Jag läser i Dagen och SvD att Israel har vänligheten att att återlämna spökskeppen i Ship to Gaza-armadan till Turkiet.

I denna armada ingick fartyget Mavi Marmara, som fraktade passagerare av vilka en del inte var sena att angripa de israeliska soldater som i laga ordning avsåg upprätthålla den av Israel utropade sjöblockaden mot Gaza, ett territorium som enligt dess regim befinner sig i krig med Israel.

I sjökrigsdeklarationen av år 1909, vars regler anses sedvanerättsligt bindande, står det så här:

Article 46: A neutral vessel will be condemned [dvs. konfiskerat] and, in a general way, receive the same treatment as would be applicable to her if she were an enemy merchant vessel:
1) If she take direct part in the hostilities;

In the cases covered by the present Article, goods belonging to the owner of the vessel is likewise liable to condemnation.

Article 63: Forcible resistance to the legitimate excercise of the right of stoppage, search, and capture, involves in all cases the condemnation of the vessel.

Källa: Krigets lagar, Försvarsdepartementet, Stockholm, 1996, s. 115 och 118.

Att Mavi Marmara, som enligt en välvillig tolkning väl kan betraktas som ett neutralt fartyg, tog direkt del i fientligheterna är väl alldeles klart. Att personer ombord gjorde motstånd med våld [forcible resistance] är också alldeles klart.

Israel har alltså all rätt att behålla fartyget. Men av ren välvilja gjorde man inte det, utan lät Mavi Marmara löpa (ut).

Nu når oss informationen, att ytterligare fartyg är på väg mot Gaza. Denna gång tycks de avsegla från Libanon. Det förra Libyen-sponsrade skeppet, Amalthea, som tog omvägen via Grekland, det fegade ur, och landade i el-Arish.

Alla dessa spökskepp till Gaza bär ett löjets skimmer över sig. För folket i Gaza har det ju ganska bra! Medellivslängden är längre än i många andra muslimska/arabiska länder till exempel. I denna bloggning visade jag att folket i Gaza prioriterar byggandet av fängelser, restauranger och shoppingcentra framför byggandet av skolor. Det är deras val, inget att angripa eller konfrontera Israel för. Israel upprätthåller sjöblockaden för att hindra vapen att införas på fiendens territorium.

Nöden i Gaza är av allt att döma en myt. De som alltjämt sprider denna myt kan inte betecknas som annat än mytomaner – i bästa fall. I värsta fall är de antisionister, antisemiter, islamister, islamonazister …

Och trots detta fortsätter spökskeppen närma sig, ”besatta” som de är av antingen mytomaner, antisionister, antisemiter, islamister eller islamonazister. – Givetvis ofta också av representanter för den vanliga extremvänstern, personer som i många fall inte har något problem att liera sig med t. ex. antisemiterna och islamonazisterna.

Den rödgrönbruna röran är alltså fortfarande lika rörig och virulent som någonsin.

Slutligen en rekommendation till Israel inför den ankommande spökskeppsarmadan: Tillämpa 1909 års sjökrigsdeklaration fullt ut!

Nästa skepp som angriper Israel eller israeliska soldater bör konfiskeras fullt ut och aldrig återlämnas, allt i enlighet med gällande rätt. Den internationella rätten står otvetydigt på den judiska statens sida.

Länk: DN. Sveriges Radio, SvD.