blir bekymrad när KD har gruppledare som skäller ut andra i KD och insisterar på att ”Man har inte rätt att borda ett fartyg på internationellt vatten” http://www.politikerbloggen.se/2010/06/01/32269/ (vilket redan Wikipedian kristallklart säger ja till, http://en.wikipedia.org/wiki/Blockade – orkade han inte ens slå upp det?)
    och har haft medlemmar som är välkända förintelseförnekare, som Rabih Ballout http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5164&Itemid=98

    Har KD någon förklaring på vad de anser om Israel utan vanligt politiskt bludder? Med lite detaljer.

Kommentarer är stängda.